หน้าแรก ข่าวสาร แคมเปญ ประกันติดโล่ แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ สงกรานต์คลายร้อน เดินทางไกลไร้กังวล

ประกันติดโล่ แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ สงกรานต์คลายร้อน เดินทางไกลไร้กังวล

10 เมษายน 2567
ประกันติดโล่ แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ สงกรานต์คลายร้อน เดินทางไกลไร้กังวล

“ประกันติดโล่” บริหารโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR แจกฟรีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (Micro Insurance) โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองได้ที่ เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2567 จำนวน 8,000 กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่สมัคร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคุ้มครองด้านประกันให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้เจตนาในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันเพิ่มขึ้น และยังเป็นการสนับสนุน “โครงการกรมธรรม์ประกันภัย สงกรานต์คลายร้อน” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูลประกันติดโล่เพิ่มเติมได้ที่ www.prakantidloh.com และ Facebook Fan page ประกันติดโล่ หรือติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 1501 ตลอด 24 ชม.

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น