หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ จดหมายถึง...เจ้าของร่วมเงินติดล้อ

จดหมายถึง...เจ้าของร่วมเงินติดล้อ

25 กรกฎาคม 2565
จดหมายถึง...เจ้าของร่วมเงินติดล้อ

ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจร่วมเป็นเจ้าของ “เงินติดล้อ” ของทุกท่าน คงไม่ได้มาจากตัวเลขของผลประกอบการแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องการเข้าใจตัวตนและเป้าหมายที่่แท้จริงของ “เงินติดล้อ” ด้วย ผมจึงขอใช้โอกาสนี้้แนะนำเงินติดล้อและชาวเงินติดล้ออย่างเป็นทางการ

ถึงแม้ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้ปานกลาง แต่กลับเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูง หรือที่่เราได้ยินกันทั่วๆ ไป คือ รวยกระจุกจนกระจาย ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ เป็นความจริงที่คนไทยส่วนใหญ่่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร แต่กลับมีคนจำนวนน้อยมากที่มีประวัติการได้รับสินเชื่อทั้งจากธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ (Non-Bank) ซึ่งนักวิชาการได้้ประเมินว่าจากสภาพการณ์ดังกล่าว ต้องใช้เวลาถึง 20 ปี กว่าที่่ครอบครัว ๆ หนึ่งจะหลุดพ้นจากความยากจนได้ถ้าไม่มีสถานการณ์วิกฤติใดๆ เกิดขึ้น

ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นี้้เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อเงินติดล้อถือกำเนิดขึ้น “เงินติดล้อ” (TIDLOR) บริษัทที่ดูเผิน ๆ ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถที่มีอยู่แล้วทั่วไป ที่เราเรียกกันว่าสินเชื่อห้องแถว แน่นอน..เราตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเพราะลูกค้าของเราไม่กล้าเดินเข้าประตูธนาคารที่ดูโอ่อ่าน่าเกรงขาม แต่จะสบายใจกว่าที่จะเดินเข้ามาหาเรา นั่นจึงเป็นผลให้สาขาของสินเชื่อทะเบียนรถมีจำนวนเพิ่มขึ้น มากกว่าสาขาของธนาคารอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่วันแรก เราก็มุ่งเน้นให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบ และตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้ขยายการให้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ ไปจนถึง ประกันรถยนต์ ที่สามารถซื้อได้อย่างไม่ลำบากเหมือนก่อน จนถึงวันนี้เจตจำนงแท้จริงของเราก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าเราต้องการจะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่่มีความรับผิดชอบ เป็นธรรมและโปร่งใส และนั่นคือสิ่งที่่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น แต่ความตั้งใจนั้นทำให้เราต้องผ่านการตัดสินใจที่่ยากลำบากอยู่บ่อยครั้ง ในการบริหารธุรกิจให้ได้อย่างสมดุล ระหว่างการพยายามช่วยให้คนไทยหลุดพ้น จากกับดักของหนี้นอกระบบและสร้างผลตอบแทนเป็นที่พอใจให้กับผู้เป็นเจ้าของร่วมไปพร้อมๆ กัน

ด้วยเหตุนี้เงินติดล้อจึงประกอบขึ้นด้วยบุคลากรทุกระดับที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน และมีความเชื่อมั่นร่วมกันว่าทุกบริการของเราจะสามารถยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นได้ ความมุ่งมั่นนี้จะประสบผลสำเร็จได้ต้องเริ่มจากพื้นฐานภายในองค์กรก่อน เริ่มจากคุณภาพชีวิตที่่ดีของพนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนไม่มีความกังวลและทุ่มเทให้การบริการต่อลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปรัชญาการดำเนินธุรกิจแบบนี้้ ไม่เพียงแต่ทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและประสบชัยชนะเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้นด้วยในที่สุด

ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา เงินติดล้อได้ริเริ่มสร้างมาตรฐานใหม่หลายๆ อย่างให้กับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ มาตรฐานที่ผู้บริโภคไม่เคยได้รับมาก่อน มาตรฐานที่่พวกเขาต่างคาดหวังและเรียกร้องว่าจะมี เราได้บุกเบิก ต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย จนเป็น “เจ้าแรก” ที่่ดำเนินการได้สำเร็จ ในหลายต่อหลายอย่าง ที่ไม่เคยมีใครสามารถทำให้สำเร็จได้ ผมขอหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จ ที่สำคัญมากล่าว ณ ที่นี้

  1. เราเป็นผู้ให้้บริการสินเชื่อทะเบียนรถรายแรกที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมนี้้ เช่น การออกสำเนาสัญญาเงินกู้และใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ลูกค้าควรจะได้รับ
  2. ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เรื่องแรกของเงินติดล้อ ในปี 2553 คือสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เราเป็นเจ้าแรกที่เปิดตลาดลูกค้ารายย่อยกลุ่มนี้้จน “เงินติดล้อ” เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลาข้ามคืน ทำให้สินเชื่อทะเบียนรถเป็นที่่รู้้จักและเป็นทางเลือกหนึ่งแทนการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ
  3. เราคือผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถรายแรกที่ส่งข้อมูลประวัติการผ่อนชำระของลูกค้าไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) เพื่อสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้กับลูกค้าหลายแสนรายอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในชีวิต
  4. เราได้ริเริ่ม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน” ให้กับลูกค้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเอกชนรายแรกที่่ให้บริการด้านนี้้ จนวันนี้้คำว่า “ความรู้ทางการเงิน” ได้กลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่่กำกับดูแล
  5. เราเป็นบริษัทแรกที่่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย
  6. เราเป็นสถาบันทางการเงินแห่งแรกที่มี LINE Official Account สำหรับแต่ละสาขา เพื่อทำการตลาดดิจิทัลแบบเฉพาะพื้นที่่
  7. เราเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง “สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถแห่งประเทศไทย” (VTLA) ในปี 2561 ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดููแลของรัฐเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถให้มีกฎหมายรองรับรวมถึงการออกใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจนี้
  8. เราคือผู้ให้บริการสินเชื่อรายแรกที่ออกแคมเปญโฆษณาเพื่อกระตุ้นเตือนคนไทยให้ “คิดให้ดีก่อนเป็นหนี้้” ในปี 2562
  9. เราทำให้ประกันรถเป็นเรื่องที่่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วย “ประกันรถผ่อนเงินสด โดยไม่่มีดอกเบี้ย” ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้้ไปแล้ว การเป็นที่หนึ่งหรือเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องใดๆ นั้น ต้องการทั้งความกล้าลงมือ กล้าตัดสินใจ ความใคร่รู้ ใคร่ลอง (และโชคอีกเล็กน้อย) เสมอ และนั่นทำให้เราทุกคนที่เงินติดล้อกล้าที่จะลองแก้ปัญหาเดิมๆ ด้วยมุมมองและวิธีการใหม่ๆ กล้าที่จะช่วยกันทลายกรอบและพังกำแพงที่ขวางหน้า ถ้าสิ่งนั้นจะพาเราไปสู่วิธีแก้ปัญหาเรื่องความเสมอภาคทางการเงินและการสร้างโอกาสทางการเงินให้คนไทย

มีบุคคลที่่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง (Coco Chanel) กล่าวไว้ว่า “If you want to be original, be ready to be copied.” (หากต้องการเป็นต้นแบบ จงพร้อมสำหรับการถูกเลียนแบบ)

