หน้าแรก แคมเปญและโปรโมชั่น อื่นๆ ลงทะเบียนและขอสินเชื่อทะเบียนรถ หรือทําประกันรถยนต์ ฟรี!ทรูพอยท์สูงสุด 800 คะแนน
ลงทะเบียนและขอสินเชื่อทะเบียนรถ หรือทําประกันรถยนต์ ฟรี!ทรูพอยท์สูงสุด 800 คะแนน

ลงทะเบียนและขอสินเชื่อทะเบียนรถ หรือทําประกันรถยนต์ ฟรี!ทรูพอยท์สูงสุด 800 คะแนน

พิเศษ! สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น … เพียงลงทะเบียน และขอสินเชื่อทะเบียนรถ มอเตอร์ไซค์หรือเก๋ง-กระบะ หรือลงทะเบียน และทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ รับฟรี! ทรูพอยท์สูงสุด 800 คะแนน

ระยะเวลาโปรโมชั่น

02 ส.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคะแนนทรูพอยท์
 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทรูพอยท์ เฉพาะลูกค้าใหม่ โดยจะต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์, รถเก๋ง-กระบะ หรือประกันรถยนต์
  ชั้น 1, 2+ เท่านั้น
  1. ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับทรูพอยท์ 400 คะแนน
  2. ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ จะได้รับทรูพอยท์ 800 คะแน
  3. ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครประกัน และทำประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับทรูพอยท์ 800 คะแน
  4. ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครประกัน และทำประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะได้รับทรูพอยท์ 400 คะแน
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อ หรือลงทะเบียนสนใจสมัครประกันรถยนต์ และทำประกันรถยนต์
  ภายในวันที่ 2 ส.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 3. การขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ,รถเก๋ง-กระบะ หรือทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ที่จะมีสิทธิ์ได้รับ ทรูพอยท์ สามารถทำได้ที่เงินติดล้อ
  ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 5. ทางทรูจะทำการจัดส่งทรูพอยท์ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง True ID Application ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถ หรือหลังจากเดือนแรกที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
 6. ทรูพอยท์ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 7. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติทรูพอยท์ หากมีการยกเลิกกรรมธรรม์ภายใน 30 วันจากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
 8. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติและทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หรือเก๋ง-กระบะ หรือลงทะเบียนและทำประกันรถยนต์ กับเงินติดล้อเท่านั้น
 9. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

รายละเอียดและสิ่งที่ต้องเตรียม

คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
พร้อมบัตรติดล้อ

 • บุคคลธรรมดาอายุ 21 - 63 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 13 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

 • บุคคลธรรมดาอายุ 21 - 70 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

เอกสารการจัดสินเชื่อ พร้อมบัตรติดล้อ

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. เล่มทะเบียนตัวจริง

หมายเหตุ *เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด, การพิจารณาอนุมัติให้บัตรติดล้อเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ

 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการสาขา และถือกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ รับเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 13 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดเท่านั้น
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีบัตรติดล้อ อายุรถไม่เกิน 15 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดเท่านั้นี
 • กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 50,000 บาท และบัตรติดล้อจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • การอนุมัติสินเชื่อ และบัตรติดล้อพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • สงวนสิทธิ์จำกัดบัตรติดล้อ 1 ใบ ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน
 • สามารถกดเงินสดได้ทุกที่ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ (เริ่มให้บริการ 13 มี.ค 64 เป็นต้นไป) ได้ทุกเวลา ยกเว้นช่วงปิดปรับปรุงระบบของบริษัทฯ เวลาประมาณ 22.00-23.00 น. ของทุกวัน และในส่วนของธนาคารกสิกรไทย สามารถกดได้ภายในช่วงเวลา 06.30-22.00 น.
 • สำหรับลูกค้าใหม่ทั่วประเทศ อนุมัติสินเชื่อรับฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่าเบี้ย 299 บาท วงเงินสินไหมทดแทนสูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จำนวน 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้ประกันอุบัติเหตุไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นทดแทนได้ และจะถูกยกเลิกทันทีหากมีการยกเลิกสัญญาสินเชื่อหรือไม่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยประกันคืนหรือเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นของบริษัท รู้ใจ จำกัด ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ หรือใบรับรองการเอาประกันภัยทันทีที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตฯ ว00015/2556
 • รับป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และ 4 อำเภอ (จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี)
 • ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่รับพิจารณาการรีไฟแนนซ์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารการกู้ คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

 • บัตรประชาชนี
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • พนักงานประจำ
  สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ เอกสารการเงินต่างๆ
 • รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
  เอกสารประกอบ (อื่นๆ) ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • อายุ 21 - 70 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
  อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • นิติบุคคล
  อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถเก๋ง กระบะ เป็นของตัวเอง
  อายุรถไม่เกิน 20 ปี

หมายเหตุ *การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 • ดอกเบี้ยหมายถึงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม คำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 21% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 12% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • เฉพาะรถเก๋ง กระบะ อายุรถไม่เกิน 20 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด
 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท และลูกค้าที่พักอาศัยตามที่อยู่ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และถือครองกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อทะเบียนรถเก๋งกระบะ ขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน
 • กรณีรับเงินสดทันที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี

