หน้าแรก แคมเปญและโปรโมชั่น สินเชื่อ โปรโมชั่นพิเศษจากเงินติดล้อ และ Popcoin ได้รับง่ายๆ แค่ลงทะเบียน
โปรโมชั่นพิเศษจากเงินติดล้อ และ Popcoin ได้รับง่ายๆ แค่ลงทะเบียน

โปรโมชั่นพิเศษจากเงินติดล้อ และ Popcoin ได้รับง่ายๆ แค่ลงทะเบียน

สมัครปั๊บก็รับเลย POPCOIN 50 เหรียญ พิเศษ! เพียงลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ระยะเวลาโปรโมชั่น

20 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ POPCOIN

 1. Popcoin คือ โทเคนดิจิทัล (Token Digital) ที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงคอนเทนต์ด้านสื่อและบันเทิงต่างๆ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของ Popcoin (Popcoin Application สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง แพล็ตฟอร์ม) ซึ่งผู้บริโภค (ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Popcoin) สามารถนำเหรียญมา redeem แลกเปลี่ยนเป็นการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบการรับชม เข้าร่วมกิจกรรม และแลกสิทธิพิเศษต่างๆ บนแพลตฟอร์ม Popcoin ภายใต้ Popcoin ecosystem ได้
 2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับ Popcoin จำนวน 50 เหรียญ จะต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อบนหน้าเว็บไซต์ https://www.tidlor.com/th/promotions/autoloan/loan-popcoin-partnership ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 และกดปุ่มรับ Popcoin ที่หน้าเว็บไซต์ และทำรายการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนบัญชี Popcoin ต่อเนื่องจนจบกระบวนการในคราวเดียวกันเท่านั้น เพื่อรับ Popcoin ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชม.
 3. กรณีที่ผู้ที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อบนหน้าเว็บไซต์ https://www.tidlor.com/th/promotions/autoloan/loan-popcoin-partnership ไม่กดรับ Popcoin และ/หรือไม่ทำการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนบัญชี Popcoin ต่อเนื่องจนจบกระบวนการในคราวเดียวกัน จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. ทางบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาการให้สิทธิ์ Popcoin แก่ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะมีการส่งมอบโทเคนดิจิทัลผ่านระบบ Popcoin แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ และการส่งมอบจะสำเร็จเมื่อผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นสมาชิก Popcoin เท่านั้น
 5. จำกัดสิทธิ์ในการรับ Popcoin 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น และจำกัดสิทธิ์ในการรับ Popcoin เฉพาะ 10,000 ท่านแรก เท่านั้น โดยจำนวนเหรียญ Popcoin ที่จะให้ในกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 เหรียญ
 6. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแคมเปญนี้ร่วมกับบริษัท โฟร์ท แอปเปิ้ล จำกัด เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทและส่งเสริมด้านการตลาดเท่านั้น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นผู้เจ้าของหรือผู้ออก Popcoin นี้
 7. เงื่อนไขการใช้ Popcoin การแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการด้วยการใช้ Popcoin รวมถึงมูลค่าของ Popcoin เป็นไปตามที่บริษัท โฟร์ท แอปเปิ้ล จำกัด (Popcoin) กำหนดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ Popcoin การแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการด้วยการใช้ Popcoin กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง www.facebook.com/popcoin.co โดยตรง และสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก White Paper [white paper URL - https://media.popcoin.co/2201%2BWhitepaper-Popcoin.pdf]
 8. การแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการด้วยการใช้ Popcoin จะเกิดขึ้นบน www.popcoin.co เท่านั้น
 9. สิทธิ์ในการรับ Popcoin นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

รายละเอียดและสิ่งที่ต้องเตรียม

คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อม บัตรติดล้อ

 • บุคคลธรรมดาอายุ 21 - 63 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 13 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อม บัตรติดล้อ

 • บุคคลธรรมดาอายุ 21 - 70 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. อายุรถไม่เกิน 13 ปี
 4. เล่มทะเบียนตัวจริง

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดฯ, การพิจารณาอนุมัติให้บัตรติดล้อเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ

 • ดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ย 1.08% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 23% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) และสำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ย 1.13% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 24% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ รับเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 13 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดเท่านั้น (นับจากปีที่ผลิต)
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีบัตรติดล้อ อายุรถไม่เกิน 15 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดเท่านั้น (นับจากปีที่ผลิต)
 • กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 50,000 บาท และบัตรติดล้อจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • การอนุมัติสินเชื่อ และบัตรติดล้อพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • สงวนสิทธิ์จำกัดบัตรติดล้อ 1 ใบ ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน
 • สามารถกดเงินสดได้ทุกที่ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพได้ทุกเวลา ยกเว้นช่วงปิดปรับปรุงระบบของบริษัทฯ เวลาประมาณ 22.00-23.00 น. ของทุกวัน และในส่วนของธนาคารกสิกรไทย สามารถกดได้ภายในช่วงเวลา 06.30-22.00 น.
 • สำหรับลูกค้าใหม่ทั่วประเทศ อนุมัติสินเชื่อรับฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่าเบี้ย 299 บาท วงเงินสินไหมทดแทนสูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จำนวน 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้ประกันอุบัติเหตุไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นทดแทนได้ และจะถูกยกเลิกทันทีหากมีการยกเลิกสัญญาสินเชื่อหรือไม่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยประกันคืนหรือเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นของบริษัท รู้ใจ จำกัด ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ หรือใบรับรองการเอาประกันภัยทันทีที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตฯ ว00015/2556
 • รับป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และ 4 อำเภอ (จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี)
 • ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่รับพิจารณาการรีไฟแนนซ์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

แคมเปญและโปรโมชั่นอื่นๆ

หยุดปีใหม่นี้ ประกันติดล้อร่วมกับ BKI แจกประกันอุบัติเหตุฟรี!
ประกันภัย

หยุดปีใหม่นี้ ประกันติดล้อร่วมกับ BKI แจกประกันอุบัติเหตุฟรี!

ประกันติดล้อแจกประกันอุบัติเหตุ (ไมโครอินชัวรันส์) ฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66 เท่านั้น ด่วน! จำนวนจำกัด

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป
ประกันภัย

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่น ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ระยะยาว 3 ปีขึ้นไปที่เงินติดล้อ รับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวันหยุดยาว ต่อ 1 กรมธรรม์ https://www.tidlor.com/th/promotions https://www.tidlor.com/th/promotions/insurance

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น