หน้าแรก บทความ ไลฟ์สไตล์ เรื่องรถน่ารู้ แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
เพียงมีประวัติการชำระที่ดีเงินติดล้อก็รับรีไฟแนนซ์
หมายเหตุ กรณีรีไฟแนนซ์รับเฉพาะบริษัทที่กำหนด ดังนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด, บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว

การโอนรถเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของรถคันนั้น และเพื่อให้เจ้าของรถคนเดิมมั่นใจได้ว่า หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรถคันนั้นจะเปลี่ยนเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถคนใหม่หรือผู้ซื้อ การโอนรถไม่ถูกต้องหรือการไม่โอนรถ อาจส่งผลให้เจ้าของรถคนเดิมต้องรับผิดชอบในภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับรถคันนั้นในอนาคตได้ เงินติดล้อจะแนะนำการดาวน์โหลดเอกสารโอนรถจากกรมขนส่งทางบกที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมวิธีกรอกได้อย่างถูกต้อง

โอนตรงหรือโอนลอย

ก่อนดาวน์โหลดเอกสารโอนรถต้องรู้ก่อนว่าการซื้อขายรถครั้งนี้จะโอนตรงหรือโอนลอย เพราะการเตรียมเอกสารหรือแบบฟอร์มโอนลอยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์จะแตกต่างกันเล็กน้อย

 • การโอนรถแบบโอนตรง เป็นการที่เจ้าของรถคนเดิม (ผู้ขาย) และเจ้าของรถคนใหม่ (ผู้ซื้อ) ไปดำเนินการโอนรถด้วยตัวเองที่กรมขนส่งทางบก การโอนกรรมสิทธิ์รถก็จะสมบูรณ์ทันที
 • การโอนรถแบบโอนลอย เป็นการที่เจ้าของรถคนเดิม (ผู้ขาย) เซ็นชื่อช่องผู้โอนในแบบคำขอโอนและรับโอนเอาไว้ก่อน โดยที่จะยังไม่มีชื่อผู้รับโอน หรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเรื่องโอนรถอย่างสมบูรณ์ที่กรมขนส่ง (มักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของเต็นท์รถ)

แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์ทุกประเภท

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญเพื่อใช้ในการโอนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ แบบฟอร์มโอนรถต่าง ๆ จากกรมขนส่งที่จำเป็นต้องใช้

ตัวอย่าง การเขียนแบบคำขอโอนและรับโอน

ตัวอย่าง การเขียนแบบคำขอโอนและรับโอน

ตัวอย่าง การเขียนหนังสือมอบอํานาจโอนรถ

ตัวอย่าง การเขียนหนังสือมอบอํานาจโอนรถ

เมื่อซื้อรถมือสองจะต้องโอนรถภายในกี่วัน เงินติดล้อจะบอกให้

ใครที่กำลังจะซื้อขายรถมือสองเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่รู้ว่า เมื่อซื้อรถมือสองจะต้องโอนรถภายใน 15 วันนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายรถกัน หากไม่รีบดําเนินการต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบกภายใน 15 วัน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนโอนรถด้วยตัวเอง

เมื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มโอนรถต่าง ๆ พร้อมกรอกข้อมูลตามตัวอย่างข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนนำไปยื่นเรื่องที่ฝ่ายงานทะเบียน กรมขนส่งทางบก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด ซึ่งการโอนรถจะต้องนำรถไปที่กรมขนส่งทางบกด้วยเพื่อทำการตรวจสภาพรถ เช็กเลขตัวถัง และสภาพรถว่าตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่

โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 • เล่มทะเบียนรถ หรือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของรถคนเดิม (ผู้ขาย)

(กรณีนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของรถคนใหม่ (ผู้ซื้อ)

(กรณีนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาป้ายภาษี หรือสำเนาใบเสร็จจากกรมขนส่งของรถคันที่ต้องการซื้อขาย
 • แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมขนส่งทางบก พร้อมกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี
 • กรณีโอนลอย ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของรถคนเดิม (ผู้ขาย) หรือเจ้าของรถคนใหม่ (ผู้ซื้อ) ที่ไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตัวเอง

โอนรถยนต์เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโอนรถยนต์ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีที่เจ้าของรถคนใหม่ต้องการเปลี่ยน)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนเก่า ชำรุด หรือฉีกขาด)
 • ค่าปรับโอนล่าช้า > 15 วัน 200 บาท นับจากวันที่ลงในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 

สรุป แบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์

เมื่อมีการซื้อขายรถเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดก็ตาม จะต้องเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของคนเดิมเป็นเจ้าของคนใหม่เสมอ ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือการเปลี่ยนสิทธิในการเป็นเจ้าของรถคันนั้น โดยแบบฟอร์มเอกสารการโอนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จะใช้เอกสารเหมือนกัน เมื่อการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว คุณก็จะสามารถใช้รถคันนั้นได้อย่างสบายใจ อีกทั้งยังสามารถนำรถไปขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายหรือต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก: ตรอ.เมืองยอง

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
เพียงมีประวัติการชำระที่ดีเงินติดล้อก็รับรีไฟแนนซ์
หมายเหตุ กรณีรีไฟแนนซ์รับเฉพาะบริษัทที่กำหนด ดังนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด, บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น