หน้าแรก แคมเปญและโปรโมชั่น อื่นๆ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จ่ายตรงงวด มีเฮ!ลุ้นทอง ครั้งที่2
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จ่ายตรงงวด มีเฮ!ลุ้นทอง ครั้งที่2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จ่ายตรงงวด มีเฮ!ลุ้นทอง ครั้งที่2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ชำระเงินตรง 3 งวด กับแอป ”เงินติดล้อ” วันนี้!! ลุ้นทองได้ง่ายๆสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าผู้ที่ทำการชำระค่างวดตรงเวลา ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน (นับตามจำนวนสัญญา)ของทางเงินติดล้อเท่านั้น

เงื่อนไขและรายละเอียด

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ดังต่อไปนี้
  1.1 ต้องเป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และมีหน้าที่ภาระผูกผันที่ต้องมีการผ่อนชำระค่างวดแก่บริษัทฯ
  1.2 ต้องมีบัญชีและใช้ แอปพลิเคชันเงินติดล้อ
  1.3 ต้องเข้าไปกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ แอปพลิเคชันเงินติดล้อ ภายในช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ การกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดก็จะมีสิทธิ์เพียงการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในครั้งนั้น (หากต้องการรับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลทั้ง 3 ครั้ง ก็ต้องการกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง ตามช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง)
  1.4 ต้องชำระค่างวดตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทฯ ตรงตามกำหนดชำระหรือไม่ผิดนัดติดต่อกัน 3 งวด ในงวดเดือนที่เป็นช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง
  1.5 ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในรายการนี้มาก่อน
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องกรอกข้อมูลใน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามความจริง หากปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณานำมาจับสลากเพื่อลุ้นรางวัล
 3. จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับในการเข้าร่วมรายการจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญาที่ผู้มีสิทธิ์มีอยู่กับบริษัทฯ กล่าวคือ หากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการผู้ใดมีสัญญาที่ต้องชำระค่างวดอยู่ในช่วงเวลาเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดอยู่มากกว่า 1 สัญญา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการผู้นั้นก็จะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนสัญญาที่มีอยู่ดังกล่าว โดยการกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้งเพียงครั้งเดียว
 4. รางวัลสำหรับกิจกรรมรายการเสี่ยงโชค
  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 183,629.33 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
  แบ่งจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล ดังนี้
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
 5. ระยะเวลาการจัดรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 31 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
 6. สถานที่ วัน และเวลาในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลดังนี้
  - ครั้งที่ 1 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
  - ครั้งที่ 2 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.
  - ครั้งที่ 3 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
 7. สถานที่หรือช่องทางในการประกาศรายชื่อผู้โชคดี มีดังนี้
  - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.tidlor.com ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
  - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.tidlor.com ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.tidlor.com ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
 8. กติกาการตัดสินในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลของทางบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดของการจัดรายการเสี่ยงโชคนี้มาพิมพ์ลงบนกระดาษเป็นสลากและนำมากองรวมกัน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนสลากทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนสลากต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยผู้ที่มีรายชื่อในสลากที่แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับได้นั้นคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล
  หมายเหตุ ชิ้นส่วนสลากที่เหลือจากการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในครั้งต่อไป
 9. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการ และส่งข้อความ/รหัสรับของรางวัลไปทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากผู้โชคดีท่านใดไม่ติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.tidlor.com ในครั้งนั้นๆ ให้ถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และรวมถึงสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งต่อไปด้วย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำรางวัลที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์มาจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหม่
 10. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / 1 ท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของรายการ
 11. ในการรับรางวัลมีเงื่อนไขดังนี้
  11.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลได้ที่ห้างทอง Aurora สาขาที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์
  11.2 ผู้โชคดีต้องปริ้นท์อีเมล์ที่แจ้งรหัสรับของรางวัลและรายชื่อของผู้โชคดี นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้มอบรางวัลในวันที่รับของรางวัลด้วย
  11.3 ผู้โชคดีต้องยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มอบรางวัลในวันที่รับของรางวัลที่ห้างทอง Aurora โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ทั้งนี้ ต้องเป็นชื่อที่ตรงกับรายชื่อในอีเมล์แจ้งรหัสรับของรางวัลเท่านั้น
 12. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อผู้ผลิตหรือจำหน่ายโดยตรง
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก ยกเลิกบัญชีของสมาชิกใน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของรายการ หรือการรับรางวัลใดๆ โดยสลากของผู้เข้าร่วมรายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 15. ผู้ร่วมรายการอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมรายการเพื่อการดำเนินรายการนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมรายการในอนาคต โดยผู้ร่วมรายการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน
 16. รายการนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่สมัครสมาชิกผ่านโปรแกรม แอปพลิเคชันเงินติดล้อ เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ , บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้
  หมายเหตุ บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร
 17. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือการเข้าร่วมรายการที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอพพลิเคชั่นหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 19. กรณีผู้ร่วมรายการเป็นผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดครั้งหนึ่งในรายการนี้แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลอีกในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งต่อไป
 20. ผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมรายการฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและที่สุด
 21. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 และ Facebook: เงินติดล้อ (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 22. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเลขที่ 11-13/2563

แคมเปญและโปรโมชั่นอื่นๆ

ประวัติดีมีเฮ จัดสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย รับดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.50% ต่อเดือน
สินเชื่อ

ประวัติดีมีเฮ จัดสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย รับดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.50% ต่อเดือน

สิทธิพิเศษสำหรับคนเครดิตดี สินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.50% ต่อเดือน

โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีใน 1 นาที ฉุกเฉินเมื่อไหร่ ไม่ต้องรอ!
สินเชื่อ

โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีใน 1 นาที ฉุกเฉินเมื่อไหร่ ไม่ต้องรอ!

โอนเงินสินเชื่อ โอนเงินด่วนเข้าบัญชี พร้อมทุกสถานการณ์ ภาระหนักแค่ไหนก็มีเงินใช้พร้อมโอนเข้าบัญชีได้ภายใน 1 นาที สมัครเลย!

โปรโมชั่น ต่อเวลา สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ พร้อมบัตรติดล้อ ดอกเบี้ยถูก 0.79% ต่อเดือน
สินเชื่อ

โปรโมชั่น ต่อเวลา สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ พร้อมบัตรติดล้อ ดอกเบี้ยถูก 0.79% ต่อเดือน

โปรโมชั่น ต่อเวลากับสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ พร้อมบัตรติดล้อ ดอกเบี้ยถูกเพียง 0.79% ต่อเดือนเท่านั้น