สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับประกันพ.ร.บ.

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากความตกใจแล้ว หลายคนไม่รู้ว่าควรทำยังไงต่อ เราแนะนำทางที่ดีควรจะต้องพกเล่มกรมธรรม์ติดเอาไว้ในรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดคิด จะได้สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์ได้ทันที

 1. รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

  * เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีควรแจ้งเคลมภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและความง่ายในการแจ้งเคลม

 2. ตรวจสอบการมีประกันภัย แล้วแจ้งกับทางโรงพยาบาล และบริษัทประกันภัยโดยทันที

  * ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.
  * ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากจะโทรแจ้งเคลมประกันรถยนต์ เราจะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ เพื่อความรวดเร็ว ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เคลมประกันฯ หากไม่เตรียมพร้อมก็จะเกิดความล่าช้า เพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้รายละเอียดต่างๆ ก่อนจะโทรแจ้งบริษัทประกันภัย

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากจะโทรแจ้งเคลมประกันรถยนต์ เราจะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ เพื่อความรวดเร็ว ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เคลมประกันฯ หากไม่เตรียมพร้อมก็จะเกิดความล่าช้า เพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้รายละเอียดต่างๆ ก่อนจะโทรแจ้งบริษัทประกันภัย

กรณีบาดเจ็บ

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
กรณีเบิกค่าชดเชย หรือ ผู้ป่วยใน
 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 2. ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
กรณีทุพพลภาพ
 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
 3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ

กฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงผู้ขับขี่ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด

โทรสายด่วนอุบัติเหตุ : 02-202-9500, 02-760-9500