หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ เปิดวิธีโต ‘เงินติดล้อ’ : ทำเท่าเดิม ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น

เปิดวิธีโต ‘เงินติดล้อ’ : ทำเท่าเดิม ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น

27 มีนาคม 2566
เปิดวิธีโต ‘เงินติดล้อ’ : ทำเท่าเดิม ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น
ปี 2023 เป็นอีกปีที่ Guru ธุรกิจต่างฟันธงว่า หลายธุรกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับความยากและท้าทายที่เพิ่มขึ้น จากผลกระทบของสงคราม ที่ทำให้ต้นทุนทุกอย่างเพิ่มแบบติดจรวด
‘องค์กรที่จะได้ไปต่อ’ เติบโตต่อ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติแบบนี้ จึงย่อมมาจากการวางแผนบริหารและการทำงานที่ชาญฉลาด หรือ Smart Execution เช่นที่ คุณหนุ่ม (ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล) MD เงินติดล้อ พูดไว้ในงานประชุมผู้นำเงินติดล้อ NTL OPEN BOX 2023 ว่า

“ผมเชื่อว่าในช่วง 1-2 ปีนี้ Smart Execution จะเป็นสิ่งที่แยกระหว่าง ‘ผู้แพ้’ และ ‘ผู้ชนะ’ ในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและธุรกิจโบรกเกอร์ประกันกัย”

และสิ่งที่สร้างความมั่นใจ ‘พร้อมไปต่อ’ ให้กับเงินติดล้อก็คือ การบริหารและทำงานแบบ Smart Execution : Do More with Less (ทำงานอย่างฉลาด : ทำเท่าเดิม ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น) ของทุกทีมและทุกคนในเงินติดล้อ

Smart ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า

คุณเบอร์นาร์ด โช ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่าย้อนถึงเบื้องหลังความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้ อย่าง Smart ของเงินติดล้อว่ามาจากวิสัยทัศน์ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ขับเคลื่อนองค์กร 4 ด้านด้วยกันคือ
 • เทคโนโลยีเพื่อบริการลูกค้า ให้มีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ง่ายขึ้น
 • เทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสาขาและสำนักงานใหญ่
 • เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเพื่อช่วยพาร์ทเนอร์สร้างรายได้และผลกำไร
“ก่อนนี้เราคาดว่าหลังจากลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีไปแล้ว อาจต้องใช้เวลาถึง 10 ปี จึงจะได้ Transaction สัก 50% แต่ลูกค้าเรากลับตอบรับการมาถึงของเทคโนโลยีที่เกินคาด ไม่ว่าจะเป็น การจ่ายเงิน-โอนเงินให้ลูกค้าผ่านออนไลน์ที่เราเริ่มในปี 2022 ตอนนี้คิดเป็น 80% ของธุรกรรมทั้งหมด การชำระเงินค่างวดผ่านออนไลน์ของลูกค้าก็เกิน 50% ในปีที่ผ่านมา และแชทบอทที่เราเริ่มพัฒนาในปี 2021 ปัจจุบันมี Transaction ในการตอบคำถามแทนคนถึง 50%
นอกจากนี้เรายังสามารถเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ได้มากกว่า 4,000 ล้านรายการ เพื่อนำมาวิเคราะห์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และนำองค์กรไปสู่การเติบโตต่ออย่างยั่งยืน” ดังนั้นหากจะบอกว่า ทุกความสำเร็จของเงินติดล้อ มีทีม IT ช่วยผลักดัน จึงไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินจริงเลย
 