รายละเอียด

ผ่อนสดได้ 6-8 งวด ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ผ่อนสดได้ 6-8 งวด ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

- ผ่อน 6 งวด เมื่อซื้อเฉพาะประกันรถยนต์ หรือ
- ผ่อน 8 งวด เมื่อซื้อประกันรถยนต์ + ประกันอุบัติเหตุ

ไม่มีดอกเบี้ย

ไม่มีดอกเบี้ย

ผ่อนเบาๆ สบายๆ ไม่มีดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ผ่อนอยู่ ก็เคลมได้

ผ่อนอยู่ ก็เคลมได้

เคลมได้ทันที ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มผ่อนสำเนากรมธรรม์จัดส่งให้ ภายใน 30 วัน โดยฉบับจริงจะได้รับหลังผ่อนชำระ ครบถ้วน

ประกันครบทุกชั้น กว่า 15 บริษัทชั้นนำ

ประกันครบทุกชั้น กว่า 15 บริษัทชั้นนำ

มีประกันให้เลือกครบทุกชั้น ชั้น 1, 2+, 2, 3+, และ 3 เลือกได้ ตามความต้องการ

ไม่มี Deduct (ค่าเสียหายส่วนแรก)

ไม่มี Deduct (ค่าเสียหายส่วนแรก)

จ่ายค่าเบี้ยเท่าที่เห็น ไม่มี deduct (ค่าเสียหายส่วนแรก) เพิ่ม

มีมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ

มีมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่เงินติดล้อ พร้อมให้บริการ อย่างมืออาชีพ

Call Center ตลอด 24 ชม.

Call Center ตลอด 24 ชม.

เจ้าหน้าที่พร้อมรับสาย ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

แจ้งเตือนการชำระค่าเบี้ยผ่าน SMS

แจ้งเตือนการชำระค่าเบี้ยผ่าน SMS

บริการแจ้งเตือนข้อมูลการผ่อนชำระ ผ่าน SMS

ชำระเงินได้หลายช่องทาง

ชำระเงินได้หลายช่องทาง

สามารถชำระเงินได้ที่สาขาเงินติดล้อทั่วประเทศ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์ ทุกสาขา และ ผ่านทาง ATM และ Internet Banking ของธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของธนาคาร 13 แห่ง

มีแอปเงินติดล้อติดตัวตลอด 24 ชม.

มีแอปเงินติดล้อติดตัวตลอด 24 ชม.

ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องรอคิว ก็จัดการได้เอง ทั้งเช็กยอด จ่ายบิล เล่นเกมสะสมแต้ม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัยรถยนต์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+, 2, 3+ สามารถเลือกผ่อนค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 สามารถเลือกผ่อนค่าเบี้ยได้ 2 งวด ไม่มีดอกเบี้ย หรือเลือกผ่อนค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ 0 % 3 เดือน สำหรับเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/กรมธรรม์ เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัท บัตรเครดิตฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น อายุรถ และทุนประกันเลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • ซื้อประกันภัยรถ (เก๋ง กระบะ รถบรรทุก) ชั้น 1, 2+, 2, 3+ คู่กับประกันอุบัติเหตุของ บมจ.ซิกน่าประกันภัย สามารถเลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 8 งวด ไม่มีดอกเบี้ย ยกเว้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (เก๋ง กระบะ) สามารถเลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
 • ซื้อประกันภัยรถ (เก๋ง กระบะ บรรทุก) ชั้น 1, 2+, 2, 3+ คู่กับประกันอุบัติเหตุของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันภัย (เบี้ย 799 ต่อปี และ 1,299 บาทต่อปีเท่านั้น ยกเว้นแผนประกันเบี้ย 365 บาทต่อปี) สามารถเลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย ยกเว้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (เก๋ง กระบะ) สามารถเลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ย ได้ 2 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

แคมเปญและโปรโมชั่นอื่นๆ

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!
ประกันภัย

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!

รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันสูงสุด 300 บาท เมื่อต่อประกันรถยนต์ผ่านแอปครั้งแรก ใช้โค้ดได้กับปั๊ม PT ทั้ง 19 สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งเเต่ 12 ก.ย. 66 - 31 มี.ค 67

หยุดปีใหม่นี้ ประกันติดล้อร่วมกับ BKI แจกประกันอุบัติเหตุฟรี!
ประกันภัย

หยุดปีใหม่นี้ ประกันติดล้อร่วมกับ BKI แจกประกันอุบัติเหตุฟรี!

ประกันติดล้อแจกประกันอุบัติเหตุ (ไมโครอินชัวรันส์) ฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66 เท่านั้น ด่วน! จำนวนจำกัด

โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีใน 1 นาที ฉุกเฉินเมื่อไหร่ ไม่ต้องรอ!
สินเชื่อ

โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีใน 1 นาที ฉุกเฉินเมื่อไหร่ ไม่ต้องรอ!

โอนเงินสินเชื่อ โอนเงินด่วนเข้าบัญชี พร้อมทุกสถานการณ์ ภาระหนักแค่ไหนก็มีเงินใช้พร้อมโอนเข้าบัญชีได้ภายใน 1 นาที สมัครเลย!