หน้าแรก > โปรโมชั่น > สินเชื่อ > การันตีคืนเล่มไวหลังปิดบัญชี หากล่าช้า รับเลย 500 บาท
การันตีคืนเล่มไวหลังปิดบัญชี หากล่าช้า รับเลย 500 บาท

การันตีคืนเล่มไวหลังปิดบัญชี หากล่าช้า รับเลย 500 บาท

เงินติดล้อการันตีคืนเล่มภายในระยะเวลาที่กำหนด หากล่าช้า
ลูกค้าจะได้รับเงิน 500 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่พ้นระยะเวลาคืนเล่มที่กำหนด

การันตีคืนเล่มภายในระยะเวลาที่กำหนด
เงินติดล้อการันตีคืนเล่มภายในระยะเวลาที่กำหนด หากล่าช้า ลูกค้าจะได้รับเงิน 500 บาท
 • สินเชื่อทะเบียนรถ
  • - รับเล่มคืนภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าปิดบัญชีสำเร็จ
  • - รับเล่มทะเบียนคืนที่สาขา ภายใน 15 วันทำการ โดยนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับเล่มทะเบียน หรือมอบอำนาจรับเล่มทะเบียน
  • - บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนคืนไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 15 วันทำการ เฉพาะกรณีลูกค้าปิดบัญชีที่สาขา และแจ้งความประสงค์เลือกรับเล่มโดยวิธีจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์
 • สินเชื่อเช่าซื้อ
  • - รับเล่มคืนภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าชำระเงินปิดบัญชีสำเร็จ และส่งมอบเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้าให้บริษัทฯ
  • - รับเล่มทะเบียนคืนที่สาขา ภายใน 30 วัน โดยนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับเล่มทะเบียน หรือมอบอำนาจรับเล่มทะเบียน
  • - บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนคืนไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 30 วัน เฉพาะกรณีลูกค้าปิดบัญชีที่สาขา และแจ้งความประสงค์เลือกรับเล่มโดยวิธีจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์
*หมายเหตุ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • การนับวันทำการ นับจากวันทำการที่ลูกค้าปิดบัญชีสำเร็จ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หากลูกค้าปิดบัญชีช่องทางอื่นที่ไม่ใช่สาขา ลูกค้าจะต้องไม่มียอดคงค้างใดๆ หรือค่าติดตามทวงถามค้างอยู่ในระบบ
 • ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินงวดสุดท้ายที่ปิดบัญชีไว้ด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเหตุล่าช้าที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เท่านั้น
 • หากลูกค้าได้รับเล่มคืนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับเงิน จำนวน 500 บาท โดยบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่พ้นระยะเวลาคืนเล่มที่กำหนด และจะได้รับ SMS แจ้งเตือนรับเงินเข้าบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
ติดต่อขอรับสิทธิ์

โปรโมชั่นอื่น ๆ

Back to top