แทบจะเรียกได้ว่าทุกไอเดียดีๆ ที่่เราปล่อยออกไป ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญการตลาด ภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณา หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มักจะถูกนำไป(ปรับ)ใช้โดยคู่แข่งอยู่เสมอ บนเส้นทางความสำเร็จของเงินติดล้อมีทั้งผู้ที่พยายามตามจนเลิกตาม และผู้ที่ยังตามอย่างมุ่งมั่น นั่นคงเพราะเราเป็นผู้ริเริ่มที่ดี นอกจากเราจะเป็นผู้นำในตลาดผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) แล้ว เรายังทำให้ธนาคารใหญ่ๆ เริ่มหันมามองและตัดสินใจบุกตลาดสินเชื่อทะเบียนรถอย่างจริงจังเช่นกัน นั่นถือเป็นคำชมสำหรับผมและถือเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าที่ผ่านมาเราเดินมาบนเส้นทางที่ถูกต้อง เพราะยิ่งมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้้มากขึ้นเท่าไร ยิ่งทำให้เป้าหมายของเราที่จะช่วยส่งมอบโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสเป็นจริงเร็วขึ้น และการแข่งขันที่ขยายวงขึ้น ยิ่งเพิ่มความตื่นตัวและเตรียมพร้อมให้เรามากขึ้นไปอีก

ผมคงไม่อาจบอกได้ว่าทุกความคิดของเราเป็นความคิดที่่ดีเลิศทั้งสิ้น ทุกครั้งเมื่อเราเกิดความสงสัยว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ดีพอหรือไม่่ เราจะรีบคิดหาวิธีที่จะทดสอบมันอย่างรวดเร็ว และประหยัด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเรามีไอเดียจะผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อให้ง่ายขึ้นกับลูกค้าแต่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัท เราจะตั้งสำรองเผื่อหนี้เสียที่อาจเพิ่มขึ้นและลองทำเลย การที่เราท้าทายตัวเองด้วยการทดสอบ “ตลอดเวลา” ทำให้เราขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนเราจากผู้ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแบบผสมผสาน เราใช้ข้อมูลเพื่อสร้างคะแนนเครดิต และคะแนนพฤติกรรมเพื่อเสริมการตัดสินใจของพนักงาน และมีวิธีการอนุมัติสินเชื่อที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้สินเชื่อของเรา

เมื่อเราพบว่าความคิดดีๆ นั้นมีเหตุผลและมีความเป็นไปได้มากพอเราจะทุ่มไปกับมันและลงมือทำ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งเช่นกัน ที่ความคิดที่ดูเหมือนจะดีเลิศต้องถูกถอดออกจากการดำเนินการไป อาทิ สินเชื่อตลาดสด สินเชื่อรถไถ ตลอดจนแคมเปญประกันครั้งแรกของเรา ที่ชูประกันอุบัติเหตุเป็นพระเอกในโฆษณา ทั้งหมดนี้เราต้องยอมถอดใจ และเลิกล้มโครงการหลังจากลงทุนด้วยเงินจำนวนมากและประสบปัญหาขาดทุน แต่ก็มีบางความคิดเช่นกัน ที่เราปัดฝุ่นนำมาทำใหม่และประสบความสำเร็จในปัจจุบัน นอกจากการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เรายังศึกษาวิธีจัดการโครงสร้างบริหารองค์กรที่มีรูปแบบต่างๆ เราได้ทดลองและล้มเหลวกับโครงสร้างองค์กรแบบ Holacracy (ไม่มีหัวหน้าลูกน้อง) แต่เราสำเร็จในการเปลี่ยนวิธีสร้างระบบ IT จาก Waterfall เป็น Scrum และ Agile

สำหรับเราแล้วสิ่งสำคัญกว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คือความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เราเรียนรู้จากความผิดพลาดในแต่่ละขั้น ตอนซึ่งช่วยให้ “เงินติดล้อ” แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว องค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานและกลยุทธ์ที่่เราใช้ในการขับเคลื่อน “เงินติดล้อ” ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นโยบาย การติดตามทวงถาม รวมถึงธุรกิจประกันภัย ทั้งหมดล้วนพัฒนาขึ้นใหม่จากความผิดพลาดในอดีตทั้งสิ้น

