เลือกถูกลดเสี่ยง! เลือกเช่ารถบรรทุกอย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เลือกถูกลดเสี่ยง! เลือกเช่ารถบรรทุกอย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

รถบรรทุก ถือเป็นหนึ่งในรถที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจ ทั้งธุรกิจประเภทขนส่งไปจนถึงธุรกิจค้าขายธรรมดา แต่แน่นอนว่าด้วยราคาค่าตัวที่สูงและอาจไม่ได้ใช้งานบ่อยนัก ทำให้หลายธุรกิจเลือกที่จะเช่ารถบรรทุกแทนที่จะซื้อ

ทำไมรถบรรทุกถึงได้รับความสนใจขนาดนี้ แล้วจริง ๆ ในประเทศไทยมีธุรกิจใดบ้างที่ใช้รถบรรทุก ลองมาดูกันก่อนดีกว่า

ธุรกิจที่มักมีการใช้รถบรรทุก

ประเทศไทยมีรถบรรทุกจดทะเบียนเพิ่มขึ้นราวปีละ 20,000 ถึง 30,000 คัน แสดงให้เห็นว่าภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ยังผันผวน ก็ยังมีการเจริญเติบโตและความต้องการแฝงอยู่

 1. ธุรกิจประเภท E-commerce หรือธุรกิจค้าขายออนไลน์ นอกจากการส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยไปรษณีย์หรือผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยอื่น ๆ แล้ว ในบางครั้งการรับซื้อของที่มีนำ้หนักมากหรือมีปริมาณมาก ยังคงต้องพึ่งบริการรถบรรทุกวิ่งไปตามจังหวัดต่าง ๆ

 2. ธุรกิจขนส่งที่ต้องการขยายกิจการตนเอง นอกเหนือจากธุรกิจอื่น ๆ แล้ว แม้แต่ธุรกิจขนส่งด้วยกันเองยังต้องมีการขยายตัวเพื่อแข่งขัน และบางครั้งบางคราอาจประสบปัญหารถไม่พอ หรือรถเสีย การเลือกเช่ารถบรรทุกเพิ่มจึงเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีแก้ปัญหาชั่วคราว

  ธุรกิจขนส่งที่ต้องการขยายกิจการตนเอง
 3. ธุรกิจส่งอาหารทะเลหรืออาหารแช่แข็ง รถบรรทุกห้องเย็นกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจขนส่งอาหารทะเล และอาหารทะเลแช่แข็ง เนื่องด้วยการค้าส่งสัตว์น้ำที่กลับมามีสีสันมากขึ้นทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นตามมา

  ทว่านอกจากการลงทุนที่สูงและต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุง ทำให้การเช่ารถห้องเย็นอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าในระยะสั้น ๆ

 4. ธุรกิจก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน การก่อสร้างรวมถึงการปรับพื้นที่ล้วนต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมาก และมีน้ำหนักโดยรวมไม่ใช่น้อย ๆ การเลือกใช้รถบรรทุกเพื่อการก่อสร้างในแต่ละงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องเป็นรถที่เฉพาะทางมาก เพียงแค่ใช้งานได้และบำรุงรักษาเป็นระยะ ๆ ก็สามารถนำมาขนสิ่งก่อสร้างได้แล้ว

 5. ธุรกิจการเกษตร การเกษตรเป็นธุรกิจที่ไม่อาจแยกจากรถบรรทุกได้เลย เนื่องจากสินค้าเกษตรหลายตัวต้องการการขนส่งในปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ หรือสัตว์ก็ตาม และในบางครั้งรถบรรทุกประเภทนี้ยังต้องติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะเพื่อขนส่งสัตว์หรือสินค้าเษตรอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่ส่งผลกับการเช่ารถบรรทุก

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถบรรทุกนอกจากจะแตกต่างไปตามธุรกิจทีทำแล้ว ยังมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีก ซึ่งมีดังนี้

 • เวลาที่จำกัด ในการขนส่งไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ การขนส่งให้ตรงเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นในบางครั้งนอกจากการเช่ารถบรรทุก การวางตัวคนขับให้เหมาะกับพื้นที่และสามารถทำการขนส่งสิ่งต่าง ๆ ได้ทันเวลา
 • พื้นที่ของการรับส่ง การเช่ารถบรรทุกควรคำนึงถึงพื้นที่ในการรับส่งของ ว่าเน้นส่งในระยะใกล้ ไกล ภาคไหนด้วย เพราะการขับขี่ในพื้นทีแต่ละภาคจริง ๆ แล้วแตกต่างกันระดับหนึ่ง
 • ชนิดและปริมาณของสิ่งที่ส่ง ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อก่อนว่าสินค้าหรือพัสดุบางประเภทจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นการเช่ารถบรรทุกที่เหมาะสมควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็นถูกต้องครบถ้วนตามงานที่ต้องการ
 • เทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับการขนส่ง การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอีกต่อไปแล้ว ในปีที่ผ่าน ๆ มามีการรณรงค์ให้ติดอุปกรณ์ประเภทจีพีเอสและอุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับรถบรรทุกเป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยและสามารถติดตามได้

