หน้าแรก โปรโมชั่น สินเชื่อ การันตีคืนเล่มไวหลังปิดบัญชี หากล่าช้า รับเลย 500 บาท
การันตีคืนเล่มไวหลังปิดบัญชี หากล่าช้า รับเลย 500 บาท

การันตีคืนเล่มไวหลังปิดบัญชี หากล่าช้า รับเลย 500 บาท

เงินติดล้อการันตีคืนเล่มภายในระยะเวลาที่กำหนด หากล่าช้า ลูกค้าจะได้รับเงิน 500 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 7 วัน นับจากวันที่พ้นระยะเวลาคืนเล่มที่กำหนด

การันตีคืนเล่มภายในระยะเวลาที่กำหนด

เงินติดล้อการันตีคืนเล่มภายในระยะเวลาที่กำหนด หากล่าช้า ลูกค้าจะได้รับเงิน 500 บาท

 • สินเชื่อทะเบียนรถ
  • รับเล่มคืนภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าปิดบัญชีสำเร็จ
  • รับเล่มทะเบียนคืนที่สาขา ภายใน 15 วันทำการ โดยนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับเล่มทะเบียน หรือมอบอำนาจรับเล่มทะเบียน
  • บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนคืนไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 15 วันทำการ เฉพาะกรณีลูกค้าปิดบัญชีที่สาขา และแจ้งความประสงค์เลือกรับเล่มโดยวิธีจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์
 • สินเชื่อเช่าซื้อ
  • รับเล่มคืนภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าชำระเงินปิดบัญชีสำเร็จ และส่งมอบเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้าให้บริษัทฯ
  • รับเล่มทะเบียนคืนที่สาขา ภายใน 30 วัน โดยนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับเล่มทะเบียน หรือมอบอำนาจรับเล่มทะเบียน
  • บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนคืนไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 30 วัน เฉพาะกรณีลูกค้าปิดบัญชีที่สาขา และแจ้งความประสงค์เลือกรับเล่มโดยวิธีจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์

*หมายเหตุ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • การนับวันทำการ นับจากวันทำการที่ลูกค้าปิดบัญชีสำเร็จ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หากลูกค้าปิดบัญชีช่องทางอื่นที่ไม่ใช่สาขา ลูกค้าจะต้องไม่มียอดคงค้างใดๆ หรือค่าติดตามทวงถามค้างอยู่ในระบบ
 • ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินงวดสุดท้ายที่ปิดบัญชีไว้ด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเหตุล่าช้าที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เท่านั้น
 • หากลูกค้าได้รับเล่มคืนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับเงิน จำนวน 500 บาท โดยบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่พ้นระยะเวลาคืนเล่มที่กำหนด และจะได้รับ SMS แจ้งเตือนรับเงินเข้าบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

โปรโมชั่นอื่น ๆ

ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอปเงินติดล้อ รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 300 บาท
ประกันภัย

ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอปเงินติดล้อ รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 300 บาท

โปรโมชั่น ต่ออายุประกันรถยนต์ได้ด้วยตนเองง่ายๆ บนแอปเงินติดล้อ รับโค้ดส่วนลด Shopee แทนเงินสด มูลค่า 300 บาทตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2565 – 21 มี.ค. 2566

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้
อื่นๆ

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าและสมาชิกในแอปพลิเคชันเงินติดล้อ พร้อมร้านค้าชั้นนำมากมาย สามารถแลกเป็นแต้มติดล้อหรือโอนเข้าบัญชี

โปรโมชั่นพิเศษ! ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ ของธนชาต รับโค้ดบัตรน้ำมัน PT 200 บาท
ประกันภัย

โปรโมชั่นพิเศษ! ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ ของธนชาต รับโค้ดบัตรน้ำมัน PT 200 บาท

เฉพาะลูกค้าที่รับชม Virtual Concert พุ่มพวง ดวงจันทร์ รับเลยโค้ดบัตรน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 2+ ของธนชาตกับเงินติดล้อ