หน้าแรก > อยากได้เงินกู้ > วิธีประหยัดดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถพร้อมบัตร

วิธีประหยัดดอกเบี้ย
สำหรับลูกค้าทะเบียนรถพร้อมบัตรติดล้อ

4 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ย ตัวช่วยผ่อนหมดไว ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ตัวอย่างรับเงินเท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือเก็บไว้ในบัตรเพราะถ้าไม่กดใช้ไม่เสียดอกจ่ายตรงเวลา ไม่ผิดนัดชำระหรือจ่ายค่างวดก่อนถึงวันครบกำหนดชำระถ้าไหวแนะนำให้จ่ายเพิ่ม จากค่างวดปกติทุกเดือนหากมีรายได้เพิ่มขึ้นแนะนำให้ โปะเพิ่มด้วยเงินก้อนพิเศษมากขึ้น สำหรับการจัดสินเชื่อทะเบียนรถพร้อมบัตรติดล้อข้อควรระวัง ในการใช้บัตรติดล้อ
Back to top