หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ การดูแลพนักงานช่วงโควิดแบบเงินติดล้อ

การดูแลพนักงานช่วงโควิดแบบเงินติดล้อ

22 มิถุนายน 2563
การดูแลพนักงานช่วงโควิดแบบเงินติดล้อ

เรื่องสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นใดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ขององค์กรคือ จะดูแลพนักงาน ดูแลคนในองค์กรอย่างไรให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ รวมทั้งช่วยให้พนักงานสามารถดำรงชีวิต ควบคู่กับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวิถีใหม่ ‘New Normal’

ที่เงินติดล้อ กุญแจสำคัญที่ผู้บริหารนำมาใช้นำพาพนักงานกว่า 5,000 ชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤติในช่วงที่เส้นกราฟการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยพุ่งขึ้นสูงมาได้อย่างปลอดภัย และธุรกิจก็ยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นก็คือ

ทันเหตุการณ์ ทำงานบนฐานข้อมูล โดยการอัพเดทข่าวสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ทิศทาง วางแผนนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ และสุดท้ายคือต้องสื่อสารอย่างชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานได้รับรู้และนำไปปฏิบัติ

สื่อสารกันสม่ำเสมอ ให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจ

ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่เส้นกราฟผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยยังต่ำเตี้ย เงินติดล้อได้เริ่มประกาศแผนดูแลป้องกันพนักงานจากโรคโควิด-19 โดยการประกาศห้ามไม่ให้พนักงานเดินทางไปในประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง รวมถึงประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย การกินร้อนช้อนตัวเอง

รวมถึงปรับการใช้ชีวิตสู่วิถีใหม่ จากเดิมที่เคยส่งเสริมให้พนักงานใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันเพื่อสร้างความใกล้ชิด มาเป็นส่งเสริมให้พนักงานช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม เช่น ใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกลมาช่วยในการทำงาน จัดตั้งโต๊ะเก้าอี้ให้มีระยะห่างที่ปลอดภัย และยังประกาศหยุดการจัดกิจกรรมชมรมทุกอย่าง เพื่อป้องกันการติดและการแพร่กระจายเชื้อ

โดยส่วนกลางยังคงทำการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อาจจะมากกว่าช่วงเวลาปกติด้วยซ้ำ เนื่องจากผล Survey ที่เราทำกับพนักงานในช่วงแรกของวิกฤติ พบว่าพนักงานต่างมีความกังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ และการทำงาน เราจึงทำการสื่อสารผ่านหลากหลายรูปแบบ ทั้งการสื่อสารจากผู้บริหารที่ออกมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่าน Social Media ขององค์กร เพื่อให้พนักงานคลายความกังวล และมีความมั่นใจในการทำงานต่อไป

ดูแลพนักงานผ่านสวัสดิการที่ครอบคลุม

เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความกังวลให้กับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานสาขา ที่เป็นด่านหน้าในการให้บริการ ทำให้ต้องพบปะลูกค้าที่หลากหลาย บริษัทจึงมีการออกประกาศอย่างชัดเจน ตั้งแต่เรื่องสิทธิในการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งครอบคลุมอยู่ในแผนประกันที่เงินติดล้อทำไว้ให้กับพนักงานทุกคนอยู่แล้ว รวมถึงเรื่องมาตรการ ‘คัดกรอง’ พนักงานที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เพื่อส่งพนักงานไปตรวจหาเชื้อโควิด โดยเงินติดล้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ เช่น กรณีที่มีลูกค้าซึ่งติดเชื้อโควิด-19 หรืออยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาติดต่อที่สาขาเงินติดล้อ เมื่อสาขาทราบก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ ‘Covid Warroom’ สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการปิดสาขาทำความสะอาด ก่อนจะส่งพนักงานสำรองไปปฏิบัติงานแทนพนักงานสาขานั้นที่ต้องกักตัวอยู่บ้านจนครบกำหนด 14 วัน

จากนั้นก็จะมีการส่งพนักงานที่เข้าข่ายเสี่ยงไปตรวจ โดยพนักงานไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน เพราะเงินติดล้อมีมาตรการชัดเจนที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมดที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวของพนักงาน เงินติดล้อซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยรายใหญ่ด้วย ยังให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อประกันโควิด-19 ในราคาพิเศษให้กับครอบครัวและญาติมิตรของตัวเอง

ความปลอดภัย และความอยู่รอดของพนักงานต้องมาก่อน

เงินติดล้อ มีการเตรียมพร้อมเรื่องระบบ IT เพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้าน และมีนโยบายให้พนักงานบางส่วนสามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อลดความแออัดในสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ช่วงก่อนการประกาศล็อคดาวน์

นอกจากการจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อจากโควิด-19 เช่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ถุงมือ ฉากพลาสติกใส ให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาแต่ละสาขาแล้ว มาตรการเพิ่มเติมในช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวของเงินติดล้อก็คือ ลดเวลาทำงานของพนักงานในบางสาขาที่เลิกงานในช่วงเวลาหลัง 6 โมงเย็นลง เพื่อให้พนักงานสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา

ขณะเดียวกันก็ติดต่อเช่าห้องที่โรงแรม The Quarter ซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาคารอารีย์ ฮิลล์ ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เพื่อให้พนักงานฝ่าย IT ที่ต้องทำงานเกินเวลาในการสนับสนุนทั้งเครื่องมือ และระบบในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ให้กับทั้งพนักงานสาขา และพนักงานสำนักงานใหญ่ สามารถทำงาน และให้บริการลูกค้าได้อย่างไม่สะดุด ได้สลับสับเปลี่ยนกันมาพักผ่อน และตัดความกังวลเรื่องช่วงเวลาเคอร์ฟิว

ในช่วงเวลาที่กราฟผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น และรัฐบาลเริ่มส่งสัญญาณว่าจะตัดสินใจใช้มาตรการล็อคดาวน์กรุงเทพและประเทศไทย เพื่อฉุดกราฟการติดเชื้อให้ต่ำลง เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าการล็อคดาวน์ที่เกิดขึ้นจะยืดเยื้อ ยาวนานแค่ไหน

ผู้บริหารเงินติดล้อตัดสินใจจ่ายเงินเดือนและโบนัสประจำปีก่อนเวลาที่ต้องจ่ายตามปกติ เพื่อให้พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ฐานเงินเดือนไม่สูงนัก ได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอย เพื่อซื้อหาข้าวของที่จำเป็นต้องใช้ในการยังชีพ เพราะช่วงเวลานั้น เริ่มเกิดการกักตุนสินค้า จนสินค้าจำเป็นบางอย่างเริ่มขาดแคลน

นี่คืออีกหนึ่งมุมดี ๆ ของโควิด-19 ที่เงินติดล้อ ที่เป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าความห่วงใย และจริงใจระหว่างผู้บริหารและพนักงานเงินติดล้อ คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้ ‘ชาวเงินติดล้อ’ ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น