หน้าแรก แคมเปญและโปรโมชั่น สินเชื่อ โปรโมชั่นพิเศษจากเงินติดล้อ และ Popcoin ได้รับง่ายๆ แค่ลงทะเบียน
โปรโมชั่นพิเศษจากเงินติดล้อ และ Popcoin ได้รับง่ายๆ แค่ลงทะเบียน

โปรโมชั่นพิเศษจากเงินติดล้อ และ Popcoin ได้รับง่ายๆ แค่ลงทะเบียน

สมัครปั๊บก็รับเลย POPCOIN 50 เหรียญ พิเศษ! เพียงลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ระยะเวลาโปรโมชั่น

20 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ POPCOIN

 1. Popcoin คือ โทเคนดิจิทัล (Token Digital) ที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงคอนเทนต์ด้านสื่อและบันเทิงต่างๆ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของ Popcoin (Popcoin Application สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง แพล็ตฟอร์ม) ซึ่งผู้บริโภค (ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Popcoin) สามารถนำเหรียญมา redeem แลกเปลี่ยนเป็นการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบการรับชม เข้าร่วมกิจกรรม และแลกสิทธิพิเศษต่างๆ บนแพลตฟอร์ม Popcoin ภายใต้ Popcoin ecosystem ได้
 2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับ Popcoin จำนวน 50 เหรียญ จะต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อบนหน้าเว็บไซต์ https://www.tidlor.com/th/promotions/autoloan/loan-popcoin-partnership ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 และกดปุ่มรับ Popcoin ที่หน้าเว็บไซต์ และทำรายการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนบัญชี Popcoin ต่อเนื่องจนจบกระบวนการในคราวเดียวกันเท่านั้น เพื่อรับ Popcoin ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชม.
 3. กรณีที่ผู้ที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อบนหน้าเว็บไซต์ https://www.tidlor.com/th/promotions/autoloan/loan-popcoin-partnership ไม่กดรับ Popcoin และ/หรือไม่ทำการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนบัญชี Popcoin ต่อเนื่องจนจบกระบวนการในคราวเดียวกัน จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. ทางบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาการให้สิทธิ์ Popcoin แก่ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะมีการส่งมอบโทเคนดิจิทัลผ่านระบบ Popcoin แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ และการส่งมอบจะสำเร็จเมื่อผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นสมาชิก Popcoin เท่านั้น
 5. จำกัดสิทธิ์ในการรับ Popcoin 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น และจำกัดสิทธิ์ในการรับ Popcoin เฉพาะ 10,000 ท่านแรก เท่านั้น โดยจำนวนเหรียญ Popcoin ที่จะให้ในกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 เหรียญ
 6. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแคมเปญนี้ร่วมกับบริษัท โฟร์ท แอปเปิ้ล จำกัด เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทและส่งเสริมด้านการตลาดเท่านั้น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นผู้เจ้าของหรือผู้ออก Popcoin นี้
 7. เงื่อนไขการใช้ Popcoin การแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการด้วยการใช้ Popcoin รวมถึงมูลค่าของ Popcoin เป็นไปตามที่บริษัท โฟร์ท แอปเปิ้ล จำกัด (Popcoin) กำหนดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ Popcoin การแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการด้วยการใช้ Popcoin กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง www.facebook.com/popcoin.co โดยตรง และสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก White Paper [white paper URL - https://media.popcoin.co/2201%2BWhitepaper-Popcoin.pdf]
 8. การแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการด้วยการใช้ Popcoin จะเกิดขึ้นบน www.popcoin.co เท่านั้น
 9. สิทธิ์ในการรับ Popcoin นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

รายละเอียดและสิ่งที่ต้องเตรียม

คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อม บัตรติดล้อ

 • บุคคลธรรมดาอายุ 21 - 63 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 13 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อม บัตรติดล้อ

 • บุคคลธรรมดาอายุ 21 - 70 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. อายุรถไม่เกิน 13 ปี
 4. เล่มทะเบียนตัวจริง

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดฯ, การพิจารณาอนุมัติให้บัตรติดล้อเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ

 • ดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ย 1.08% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 23% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) และสำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ย 1.13% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 24% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ รับเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 13 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดเท่านั้น (นับจากปีที่ผลิต)
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีบัตรติดล้อ อายุรถไม่เกิน 15 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดเท่านั้น (นับจากปีที่ผลิต)
 • กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 50,000 บาท และบัตรติดล้อจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • การอนุมัติสินเชื่อ และบัตรติดล้อพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • สงวนสิทธิ์จำกัดบัตรติดล้อ 1 ใบ ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน
 • สามารถกดเงินสดได้ทุกที่ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพได้ทุกเวลา ยกเว้นช่วงปิดปรับปรุงระบบของบริษัทฯ เวลาประมาณ 22.00-23.00 น. ของทุกวัน และในส่วนของธนาคารกสิกรไทย สามารถกดได้ภายในช่วงเวลา 06.30-22.00 น.
 • สำหรับลูกค้าใหม่ทั่วประเทศ อนุมัติสินเชื่อรับฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่าเบี้ย 299 บาท วงเงินสินไหมทดแทนสูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จำนวน 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้ประกันอุบัติเหตุไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นทดแทนได้ และจะถูกยกเลิกทันทีหากมีการยกเลิกสัญญาสินเชื่อหรือไม่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยประกันคืนหรือเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นของบริษัท รู้ใจ จำกัด ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ หรือใบรับรองการเอาประกันภัยทันทีที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตฯ ว00015/2556
 • รับป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และ 4 อำเภอ (จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี)
 • ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่รับพิจารณาการรีไฟแนนซ์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

แคมเปญและโปรโมชั่นอื่นๆ

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!
ประกันภัย

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!

รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันสูงสุด 300 บาท เมื่อต่อประกันรถยนต์ผ่านแอปครั้งแรก ใช้โค้ดได้กับปั๊ม PT ทั้ง 19 สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งเเต่ 12 ก.ย. 66 - 31 มี.ค 67

หยุดปีใหม่นี้ ประกันติดล้อร่วมกับ BKI แจกประกันอุบัติเหตุฟรี!
ประกันภัย

หยุดปีใหม่นี้ ประกันติดล้อร่วมกับ BKI แจกประกันอุบัติเหตุฟรี!

ประกันติดล้อแจกประกันอุบัติเหตุ (ไมโครอินชัวรันส์) ฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66 เท่านั้น ด่วน! จำนวนจำกัด

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป
ประกันภัย

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่น ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ระยะยาว 3 ปีขึ้นไปที่เงินติดล้อ รับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวันหยุดยาว ต่อ 1 กรมธรรม์ https://www.tidlor.com/th/promotions https://www.tidlor.com/th/promotions/insurance