Smart ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ขณะที่ทีม Operations ซึ่งเป็นทีมหลังบ้านนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อปูทางสร้างความสะดวกให้ลูกค้าได้รับเงินสินเชื่อและชำระเงินค่างวดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
การใช้เทคโนโลยีอย่าง Smart ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทีม Operations รับจำนวนการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นพร้อมความเติบโตของเงินติดล้อได้ โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนคน และยังลดต้นทุนการทำงานต่างๆ ลงได้ เช่น
 • ลดเวลาโอนเงินจาก 60 นาทีเหลือเพียง 3 นาที
 • ลดเวลาตรวจงาน จาก 35 นาที เหลือเพียง 3-5 นาทีต่อเคส
 • ลดเวลาตอบคำถามลูกค้าผ่าน Social Media จาก 73 นาที เหลือ 15 นาทีต่อคำถาม
 • ลดต้นทุนตอบคำถามของ Customer Service จาก 77 บาท เหลือ 23 บาท
ส่วนทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างทีมสินเชื่อและทีมประกันก็นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างเช่น ‘บัตรติดล้อ’ ของทีมสินเชื่อ ซึ่งพัฒนาขึ้นจากความเข้าใจลูกค้าอย่างครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ที่ดีขึ้น มากขึ้น อาทิ
 • ช่วยลูกค้ายามฉุกเฉินได้โดยไม่มีวันหยุด ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รับเงินได้เร็วกว่า ง่ายกว่า
 • จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า
 • ลดเวลาในการขอสินเชื่อ (ไม่ต้องมาที่สาขา)
 • ไม่ต้องรับวงเงินเผื่อเกินความจำเป็น เพราะวงเงินอยู่ในบัตร ต้องการแค่ไหน กดใช้แค่นั้น
สำหรับทีมประกัน นอกจากจะนำเทคโนโลยีมาช่วยเสนอบริการที่เข้าใจลูกค้า เช่น บริการผ่อนจ่ายประกัน 0% การให้ความคุ้มครองลูกค้าในทันทีที่ซื้อประกัน ยังมีการพัฒนาระบบการขายประกันผ่าน ‘แอปเงินติดล้อ’ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อประกัน และชำระค่างวดได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น จากทุกที่และทุกเวลา
รวมถึงมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘อารีเกเตอร์’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เริ่มแรกมีการพัฒนาขึ้น เพื่อให้สาขาของเงินติดล้อใช้ขายประกันได้ง่ายและสะดวก กระทั่งเห็นโอกาสที่จะให้ ‘อารีเกเตอร์’ เป็นเครื่องมือช่วยนายหน้าประกันรายย่อยให้สามารถเติบโตในอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กับเงินติดล้อ
ซึ่งความโดดเด่นของอารีเกเตอร์คือ
 • ช่วยให้นายหน้าสามารถนำเสนอตัวเลือกบริษัทประกันให้กับลูกค้าได้หลายกหลายถึง 15 แห่ง
 • มีระบบแจ้งงานและระบบแบ่งชำระออนไลน์เพื่อความสะดวกของนายหน้าและลูกค้า
 • สามารถทำให้นายหน้าขายประกันได้ตลอด 7 วัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงประกันมากขึ้น

‘อารีเกเตอร์’ จึงไม่เพียงช่วยให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการเข้าถึงประกัน และเลือกประกันที่เหมาะกับตนเองได้ แต่ยังช่วยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้องค์กร พาร์ทเนอร์ และคนตัวเล็กในสังคมไปพร้อม ๆ กัน

ผลลัพธ์จากการลงมือทำอย่างชาญฉลาด ‘Smart Execution’

การนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด และการสร้างนวัตกรรมดี ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลให้เงินติดล้อมีรายได้จากช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี โดยในปี 2022 ที่ผ่านมา เงินติดล้อมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางออนไลน์ถึง 120%ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ต้นทุนต่าง ๆ ของเงินติดล้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และทำให้เงินติดล้อสามารถตั้งเป้าดูแลค่าใช้จ่ายโดยรวมในปี 2023 ให้น้อยลงได้
เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บวกกับต้นทุนที่มีแนวโน้มลดลงมาตลอด ผลลัพธ์ที่ได้จึงเท่ากับ ‘กำไร’ หรือความเติบโตที่มากขึ้นขององค์กรนั่นเอง
โดยมีต้นทุน 2 อย่างที่เงินติดล้อประกาศว่าจะลงทุนอย่างต่อเนื่อง นั่นคือการลงทุนในเทคโนโลยี และการลงทุนในทรัพยากร ‘คน’ อย่างที่คุณหนุ่ม ปิยะศักดิ์ MD เงินติดล้อ ประกาศว่า

“เราจะไม่ลดทรัพยากรคนที่เรามีอยู่ เพราะการลงทุนกับคน คือการลงทุนกับอนาคตขององค์กร”

และสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกชัดเจนว่าเงินติดล้อให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ก็คือการสนับสนุนให้ชาวเงินติดล้อได้มีโอกาสคิด กล้าที่จะลอง โดยไม่กลัวความผิดพลาด เพื่อเรียนรู้และเติบโต เพื่อหมุนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าต่อๆ ไป
และทั้งหมดนี้คือวิธีการลงมือทำอย่างชาญฉลาดด้วยทรัพยากรที่เท่าเดิม หรือ ‘Smart Execution’ ของชาวเงินติดล้อ ที่พร้อมจะพาองค์กรฝ่ามรสุม ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ เพื่อ ‘เติบโต’ และ ‘ไปต่ออย่างยั่งยืน’

 

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น