หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อคว้า 2 รางวัลจาก The Asian Banker Thailand Country Award 2018

เงินติดล้อคว้า 2 รางวัลจาก The Asian Banker Thailand Country Award 2018

08 สิงหาคม 2561
เงินติดล้อคว้า 2 รางวัลจาก The Asian Banker Thailand Country Award 2018

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเบอร์นาร์ด โซ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และ คุณอาฑิตยา พูนวัตถุ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนายหน้าประกันภัย ขึ้นรับรางวัล The Best Digital Financial Inclusion Initiative และ The Best Employee Engagement Initiative จากเวทีประกวด The Asian Banker Thailand Country Awards 2018 จัดโดย The Asian Banker ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภูมิใจและสะท้อนถึงการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ที่เห็นถึงความตั้งใจของเงินติดล้อในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยทั้งสองรางวัลที่ทางเงินติดล้อได้รับนั้นมาจาก The Asian Banker จากประเทศสิงคโปร์ที่ดำเนินงานด้านการวิจัย วิเคราะห์ รายงานข้อมูลข่าวสาร การจัดงานสัมมนา จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมทางการเงินและธนาคาร ซึ่งได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อมอบรางวัลแก่บริษัทบริการทางการเงินและธนาคารที่ได้มาตรฐานและมีศักยภาพที่โดดเด่นในแต่ละปี

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น