ผู้ประกอบการก็ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสังเกตว่ารถบรรทุกให้เช่าเจ้าไหนที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้บ้าง หากเลือกใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกจะเป็นการเพิ่มความเป็นมาตรฐานของการขนส่งสำหรับธุรกิจตนเองทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

ปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่ส่งผลกับการเช่ารถบรรทุก

เลือกเช่ารถบรรทุกอย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจ

เมื่อรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และรู้จักธุรกิจของตนเองแล้ว คงพอจะประมาณการสิ่งที่จำเป็นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเลือกแบบผิด ๆ ได้ แล้วจะตัดสินใจเลือกเช่ารถบรรทุกให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองได้อย่างไร มี 5 ประเด็นหลักที่ผู้คิดเช่ารถบรรทุกควรพิจารณา

 1. สังเกตธุรกิจตนเอง การลงทุนกับรถบรรทุกถือเป็นการลงทุนที่กินเงินตราและทรัพยากรอื่น ๆ มาก ก่อนที่จะลงทุนเช่ารถบรรทุกซักคัน ควรสังเกตก่อนว่าธุรกิจของคุณนั้นจำเป็นขนาดไหนที่ต้องเช่ารถบรรทุก หากใช้รถกระบะแทนจะสามารถทำงานกันได้หรือไม่

  หากจำเป็นที่จะต้องใช้จริง ๆ เรามีอุปกรณ์เสริมใด ๆของรถบรรทุกอยู่บ้าง สามารถใช้แทนในการเช่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกรณีไหนได้บ้าง ต้องแจกแจงเป็นประเด็น ๆ ไป

 2. ตรวจสอบผู้ประกอบการ เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจเช่าคงเป็นหนึ่งในคำพูดที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เลือกจะเช่ารถบรรทุก ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอยู่ในตลาดมากมายทำให้เกิดผู้ไม่ประสงค์ดีปะปนมาอยู่บ้าง แม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่มากแต่ก็ทำให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นก่อนทำการเช่ารถบรรทุกควรตรวจสอบผู้ประกอบการให้ดี

 3. เปรียบเทียบกับราคาตลาด นอกจากตรวจสอบผู้ประกอบการแล้ว อีกสิ่งที่ควรเช็คไม่แพ้กันคือราคากลางของตลาดสำหรับการเช่ารถบรรทุกในช่วงเวลานั้น ๆ เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ เช่นราคาน้ำมัน รวมถึงความต้องการของตลาดที่ส่งผลให้ราคาเช่าไม่คงที่

 4. ตรวจสอบสัญญาเช่าให้ดี การเช่ารถบรรทุกในบางครั้งไม่ได้มีการอนุญาตให้ผู้เช่าทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงมีการจำกัดน้ำหนักในการบรรทุก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงควรเช็คสัญญาให้ดีก่อนดำเนินการต่อ

  ถ้าให้ดียิ่งกว่าคือการสอบถามผู้ให้เช่าโดยตรงว่าในสัญญาหากมีข้อห้ามเนื่องจากอะไร สามารถต่อรองได้หรือไม่ การทำความเข้าใจกันตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลังได้เป็นอย่างมาก

 5. เช่ารถแล้วมีคนขับหรือไม่ เรื่องนี้อาจเกิดกับเฉพาะผู้ประกอบการมือใหม่ โดยเฉพาะคนที่ไม่อยู่ในวงการขนส่งแต่ต้องการเช่ารถบรรทุกเพียงชั่วคราว การขับขี่รถบรรทุกได้อย่างถูกกฎหมายจำเป็นต้องมีใบขับขี่รถบรรทุกเสียก่อน แม้ว่าจะมีผู้ขับขี่แต่ถ้าไม่มีใบขับขี่หรือไม่ได้มีการต่ออายุ อาจทำให้ถูกดำเนินคดีได้เมื่อมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

ทั้งหมด 5 ข้อนั้นคือสิ่งควรคำนึงที่จะใช้เลือกเช่ารถบรรทุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ และหากเช่ารถบรรทุกบ่อยครั้งการเลือกซื้อรถบรรทุกสักคน โดยเฉพาะรถบรรทุกมือสองอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

หากคุณสนใจจะปรึกษาเกี่ยวกับรถบรรทุก หรือเลือกซื้อรถบรรทุกมือสองคุณภาพดี ลองปรึกษาทางเงินติดล้อดูครับ เพราะเงินติดล้อมีรถบรรทุกมากมายในราคาย่อมเยาว์ให้เลือกสรรค์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เงินติดล้อ หรือสอบถามพวกเราได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ พวกเรายินดีให้บริการครับ!

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น