4

สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับประกันพ.ร.บ.

หลายคนมักจะตกใจเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้น อย่างแรกเราจะต้องตั้งสติและมีสมาธิในการแก้ไขปัญหา เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตรวจเช็กร่างกายตัวเองและคู่กรณีว่ามีอาการบาดเจ็บหรือไม่ และตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยรถยนต์ ว่าคุ้มครองความเสียหายอะไรบ้าง ทางที่ดีเราควรจะต้องพกเล่มกรมธรรม์ติดเอาไว้ในรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดคิด จะได้สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์ได้ทันที
ก่อนแจ้งเคลมประกันรถควรรู้อะไรบ้าง
1. รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
* ในกรณีที่ผู้ประสบภัย ถูกรถชนแล้วหนีท่านสามารถติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคปภ.

2. ตรวจสอบการมีประกันภัย  แล้วแจ้งกับทางโรงพยาบาล และบริษัทประกันภัยโดยทันที
* ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.
* ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากจะโทรแจ้งเคลมประกันรถยนต์ เราจะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ เพื่อความรวดเร็ว ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เคลมประกันฯ หากไม่เตรียมพร้อมก็จะเกิดความล่าช้า เพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้รายละเอียดต่างๆ ก่อนจะโทรแจ้งบริษัทประกันภัย
เบิกค่าชดเชย ใช้เอกสารอะไรบ้างนะ
การเบิกค่าชดเชยหรือที่เรียกว่าการเคลม พ.ร.บ. จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งเอกสารในการเบิกจะแยกออกเป็น4 กรณีดังนี้
 
กรณีบาดเจ็บ
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
  2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
กรณีเบิกค่าชดเชย หรือ ผู้ป่วยใน
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
  2. ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
กรณีทุพพลภาพ
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
  2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
  3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
กฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงผู้ขับขี่ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด
โทรสายด่วนอุบัติเหตุ : 02-202-9500, 02-760-9500 
Back to top