หน้าแรก > อยากซื้อประกันภัย > วิธีเคลมประกันรถบรรทุก
1

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นประกันรถบรรทุก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ อย่างแรกที่ต้องมี คือ ขอให้ตั้งสติก่อน แล้วค่อยๆ จัดการทีละขั้นตอน
ก่อนแจ้งเคลมควรรู้อะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิก
 1. เกิดอุบัติเหตุอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่?
 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้น?
 3. มีคู่กรณีไหม?
 4. มีคนบาดเจ็บไหม?
ข้อมูลคู่กรณี
 1. พยาน
 2. ผู้โดยสาร
 3. บุคคลภายนอก
รายละเอียดกรมธรรม์
 1. ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 2. เลขที่กรมธรรม์
 3. เลขที่ใบบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
5 ขั้นตอนการเคลมง่ายๆ
เกิดอุบัติเหตุแล้วทำอย่างไร
1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้โทรติดต่อ บริษัท
ประกันตลอด 24 ช.ม.
2. บริษัทประกันจัดส่งเจ้าหน้าที่ และ
บันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ลูกค้าเลือกอู่/ศูนย์ที่ต้องการซ่อม เพื่อ
ให้ทางอู่/ศูนย์ประเมิณราคา
4. บริษัทประกันพิจารณา อนุมัติการซ่อม
5. ทางอู่/ศูนย์ติดต่อ ลูกค้านัดหมาย
เข้าซ่อม
* เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีควรแจ้งเคลมภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและความง่ายในการแจ้งเคลม
หลังจากโทรศัพท์แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบแล้วกรุณารอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ ตรวจดูคนบาดเจ็บและถ้ามี คนบาดเจ็บให้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล, สังเกตความเสียหายของรถยนต์ อย่าลืมเก็บข้อมูลของคู่กรณีและพยานในที่เกิดเหตุเพื่อความง่ายในการเคลมยิ่งขึ้น ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่
 • มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
 • ในกรณีที่รู้ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดแน่นอน พร้อมมีหลักฐานประกอบ
 • หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
 • ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อไม่แน่ใจในลักษณะอุบัติเหตุ
เบอร์โทรติดต่อ บริษัทประกันภัยโดยตรง
 1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 1620
 2. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 1790
 3. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 1484
 4. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 02-017-3333
 5. บริษัท ประกันโตเกียวมารีน คุ้มภัย จำกัด (มหาชน) : 02-257-8080
 6. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 1292
 7. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 1596
 8. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 1557
 9. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 02-640-4500
ข้อมูลของคู่กรณีที่คุณควรขอไว้
 1. ทะเบียนรถ
 2. ชื่อ-นามสกุล
 3. ที่อยู่
 4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 5. รายละเอียดกรมธรรม์
 6. ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ
รายละเอียดที่ต้องแจ้งเมื่อยื่นเบิกค่าเสียหาย
 • ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี
 • หมายเลขกรรมธรรม์
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่
 • สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย
 • ลักษณะการเกิดเหตุ
เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิกค่าเสียหาย
 • รูปถ่ายความเสียหายของรถ
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบขับขี่
 • เอกสารอื่นๆที่จะช่วยในการเคลม
 • เอกสารการจดทะเบียนรถยนต์
 • ชื่อพยานที่เกี่ยวข้อง
 • ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ถ้ามีคนเจ็บในอุบัติเหตุ เราต้องการเอกสารเพิ่มดังนี้
* ใบบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
* ใบรับรองแพทย์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้โทรติดต่อ Call center เงินติดล้อ หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 บริการ 24 ชั่วโมง หรือ ติดต่อบริษัทรับประกันโดยตรง
Back to top