หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานทั้งหมด >

Insurance Sales Coach (ประจำภาคเหนือ)

หน้าที่รับผิดชอบ

- บริหารและสนับสนุนพนักงานสาขาให้สามารถขาย และนำเสนอขายประกันภัยให้บรรลุเป้าหมายและถูกต้อง
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการขาย รวมถึงเข้าร่วมในการทำตลาดและกิจกรรมสนับสนุนในพื้นที่
- ดูแลและสนับสนุนให้พนักงานสาขามีบัตรนายหน้าครบทั้ง ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดฝึกอบรม และการเรียนผ่านระบบ E-learning
- สร้างแนวทางและวิธีการใหม่ๆเพื่อให้สาขาเข้าพบผู้ประกอบการรายใหญ่ เพิ่มช่องทางการขาย และสร้างฐานลูกค้ากลุ่ม SME
- สรุปข้อมูลและนำเสนอให้กับหัวหน้างานทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือน
 

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านการขายหรือฝึกอบรมอย่างต่ำ 2 ปี
- มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ได้
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 

สถานที่ทำงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อ

Recruitment Department
แผนกสรรหาและว่าจ้าง                       
โทรฯ : 02-792-1888 ต่อ 5028, 063-231-0936
อีเมล์ : [email protected]
Back to top