แน่นอนเราไม่รู้ว่าความคิดใดจะประสบความสำเร็จ เราจึงไม่หยุดคิด หยุดฝันและหยุดทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ แม้บางครั้งอาจนำมาซึ่งความผิดพลาด แต่เรารู้ดีว่าความคิดของเราก็ไม่ได้ถูกต้องและสำเร็จทุกครั้งการยึดติดกับรางวัลและความสำเร็จ ในอดีตคือความคิดที่่ฉุดรั้งการพัฒนา ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อเราเองและทุกท่านที่เป็นเจ้าของร่วมอีกด้วย ทุกสิ่งที่เราคิดและทำจะต้องส่งผลต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนเท่านั้น ในฐานะผู้ดูแลธุรกิจ เราจะยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสการค้นพบสิ่งใหม่ด้วยการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนของเราในอนาคต

ความสำเร็จตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าของเรา เกิดขึ้นได้เพราะเรามี “วัฒนธรรมองค์กร” ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชาวเงินติดล้อ ได้ร่วมกันสร้าง “เผ่าพันธุ์์เงินติดล้อ” ด้วยค่านิยมหลัก 7 ข้อที่ก่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานของความเชื่อใจกันและมีความคิดสร้างสรรค์ ที่ “เงินติดล้อ” เราไม่ได้สร้างค่านิยมหลักของเราเหมือนองค์กรอื่น ๆ ค่านิยมของเราไม่ใช่คำสวยหรูบนกระดาษที่่เอาไว้แปะผนังแต่มันบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพวกเราเป็นใคร ทั้งในเรื่องการทำงานและชีวิตส่วนตัว เราใส่่ใจตั้งแต่การออกนโยบาย สรรหาบุุคลากร สร้างระบบ และออกแบบวิธีการทำงานให้สะท้อนค่านิยมของเราออกมาได้จริง เพราะเราตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญที่่สุดคือ การสร้างการมีส่วนร่วมและความสุขของ พนักงานทุกคน เราไม่ได้เขียนค่านิยมของเราไว้ท่องจำ แต่เราลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง ผลคือเราประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ลดความไม่เข้าใจและความขัดแย้งระหว่างแผนกลง ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น ค่านิยมองค์กรก็ยิ่งทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย

ค่านิยมองค์กรของเรายังส่งผลที่ดีมากในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การมองหาคู่ค้าใหม่ การสร้าง ความเติบโตให้องค์กร และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่่เรายังยึดมั่นต่อค่านิยมของเรา ผมเชื่อว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแข็งแรง ผมอยากให้ทุกท่านลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อรู้จักกับค่านิยมฉบับเต็มของเรา และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ท่านยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ TIDLOR Culture Camp ซึ่งเราพัฒนาขึ้นเพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ให้กับองค์กรอื่นๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

เราเผชิญอะไรในปี 2564

เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากต่อความสำเร็จ ในปี 2564 “เงินติดล้อ” เริ่มต้นปีด้วยเป้าหมายที่่ท้าทายในการเป็น “เจ้าแรก” และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หลังจากความรุนแรงของโควิด-19 ที่่เกิดขึ้นตลอดปี 2563 เราคาดการณ์ว่าจะมีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงใน 6 เดือนแรก และในช่วงครึ่งปีหลังการท่องเที่ยวจะฟื้นตามมา แต่ทั้งหมดนั้นไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คำมั่นสัญญาของเราที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ลูกค้า และการลงทุนเพื่ออนาคตยังคงอยู่ เราประสบความสำเร็จ ในการระดมทุนกว่า 7 พันล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้สถานะทางการเงินของเราเพื่อการเติบโตในอนาคต ผมภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้้ไม่เพียงเป็นการส่งมอบคำมั่นสัญญาให้กับผู้ถือหุ้นเดิม แต่ยังทำให้พนักงานของเราได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของ “เงินติดล้อ” เพื่อเติบโตไปด้วยกัน เพราะตลอดเวลาที่่ผ่านมผมสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละของทุกคนในครอบครัวเงินติดล้อในการช่วยกันขับเคลื่อนบริษัท จนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่ไม่ใช่ธนาคาร ผมได้รับข้อความมากมายจากพนักงานที่บอกว่าพวกเขาภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เงินติดล้อ และจะมุ่งมั่นที่จะเติบโตต่อไปด้วยกัน นั่นทำให้ผมรับรู้ได้ว่า “เงินติดล้อ” คือส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาจริงๆ

การเสนอขายหุ้น IPO ของเราเพิ่มสถิติการเป็น “เจ้าแรก” ให้กับเราในอีกหลายมิติ อาทิ เป็นหุ้น IPO ในกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงสุด ทำลายสถิติด้านความต้องการของนักลงทุนต่างชาติิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน นอกจากนี้้เรายังเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผ่านวิธีการจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First นอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงินอย่างเต็มตัวแล้วการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้้ยังช่วยลดความสับสนที่มีต่อแบรนด์ “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนานหลายปีให้หมดไปด้วย และสุดท้ายในด้านเงินทุน เราเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายแรกในประเทศไทยที่่ได้รับสินเชื่อจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก (World Bank Group) แต่การได้เป็น “บริษัทมหาชน” ก็มีปัญหาเล็กน้อยที่เราต้องเรียนรู้และจัดการอยู่บ้าง สิ่งแรกคือนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนทั้งหลายต่างต้องการเวลาจากเรามากขึ้น เพื่อให้เรานำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน เราจึงต้องบริหารเวลาอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจที่เรายังคงต้องทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง เรื่องที่สองคือการขอให้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เช่น ข้อมูลแนวโน้มธุรกิจ ข้อมูลของโครงการใหม่ในอนาคต เนื่องจาก “เงินติดล้อ” เป็นผู้นำในตลาดที่มีผู้พร้อมจะตามรอยเราจำนวนมาก การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเหล่านี้ จะเป็นการลดทอนความได้เปรียบในการเปิดตัวนวัตกรรมของเราลง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบไปถึงผู้ถือหุ้นไม่มากก็น้อย เราจึงเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อรักษาความได้เปรียบของเราไว้ให้นานที่สุด

ความสำเร็จในด้านผลิตภัณฑ์เราเปิดตัว “บัตรติดล้อ” เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสินเชื่อทะเบียนรถที่วงเงินมีระยะเวลากำหนดให้เป็นสินเชื่อหมุนเวียนผ่านบัตร ลูกค้าบัตรติดล้อจะได้รับความสะดวกเช่นเดียวกับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถกดเงินสดภายในวงเงินสินเชื่อของตนเองผ่านตู้ ATM ได้ทุกที่ ทุกเวลา “บัตรติดล้อ” ยังสามารถช่วยกลุ่มคนที่ขาดโอกาส กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้สามารถเข้าถึงเงินสดได้ในยามฉุกเฉินที่สำคัญคือไม่ต้องหันไปหาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ 10-20 เท่าสิ่งที่เกินความคาดหมายของเราคือ ทำให้ผู้ถือบัตรรู้สึกภาคภูมิใจ เคารพในตนเอง และรู้สึกถึงความมีศักดิ์์ศรี มีลูกค้ารายหนึ่งบอกกับเราอย่างภูมิใจว่า “ไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตจะมีสิทธิ์์ได้ถือบัตรแบบนี้้กับเขาบ้าง” นี่่คือตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมด้านการเงินที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง

ถึงแม้ว่ายอดการขอสินเชื่อและการซื้อประกันภัยรถยนต์ของเราจะต่ำกว่าเป้าหมายที่่วางไว้ แต่ผมคิดว่าเราทำได้ดีในการปรับตัวให้สามารถดำเนินงานภายใต้มาตรการเข้มงวดต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจปล่อยสินเชื่อที่่มีข้อจำกัดเพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์ที่เศรษฐกิจตกต่ำลงหน่วยงานสำคัญหน่วยหนึ่งของเราที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกคือฝ่าย IT

