หน้าแรก > ติดล้อสตอรี่ > วัฒนธรรมองค์กร > เส้นทางแห่งโอกาสที่สร้างเองได้ที่เงินติดล้อ

เส้นทางแห่งโอกาสที่สร้างเองได้ที่เงินติดล้อ

28 มกราคม 2565
เส้นทางแห่งโอกาสที่สร้างเองได้ที่เงินติดล้อ

“ผมคิดว่าค่านิยมเงินติดล้อที่สะท้อนความเป็นตัวผมได้ชัดเจนที่สุดคือ…ความกล้าที่จะลองผิดลองถูก ซึ่งทำให้ผมไม่เคยกลัวที่จะล้มเหลว คือถ้าล้มเหลวก็แค่เรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นและเริ่มต้นใหม่ก็เท่านั้นเอง ทำให้ผมพร้อมที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ”

‘เงินติดล้อ’ เชื่อว่าเส้นทางการเติบโตของคนในองค์กร สามารถสะท้อนถึงค่านิยมองค์กรได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับเส้นทางการเติบโตของ ‘คุณนอร์ธ’ ธีวินท์ จิตรสถาพร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ และพัฒนา (Analytics & Development) หรือฝ่าย A&D ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

คุณนอร์ธ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และใช้เวลาทั้งหมด 13 ปีทำงานในสายวิศวะฯ มาตลอด แต่ด้วยความ ‘กระหายการเรียนรู้’ และ ‘กล้าทดลองสิ่งใหม่’ ที่มีอยู่ในตัวก็สร้างโอกาสให้คุณนอร์ธกล้าที่จะพาตัวเองออกจากกรอบที่เคยอยู่ คือตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ตัวเองในการเริ่มงานกับเงินติดล้อ ซึ่งทำให้คุณนอร์ธได้รับโอกาสมากมายจนค้นพบศักยภาพของตัวเอง ส่งผลให้เติบโตก้าวหน้าในการทำงาน พร้อมกับมีส่วนร่วมสร้างความเติบโตให้องค์กรเช่นในวันนี้...

โอกาส ‘ค้นพบศักยภาพตนเอง’ จากการได้ทดลองสิ่งใหม่

คุณนอร์ธเล่าย้อนถึงภาพการเริ่มต้นทำงานกับเงินติดล้อเมื่อ 9 ปีก่อนว่า

“ตอนนั้นบริษัทรับผมเข้ามาทำงานขายเชิงรุก เพราะในตอนนั้นบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มโรงงานขนาดย่อม ซึ่งช่วงแรก ๆ ผมต้องปรับตัวและมี Culture Shock จากการเปลี่ยนงานพอสมควร เพราะจากที่เคยทำงานกับบริษัทต่างชาติ และชินกับการใช้ศัพท์วิศวะฯ กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กับลูกค้าต่างชาติ ก็ต้องเปลี่ยนมาเรียนรู้ภาษาไฟแนนซ์เพื่อพูดคุยกับเจ้าของโรงงานขนาดย่อมของคนไทยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อรถบรรทุกของเงินติดล้อ เลยทำให้รู้สึกกดดันตัวเอง ทั้งที่ไม่มีใครมากดดัน”

แม้เส้นทางตอนนั้นของคุณนอร์ธจะดูราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นผลงานของทีมงานขายเชิงรุกในการเก็บ Lead สินเชื่อรถบรรทุกที่มีเข้ามาจำนวนไม่น้อย ทั้งยังมีหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ดี  แต่คุณนอร์ธกลับรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำไม่ใช่ตัวตน จนตัดสินใจเตรียมยื่นใบลาออก...

“ช่วงที่ผมตัดสินใจจะลาออก องค์กรก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ  ‘คุณหนุ่ม’ (ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล) ได้รับการโปรโมทให้ขึ้นมาเป็น MD พอดี ตอนนั้นคุณหนุ่มก็เรียกแต่ละฝ่ายงานมาคุยตัวต่อตัว เพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่แต่ละทีมทำอยู่ และผมก็เล่าว่าผมเก็บ Lead ด้วยการจดใส่กระดาษ และบันทึกลงในโปรแกรม Excel คุณหนุ่มจึงแนะนำให้ผมศึกษาและลองประสานงานกับทีมงานไอทีร่วมกันออกแบบและสร้าง Lead Management System ที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาก่อน เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งน่าจะดีทั้งกับการทำงานของตัวผม ฝ่ายงาน และองค์กรมากกว่า”

คำแนะนำนี้จึงไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาส ที่เปิดทางให้คุณนอร์ธก้าวเข้าสู่โลกของการวิเคราะห์ข้อมูล หากยังเป็นการเริ่มต้นยุคของการเก็บ ‘ข้อมูล’ และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างจริงจังของเงินติดล้อ

โอกาส…เปิดมุมมองให้กว้างไกล และกระชับมิตรภาพให้ใกล้ขึ้น

คุณนอร์ธยังได้รับโอกาสเพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น ผ่านการเดินทางไปศึกษาองค์ความรู้จากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญได้เข้าร่วมทีม Warroom ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำงานข้ามฝ่ายที่เปิดโอกาสให้ให้คนที่ทำงานต่างฝ่ายได้พูดคุย เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้ง่ายขึ้น

