หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร นักลงทุนมั่นใจเงินติดล้อ จองหุ้นกู้เกินเป้า 2.3 เท่า

นักลงทุนมั่นใจเงินติดล้อ จองหุ้นกู้เกินเป้า 2.3 เท่า

24 กรกฎาคม 2562
นักลงทุนมั่นใจเงินติดล้อ จองหุ้นกู้เกินเป้า 2.3 เท่า

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด หรือ NTL ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท และโบรกเกอร์ประกันภัยที่มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ กล่าวว่า “ตามที่บริษัทฯ มีแผนระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก จากเดิมมีแผนการออกหุ้นกู้อายุ 1-3 ปี มูลค่า 4,900 ล้านบาท แต่จากผลสำรวจความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ มีมูลค่ามากกว่า 11,000 ล้านบาท หรือมากกว่าแผนที่จะเสนอขาย 2.3 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนการออกหุ้นกู้มูลค่าทั้งสิ้น 7,900 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกลูกค้าได้รับโอกาสทางการเงินที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม และโปร่งใสจากเงินติดล้อ”

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (NTL) ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยได้รับอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” สะท้อนให้เห็นถึงประวัติการดำเนินธุรกิจที่สม่ำเสมอ การเติบโตอย่างมั่นคงของสินเชื่อ และผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ โดยอันดับเครดิตของเงินติดล้อมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้อันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของชื่อตราสัญลักษณ์ “เงินติดล้อ” อีกด้วย

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น