หน้าแรก > สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการดี๊ดีมีกำลังใจ

7 ล้อ Core Values

สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส
มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ
ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา
ซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง
กระหายเรียนรู้
กล้าคิด กล้าลอง
ทำงานให้เต็มท ี่ปาร์ตี้ให้สุด
“เราไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีก
เราจึงทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจสินเชื่อ”
Back to top