หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร ไม่ใช่แค่ช่วยให้ชีวิตหมุนต่อได้ แต่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ใช่แค่ช่วยให้ชีวิตหมุนต่อได้ แต่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น

28 กันยายน 2559
ไม่ใช่แค่ช่วยให้ชีวิตหมุนต่อได้ แต่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น
ชาวเงินติดล้อ ร่วมแรง ร่วมใจ ลงพื้นที่มอบความสนุกและความรู้ทางการงานให้กับ พ่อแม่พี่น้อง ชาว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ชาวเงินติดล้อ ร่วมแรง ร่วมใจ ลงพื้นที่มอบความสนุกและความรู้ทางการงานให้กับ พ่อ แม่ พี่น้อง ชาว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 พนักงานเงินติดล้อที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ท่านลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ชีวิตหมุนต่อได้” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมอบความรู้และความเข้าใจพื้นฐานการบริหารรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยมีความรู้ทางการเงินมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนไทย “มีชีวิตที่ดีขึ้น” จากการได้รับความรู้พื้นฐานและนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ชาวบ้านกว่า 36 คนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความสนุกกันทั่วหน้า ส่วนกิจกรรมครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนติดตามกับได้ที่ www.tidlor.com

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น