ประกันชั้น 2+

ทำไมต้องทำประกันรถยนต์ชั้น 2+
กับเงินติดล้อ

ประกันรถยนต์ 2+ ที่เงินติดล้อ คุ้มค่า ราคาโดนใจ
เบี้ยเริ่มต้นเพียง “5,680” บาทเท่านั้น!
เบี้ยประกันภัยถูกกว่าประกันรถชั้น 1 เหมาะกับรถที่มีอายุ 4 – 5 ปีขึ้นไป คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนรถ
คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ตามเงื่อนไขของบริษัท สำหรับลูกค้าที่ระมัดระวังในการขับรถ และต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย
ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ทำประกันรถกับเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อน เพราะเราสามารถให้คุณผ่อนสดได้ 0%  6 งวด คุ้มครองทันทีที่จ่ายงวดแรก
 

ทำประกันรถยนต์กับเงินติดล้อ มีดีกว่าที่คิด

ผ่อนสดได้ 6 งวดไม่มีดอกเบี้ย
ผ่อนสดได้ สูงสุด
10 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
Call Center ตลอด 24 ชม.
Call Center
ตลอด 24 ชม.
ไม่มี Deduct (ค่าเสียหายส่วนแรก)
ไม่มี Deduct
(ค่าเสียหายส่วนแรก)
มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ
มีมากกว่า 1,600
สาขาทั่วประเทศ
ผ่อนอยู่ ก็เคลมได้
ผ่อนอยู่ ก็เคลมได้
ทำประกันรถยนต์กับเงินติดล้อ มีดีกว่าที่คิด

ความคุ้มครองหลัก ของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ภาคสมัครใจ

รถยนต์กับประกันภัยรถยนต์ ถือว่าเป็นของคู่กัน รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนนั้นต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ พ.ร.บ.รถยนต์ นอกจากนี้ ยังมีประกันภัยรถยนต์อีกประเภท นั่นคือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยรถยนต์ที่เจ้าของรถเต็มใจทำประกันด้วยความเต็มใจ จะทำหรือไม่ทำก็ได้ กฎหมายไม่บังคับอะไรทั้งสิ้น ที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีคือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2, 2+, 3 หรือ 3+ นั่นเอง
ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ราคาดี ให้ความคุ้มครองทุกรูปแบบ ยกเว้น
1. การชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบก เช่น ชนเสาไฟฟ้า ชนรั้วบ้าน หรือฟุตบาท
2. กรณีชนแล้วหนี หาพยานหลักฐานไม่ได้

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD)

ประกันรถยนต์ 2+ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนรถ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ประกันชั้น 2+ ก็จะเคลมให้ทั้งสองฝ่ายตามเงื่อนไขทุนประกันที่เราได้ทำประกันรถยนต์ไว้ ทำให้หายห่วงเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพราะสามารถคุยกันได้ง่าย เพราะประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองทั้งรถตัวเองและคู่กรณีไม่กว่ากรณีใดก็ตาม

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการชนของรถยนต์กับสิ่งอื่น ๆ เช่น ชนเสาไฟฟ้า ชนรั้วบ้าน หรือฟุตบาท แจ้งเคลมเพื่อซ่อมทรัพย์สินที่เราไปชนได้แต่ค่าซ่อมรถของเราต้องจ่ายค่าซ่อมเอง

การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T)
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่ถูกไฟไหม้ หรือสูญหายไป ตามทุนประกัน

คุ้มครองรถยนต์สูญหาย กรณีที่รถยนต์สูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ โจรกรรมต่าง ๆ ประกันก็จะเข้ามาช่วยคุ้มครองในส่วนนี้และชดเชยทุกประกันตามที่เราได้ซื้อไว้

คุ้มครองรถยนต์ถูกไฟไหม้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้รถยนต์ของเราถูกไฟไหม้ ประกันจะเข้ามาคุ้มครองและชดเชยให้ตามทุนประกันที่เราได้ซื้อไว้เช่นเดียวกัน

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury: TPBI)
ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ตามทุนประกันที่ระบุ

ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD)
ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามทุนประกันที่ระบุ

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

แบ่งออกเป็น 3 ความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้
 
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ในรถหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ โดยอุบัติเหตุ
 
2. การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense)
บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ เพื่อผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ซึ่งได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (Bail Bond)
บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

4 ขั้นตอนซื้อประกันรถง่ายๆ กับเงินติดล้อ

 
กรอก

1. กรอก

กรอกรายละเอียดเกี่ยวรถของคุณ
ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง และ
รอพนักงานติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 
แชท

2. แชท

พูดคุยกับพนักงานผ่านไลน์
โดยสามารถเปรียบเทียบประกันรถยนต์
กับแหล่งรวมบริษัทประกันชั้นนำ
พร้อมสอบถามรายละเอียดต่างๆ และ
ส่งเอกสารเมื่อตกลงทำประกันรถกับเรา
 
จ่าย

3. จ่าย

สามารถผ่อนสด 0% ได้สูงสุด 10 งวด
ชำระค่าเบี้ยผ่านทาง Mobile Banking
ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส แสนสะดวก และ
ยังสามารถดูบิลผ่านช่องทางไลน์เงินติดล้อ
เพื่อชำระค่าเบี้ยได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ดูช่องทางการชำระเงิน
คุ้มครอง

4. คุ้มครอง

ประกันรถยนต์ ที่ทำกับเงินติดล้อ
ให้ความคุ้มครองทันทีตั้งแต่
งวดแรกที่จ่าย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

สนใจสมัครประกัน

ต่ออายุประกันผ่านแอปได้แล้ววันนี้ รับโค้ดส่วนลด Shopee 300 บาท!

Enter security code:
 Security code


บริษัทประกันรถยนต์ชั้นนำที่ร่วมงานกับเรา

 • วิริยะประกันภัย
 • Tokio marine Life Insurance
 • กรุงเทพประกันภัย
 • เมืองไทยประกันภัย
 • ธนชาตประกันภัย
 • แอลเอ็มจีประกันภัย
 • ทิพยประกันภัย
 • ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
 • อลิอันซ์อยุธยาประกันภัย
 • axa
 • เอ็มเอสไอจีประกันภัย
 • ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • กรุงไทยพานิชประกันภัย
 • นำสินประกันภัย
 • ซมโปะประกันภัย

บริษัทประกันอุบัติเหตุชั้นนำที่ร่วมงานกับเรา

 • ซิกน่า ประกันภัย
 • เอฟดับบลิวดีประกันภัย

ประกันรถยนต์ชั้นต่างๆ

Back to top