หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Culture Camp แลกเปลี่ยนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Culture Camp แลกเปลี่ยนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

22 มีนาคม 2567
เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Culture Camp แลกเปลี่ยนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี (กลาง แถวหลัง) ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์การเรียนรู้เงินติดล้อ นำทีมงานเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก 13 บริษัทชั้นนำ โดยประกอบด้วยธุรกิจการบิน, พลังงาน, เทคโนโลยีการศึกษา, สุขภาพ, ไอทีและซอฟต์แวร์, อาหารสำเร็จรูป, อุปกรณ์ไฟฟ้า และรัฐวิสาหกิจ จำนวนทั้งหมด 22 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “TIDLOR Culture Camp” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลยุทธ์ แนวคิด และวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในแบบฉบับเงินติดล้อ ผ่านการเยี่ยมชมออฟฟิศ การทำเวิร์กชอปที่เข้มข้นแบบ Step by Step เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบสำคัญในการสร้างค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ให้สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้จริง นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยกับคณะผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนสร้างการเติบโตและสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ TIDLOR Culture Camp ภายใต้โครงการ “TIDLOR Academy” จัดขึ้นสำหรับองค์กรภายนอกที่สนใจและให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประสบการณ์ และวิธีการสร้างค่านิยมองค์กร ต่อยอดสู่แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถปรับใช้ได้จริงไปยังองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืน สำหรับหน่วยงานผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-792-1990

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

 1. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 2.  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด
 7. บริษัท คินดริล (ประเทศไทย) จำกัด
 8. บริษัท ธิงเบอร์รี่ จำกัด
 9. บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด
 10. บริษัท เมอร์ซิล โซลูชั่นส์ จำกัด
 11. บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
 12. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 13. องค์การเภสัชกรรม
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น