หน้าแรก > ข่าวสาร > แคมเปญ > ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มอบรางวัลผู้โชคดี “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ลุ้นทอง 5 ล้าน”

ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มอบรางวัลผู้โชคดี “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ลุ้นทอง 5 ล้าน”

16 มิถุนายน 2558
ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มอบรางวัลผู้โชคดี “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ลุ้นทอง 5 ล้าน”

รายชื่อผู้โชคดี

 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2015 : นางสาว ศิริลักษณ์ สวัสดิ์นะที จังหวัดยโสธร
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2015 : นาย นพดล พูลจันทึก จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2015 : นาย สมคิด กลิ่นพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2015 : นาง ยุพาพรรณ บุญส่ง จังหวัดลำปาง
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2015 : นาย สุพิน ทองอินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2015 : นาย บุญถึง ชูภิรมย์ จังหวัดภูเก็ต
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2015 : นาย นายสาธนธาตุ หันตุลา จังหวัดนนทบุรี
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2015 : นาง สาลิกา แก้วอิ่ม จังหวัดระนอง
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2015 : นาย ปณิธาน เสรีลัดดานนท์ จังหวัดเพชรบุรี
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2015 : นาง รุ่งวิไล เชื้อชัย จังหวัดระยอง
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2015 : นาย ประพันธ์ ชาญปรีชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2015 : นาง วิไลวรรณ กัลยา จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2015 : นาง วิไล สีคันทา จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2015 : นาย คำรณ กุจแสง จังหวัดพิจิตร
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2015 : นางสาว นิรมล มีทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2015 : นาย ปฏิญาณ บุญพงษ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2015 : นาย เชิงชาย สมพงษ์ จังหวัดเพชรบุรี
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2015 : นางสาว กนกรัตน์ แนวถาวร จังหวัดชัยภูมิ
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2015 : นาง ทองมา จันทาทุม จังหวัดขอนแก่น
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยงดรับของขวัญในโอกาส หรือเทศกาลต่าง ๆ

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยงดรับของขวัญในโอกาส หร... อ่านต่อ
01 ธันวาคม 2565

เงินติดล้อ ปล่อยหนังสั้น ชุด “แสงสว่าง” สร้างแรงบันดาลใจให้นักสู้ทุกคน

เงินติดล้อ ปล่อยหนังสั้นส่งท้ายปี 2565 ชุด “แสงสว่าง” ให้กำลังใจผู้ท... อ่านต่อ
01 ธันวาคม 2565

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์กรชั้นนำจากประเทศเวียดนาม

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 12 บริษัทชั้นนำจากประเทศเวียดนาม ทั้งหมด... อ่านต่อ
29 พฤศจิกายน 2565
Back to top