หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ 1 ชั่วโมงถาม-ตอบกับ MD เงินติดล้อ

1 ชั่วโมงถาม-ตอบกับ MD เงินติดล้อ

20 ตุลาคม 2564
1 ชั่วโมงถาม-ตอบกับ MD เงินติดล้อ

ที่เงินติดล้อ เราเชื่อว่าชาวเงินติดล้อทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของเราไปข้างหน้า เราจึงยึดหลักสำคัญอย่างการสื่อสารกับพวกเขาในทุกๆ ช่องทางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ คลายความกังวล และสนับสนุนให้ชาวเงินติดล้อมีส่วนร่วมในทุกๆ ก้าวขององค์กร

บทความนี้เราได้รับโอกาสจาก “คุณหนุ่ม” ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มาพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน แบ่งปันความห่วงใย รวมถึงคำแนะนำดีดีจากคุณหนุ่มในเรื่องปรับตัวที่จะใช้ชีวิตในยุคโควิด 19 พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวเงินติดล้อเพื่อหมุน เงินติดล้อ ไปข้างหน้า

ภาพรวมของเงินติดล้อในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และการแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่สูงขึ้น

ในฐานะผู้นำองค์กรคุณหนุ่มได้เรียกความมั่นใจให้ชาวเงินติดล้อกว่า 6 พันคน ถึงสถานการณ์ของบริษัทและภาพรวมของธุรกิจว่า

“ขอให้ทุกคนมั่นใจเพราะสถานการณ์ของเงินติดล้อตอนนี้เรียกได้ว่ามั่นคงมาก แต่แน่นอนว่าธุรกิจต้องมีขึ้นลงเป็นธรรมดาตามสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน แต่ผมเชื่อว่าเงินติดล้อจะยังคงเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถที่แข็งแกร่ง มุ่งเน้นและส่งเสริมให้กลุ่มคนฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

การมีคู่แข่งในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถเพิ่มมากขึ้นผมเองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจ ผมมั่นใจว่าการมีคู่แข่งที่จริงใจต่อธุรกิจนี้จะส่งผลดีต่อลูกค้าของเรา เพราะหากพวกเขาเข้ามาแข่งขันเพื่อตั้งใจยกระดับมาตรฐานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจริงๆ ลูกค้ากลุ่มฐานรากก็จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปหมุนชีวิตของพวกเขาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้กับตัวของเราเองเพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีเพื่อลูกค้าของเราอย่างที่เคยทำมาและต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

อนาคตธุรกิจของเงินติดล้อ

คุณหนุ่มได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเงินติดล้อมาอย่างต่อเนื่อง และโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เพื่อให้เงินติดล้อสามารถขยายกิจการและขยายขีดความสามารถในการส่งต่อโอกาสทางการเงินให้กับลูกค้ากลุ่มฐานรากต่อไปได้

“จากสถานการณ์ของโควิด-19 ในช่วงเกือบ 3 ปีผ่านมา ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแทบทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก แม้แต่บริษัทเองที่เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในการเร่งสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ด้วยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) เพื่อเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยง และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงเดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโตทั้งสินเชื่อและประกันให้เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเล็งโอกาสขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคต โดยการขยายไปยังต่างประเทศจะเน้นไปที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสนใจและมองว่าเป็นตลาดที่มีโอกาสอีกมาก เช่น เวียดนาม เพราะพบว่ามีการใช้จักรยานยนต์จำนวนมากอีกทั้งยังมีระบบเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเงินติดล้อไม่ได้มองหาพันธมิตรที่มอบประโยชน์เรื่องตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่แน่นอนว่าเรายังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ความจริงใจ ความต้องการ และความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือลูกค้าและช่วยให้ชีวิตของลูกค้าหมุนต่อได้”

คำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตช่วงโควิด 19

แน่นอนว่าโควิด 19 ทำให้การใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไป แต่คุณหนุ่มก็มีคำแนะนำที่ชาวเงินติดล้อสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการวางแผนชีวิตได้

“อย่างแรกผมคงต้องพูดว่าเราอย่ากลัวโควิด 19 จนไม่ได้ใช้ชีวิต สุขภาพกาย เราสามารถป้องกันและดูแลตัวเองได้จากการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน การดูแลความสะอาดด้วยการหมั่นล้างมือ ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตของเราต่อไปได้ และอีกอย่างคือเดินทางออกนอกบ้านให้น้อยลงบ้างก็จะทำให้ลดความเสี่ยงลงด้วย

ส่วนเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญ และอยากเน้นย้ำให้ทุกคนดูแลคือ สุขภาพจิต เพราะผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่เราออกไปไหนไม่ได้บางคนต้องทำงานที่บ้าน กังวลสุขภาพตัวเอง และการเงินที่มีผลกระทบมาจากเศรษฐกิจภาพรวมนั้น ข้อแรกผมแนะนำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อบริหารความคาดหวังของเรา เพราะแน่นอนว่าสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่มีอะไรแน่นอน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด เราต้องอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ เพราะมันจะทำให้เราคาดหวังและบางครั้งก็ผิดหวัง และข้อสองหากิจกรรมอื่นๆ ทำในเวลาว่างบ้าง เช่นดูหนัง ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ ให้จิตใจของเราได้ผ่อนคลายบ้าง

โดยเฉพาะชาวเงินติดล้อที่ยังต้องทำงานเป็นด่านหน้าในการบริการลูกค้านั้น ผมขอให้ดูแลสุขภาพ และขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปให้ เชื่อเถอะครับว่างานที่พวกเรากำลังทำอยู่นั้นสำคัญ

1 Hour Q&A with Ngern Tid Lor's MD

โควิด 19 ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด

คุณหนุ่มยังได้ฝากข้อความทิ้งท้ายถึงชาวเงินติดล้อทุกคน เพื่อให้มีกำลังใจก้าวต่อไปพร้อมกับองค์กรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

“อดทน เพราะมีหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังนั้นทำหน้าที่ของเราให้ดีต่อไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างที่เราเคยทำตลอดมา ผมเชื่ออย่างมากว่าลูกค้าจะมองเห็นสิ่งที่เราพยายามทำเพื่อพวกเขา

และ ปรับตัว โควิด 19 เหมือนเป็นกำแพงที่ก่อตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่พวกเราทุกคนพยายามลงทุน ลงแรง อย่างมากเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง ดังนั้นผมขอให้ชาวเงินติดล้อทุกคนคิดว่าจริงๆ การมีส่วนร่วมของทุกคนสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่ดี โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราต้องแยกกันแบบนี้ ผมขอให้ทุกคนหาแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อทำให้เราทุกคนจับมือกันอย่างมั่นคงต่อไป ผมเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านวิกฤติเหล่านี้ไปได้ด้วยกัน”

คุณหนุ่มยังกล่าวอีกว่า “ผมคิดว่าโควิด 19 ไม่ได้ทำให้ลูกค้าไว้ใจเราน้อยลง เพราะเราต่างรู้ดีว่าการตลาดที่ดีที่สุดคือปากต่อปาก (word of mouth) ดังนั้นหากเรามุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการบริการลูกค้าผมเชื่ออย่างที่สุดว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปต่อ อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น