หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ จัดกิจกรรม “TIDLOR Culture Camp” ต้อนรับ อีซูซุมหานคร

เงินติดล้อ จัดกิจกรรม “TIDLOR Culture Camp” ต้อนรับ อีซูซุมหานคร

17 กรกฎาคม 2566
เงินติดล้อ จัดกิจกรรม “TIDLOR Culture Camp” ต้อนรับ อีซูซุมหานคร

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณฉวีมาศ แย้มยิ้ม (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขาและฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ เป็นตัวแทนนำทีมงานเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท อีซูซุมหานคร จำกัด จำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “TIDLOR Culture Camp” เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดและเรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ได้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อ ผ่านการเยี่ยมชมออฟฟิศ การทำเวิร์กชอปที่เข้มข้นแบบ Step by Step เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบสำคัญในการสร้างค่านิยมองค์กรและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนความเติบโตและสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจของเงินติดล้อ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ TIDLOR Culture Camp ภายใต้โครงการ “TIDLOR Academy” จัดขึ้นสำหรับองค์กรภายนอกที่สนใจและให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประสบการณ์ และวิธีการสร้างค่านิยมองค์กร ต่อยอดสู่แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปยังองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืน สำหรับหน่วยงานผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy

 

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น