หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Academy ส่งต่อประสบการณ์ขับเคลื่อนธุรกิจ

เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Academy ส่งต่อประสบการณ์ขับเคลื่อนธุรกิจ

22 ธันวาคม 2565
เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Academy ส่งต่อประสบการณ์ขับเคลื่อนธุรกิจ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดย คุณอาฑิตยา พูนวัตถุ (แถวหน้า ที่ 7 จากซ้าย) ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายนายหน้าประกันภัย เป็นตัวแทนชาวเงินติดล้อต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 14 บริษัทชั้นนำ จำนวนกว่า 40 ท่าน ที่เข้าร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในหลักสูตร TIDLOR Culture Wow เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างธุรกิจของเงินติดล้อให้แข็งแกร่ง อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานแผนกต่างๆ และได้พูดคุยถาม-ตอบ วิธีการสร้างค่านิยมองค์กรกับผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้หลักสูตร TIDLOR Culture Wow จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอกภายใต้ TIDLOR Academy เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น