ตลอดเวลากว่าสิบปี เราไม่เคยหยุุดลงทุนและยังพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่อง เราแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าเราดีขึ้น เราใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความแออัดของสาขา ลดความซับซ้อนของขั้นตอนต่างๆ ทำให้พนักงานสาขาทำงานได้ไวและง่ายขึ้น เราฝึกอบรมพนักงานเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Transformation (การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล) ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานที่ไม่ใช่ฝ่าย IT สามารถฝึกสร้างแชทบอท และเขียนโปรแกรม RPA (กระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ) อย่างง่ายได้ด้วยตัวเอง ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อลูกค้าพร้อมใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ การลงทุนด้านเทคโนโลยีของเราก็จะลดลงบนเส้นทางการเติบโตผ่านระบบต่างๆ เราได้สะสม Technical Debt (หนี้้ทางเทคนิค) พอสมควรโดยที่่ไม่รู้ตัวถึงเวลาแล้วที่เราจะแบ่งทรัพยากรเพื่อลดภาระหนี้้ทางเทคนิคนี้้โดยการออกแบบบางส่วนของระบบใหม่ให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น ถึงแม้โปรเจกต์เหล่านี้้คงไม่สร้างผลประโยชน์ที่จับต้องได้ ในระยะยาวเราเชื่อว่าเราจะมีศักยภาพที่่เพิ่มขึ้นในเรื่องของความเสถียร ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นของระบบที่สำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมให้เร็วขึ้น

เราเริ่มต้นออกแบบโครงสร้างระบบ IT ของเราในช่วงปลายปี 2563 และทุกวันนี้เรายังคงเรียนรู้และพัฒนาระบบให้เร่งความเร็วของ NTL Flywheel แน่นอนว่า Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้ามันง่าย องค์กรใหญ่หลายแห่งคงไม่ใช้วิธีตั้งหน่วยงานด้านนี้้ให้เป็นเอกเทศเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการบัญชี แต่เราเลือกทำในสิ่งที่ยากกว่าคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กร เพราะเราตระหนักว่าเทคโนโลยีคือแกนหลักของอนาคตในการขับเคลื่อนธุรกิจ การสั่งการทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่่จริงแล้วผมสงสัยมากว่าทุกวันนี้้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนจริงๆ แต่อุตสาหกรรมนี้กลับไม่ลงทุนด้านเทคโนโลยีมากเท่าที่ควรทั้งความรู้และประสบการณ์กว่าสิบปีจะเป็นกำไรที่่เราสะสมเอาไว้ และนั่นจะทำให้เราแตกต่างและเป็นผู้นำในธุรกิจที่ผู้เล่นส่วนมากยังตามไม่ทัน ขอให้คนที่ตามเรามาข้างหลังโชคดีเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้้เราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเอง

เดินหน้าสู่ปี 2565

ผมบอกได้เลยว่าเราไม่มีทางคาดเดาอนาคตได้ “ลูกแก้ววิเศษ” ไม่มีอยู่จริงครับตอนที่่ผมเริ่มงานกับเงินติดล้อ ในปี 2551 ในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผมก็ไม่คาดคิดเช่นกันว่าเงินติดล้อจะหมุนมาได้ไกลถึงจุดนี้้“เงินติดล้อ” เติบโตขึ้นกว่าเมื่อ 13 ปีที่แล้วอย่างมาก แต่การบริการทางการเงินของไทยก็ยังคงอยู่ใต้กฎระเบียบมากมายและที่น่ากลัวกว่าเดิม ตัวเลขหนี้้ครัวเรือนอย่างเป็นทางการไม่นับรวมตัวเลขที่นักวิเคราะห์ประเมินจากหนี้้นอกระบบจะยังคงเพิ่มขึ้้นอย่างมากในปี 2565

