หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร Culture Camp Connect เปิดโลกการแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Culture Camp Connect เปิดโลกการแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

07 มิถุนายน 2567
Culture Camp Connect เปิดโลกการแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี  ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การเรียนรู้เงินติดล้อ นำทีมชาวเงินติดล้อจัดกิจกรรม “Culture Camp Connect” เพื่อเชิญชวนผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ TIDLOR Culture Camp และบุคคลที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของตนเองกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยกัน และยังเปิดโอกาสให้ร่วมถาม-ตอบข้อสงสัย (Q&A) อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัยพร สุปัญญา Chief People Officer บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณกิตติคุณ กิ่งแก้ว Chief Technology Officer บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นกันเอง ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้หลักสูตร TIDLOR Culture Wow และ TIDLOR Culture Camp ภายใต้โครงการ TIDLOR Academy จัดขึ้นสำหรับบุคคลและบริษัทภายนอกที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านแนวคิดและประสบการณ์จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้สนใจออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านเวิร์กชอปที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-792-1990

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น