“คือช่วงแรก ๆ ที่ได้รับมอบหมายงานเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผมอาจจะให้ความสำคัญกับข้อมูลในส่วนที่ฝ่ายของตัวเองเป็นหลัก โดยยังไม่ได้มองไกลไปถึงองค์กร แต่การเข้าไปอยู่ในทีม Warroom ซึ่งเป็นทีมที่เกิดจากการรวมตัวกันชองหัวหน้างานของหลายฝ่ายร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้องค์กร ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานของแต่ละฝ่าย เข้าใจความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งผมยังได้พัฒนามุมมองของตัวเองให้รอบด้านมากขึ้นด้วย และทำให้เข้าใจว่าการมองในมุมที่กว้างไกลขึ้นจะสร้างประโยชน์กับองค์กรได้มากขึ้น และช่วยนำพาคนในองค์กรให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้มากกว่า”

เปิดมุมมองให้กว้าง ผ่านการเรียนรู้จากองค์กรชั้นนำ

โอกาส…เสริมเพิ่มทักษะ และส่งต่อความรู้

ค่านิยม ‘กระหายการเรียนรู้’ ที่ตรงกันของคุณนอร์ธและเงินติดล้อ ยังสร้างโอกาสให้คุณนอร์ธได้เดินทางไปเสริมทักษะตัวเองที่ประเทศอเมริกา เพื่อเรียนรู้เรื่อง Lean Six Sigma จนจบระดับ Black Belt หรือ ‘สายดำ’ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมีโอกาสนำความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดต่อให้กับคนในองค์กร

“ผมและทีมงาน Lean Six Sigma สอนเรื่อง Lean Six Sigma ให้กับชาวเงินติดล้อมาแล้ว 4 ปี ทุกวันนี้มีคนที่เรียนจบระดับ Yellow Belt แล้วกว่า 400 คน และมีคนที่เรียน Green Belt ภาคทฤษฎีจบไปประมาณ 80 คน นอกจากนี้ยังมีคนที่ทำโปรเจกต์ภาคปฏิบัติจนจบประมาณ 20 คน และอีก 10 คนกำลังทำโปรเจกต์อยู่

ส่วนระดับ Black Belt ตอนนี้ในทีมผมมีอยู่ 4 คน ซึ่งมาช่วยผมเป็นเทรนเนอร์ส่งต่อความรู้ให้ชาวเงินติดล้อที่สนใจและกำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็น ‘ผู้นำ’ ในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้มีทักษะในการเข้าใจกระบวนการทำงานเดิม วัดผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไขข้อบกพร่องให้ได้กระบวนการใหม่เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรขององค์กร ตลอดจนควบคุมให้กระบวนการมีเสถียรภาพไปตลอด”

บรรยากาศการเรียน Learn Six Signa

โอกาส…ร่วมสร้างคน เพื่อร่วมสร้างองค์กร

นับตั้งแต่ฝ่าย A&D ได้เกิดขึ้นที่เงินติดล้อ  ทั้งคุณนอร์ธและทีมก็ได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งทำให้ทั้งฝ่าย A&D เติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับความสำคัญของข้อมูลและจำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  และยังเพิ่มโจทย์ที่ท้าทายให้กับคุณนอร์ธในเรื่องการ ‘สร้างคนและสร้างทีม’ พร้อมกันไปด้วย

“เมื่อก่อนผมทำงานคนเดียวมาตลอด เงินติดล้อเป็นที่แรกที่ให้โอกาสผมมีทีมงาน ซึ่งทำให้ผมเรียนรู้ว่า การทำงานให้ได้ตามความคาดหวังของตัวเองก็ยากแล้ว แต่การทำงานกับทีมยิ่งท้าทายกว่า และที่ท้าทายที่สุดก็คือการผลักดันให้คนในทีมประสบความสำเร็จ และสร้างให้เขาเติบโตจนสามารถเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นๆ ได้อีกที”

แต่เพราะเงินติดล้อมีค่านิยมองค์กรซึ่งช่วยคัดกรองคนที่มี DNA เดียวกันให้เข้ามาเป็นชาวเงินติดล้อ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยหล่อหลอมให้ ‘ชาวเงินติดล้อ’ มีความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมเป็นหนึ่งเดียวกัน

‘โอกาส’ ประสบความสำเร็จและเติบโตของคนที่มีค่านิยมเดียวกับองค์กร จึงมีให้คว้าได้ตลอดเส้นทางการทำงานที่เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

ติดล้อสตอรี่อื่น ๆ

อารีเกเตอร์…นวัตกรรมเพื่อเติบโตไปด้วยกัน

อารีเกเตอร์...นวัตกรรมแห่งโอกาสที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและพันธมิตรอย... อ่านต่อ
18 พฤษภาคม 2565

'คน' คือ 'หัวใจ' ของเงินติดล้อ

บทสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด มหาชน เกี่ยวกับมุมมองและวิธ... อ่านต่อ
26 เมษายน 2565

เติบโตจากโอกาส และแข็งแกร่งจากพลังของ ‘การทำเพื่อคนอื่น’

เส้นทางแห่งโอกาสที่เงินติดล้อ เติบโตจากความกล้า เชื่อมั่น และเปิดใจรับโอกาส เรียนร... อ่านต่อ
22 มีนาคม 2565
Back to top