เงินติดล้อเริ่มหมุนเข้าสู่ปี 2565 ด้วยความระมัดระวังต่อปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบกับเรา เราเชื่อว่า ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่สูง ไม่มีใครบอกได้ว่าโควิด-19 จะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่และผลพวงของสถานการณ์ด้านสุขภาพก็อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและการออกกฎระเบียบใหม่ๆ ในอนาคต นอกจากนี้้ยังมีแนวโน้มของการเพิ่มมาตรการการควบคุมและเพิ่มข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงการเพิ่มการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดล้วนอาจเกิดขึ้นได้ขณะที่หากสถานการณ์โควิด-19 สงบลงและสามารถบริหารจัดการได้ เงินติดล้อก็จะได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัว แต่หากเกิดการแพร่ระบาดซ้ำรอยปี 2564 ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงจนเกิดการล็อกดาวน์อีกครั้ง ในท่ามกลางความเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น ผมยังคงเชื่อมั่นว่าเราได้เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไว้พร้อมแล้ว และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถวางใจได้ว่าเงินสำรองที่เราตั้งไว้เพื่อรองรับ NPL อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสูงที่สุดในอุตสาหกรรม

คุณภาพพอร์ตสินเชื่อของเราจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เช่นเดียวกับงบการเงินที่่จะยังคงแข็งแกร่ง เรายังคงตั้งเป้าที่ทำสิ่งที่เราทำให้ดีต่อไป และเพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้น ในการดำเนินธุรกิจ เรามั่นใจว่าเราจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดของเราได้ ทั้งทางช่องทางเดิมที่เป็นสาขาและช่องทางดิจิทัล แม้ว่าทุกวันนี้้โลกดิจิทัลจะโตเร็วมาก แต่ลูกค้าของเราก็ยังชินกับการใช้ช่องทางเดิมอยู่ไม่น้อย หรือไม่ก็ใช้ทั้งสองช่องทางควบคู่กัน (O2O) และเรามั่นใจว่าการลงทุนปรับเปลี่ยนตัวเราสู่ระบบดิจิทัลก่อนใคร จะส่งผลให้เราเป็นที่หนึ่งด้านบริการทางการเงินที่ทั่วถึง (Financial Inclusion) ได้ในที่สุด นอกจากนี้้เรายังมีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดตัวได้ในเร็ววัน

และสุดท้ายเมื่อโอกาสมาถึง เราจะใช้โอกาสนั้นลงทุนพัฒนาให้ “เงินติดล้อ” กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการให้บริการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคโนโลยี ระบบการจัดการ รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเครือข่ายสาขาอีกด้วย

อนาคตข้างหน้า

หากมองให้ไกลออกไป ผมยังเห็นโอกาสในการเติบโตของเราอีกมาก เพราะมีผู้เล่นเพียงไม่กี่รายในอุตสาหกรรมนี้หรือแม้ในธุรกิจใกล้เคียงกันก็มีไม่มาก ที่่ครอบครองสินทรัพย์เทียบเท่า “เงินติดล้อ” เราใชเวลานับสิบปีในการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งในทุกสื่อ ทำการตลาดในทุกช่องทาง เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี มีศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงและพร้อมรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีสถาบันการเงินชั้นนำ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีพนักงานนับพันคนที่่รัก ผูกพันต่อองค์กร และยึดมั่นในค่านิยมเดียวกัน สินเชื่อทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันคือธุรกิจที่เราปลุกปั้น และสร้างสรรค์ขึ้นมาจนเป็นผู้นำในตลาด แต่ทั้งสองธุรกิจก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึกของฐานลูกค้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเรา เราจะทำงานอย่างฉลาดเพื่อขยายธุรกิจใหม่ที่่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เพื่อลดความไม่มั่นคงทางการเงินของพวกเขาให้ได้ และเรายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสร้างผลตอบแทนที่่ดีให้กับเจ้าของร่วมทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และยั่งยืน เราคาดหวังว่าทุกท่านจะอ่านค่านิยมหลักของเรา ตริตรอง และร่วมภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ “เงินติดล้อ” ร่วมกับเรา

สุดท้ายนี้ในนามของชาวเงินติดล้อ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเรา อยากรู้จักเรา ยินดีที่ได้พบทุกท่านและขอต้อนรับสู่ครอบครัว “เงินติดล้อ” ครับ

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น