หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ คว้ารางวัล International Finance Awards 2018

เงินติดล้อ คว้ารางวัล International Finance Awards 2018

25 มกราคม 2562
เงินติดล้อ คว้ารางวัล International Finance Awards 2018

เงินติดล้อ หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันวินาศภัย โดยคุณเบอร์นาร์ด โช (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนรับรางวัล Best Micro Finance Bank จาก International Finance Awards 2018 จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine ประเทศอังกฤษ ในฐานะองค์กรแห่งการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตอกย้ำการยอมรับในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถที่มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถจากองค์กรระดับสากล

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น