หน้าแรก > โปรโมชั่น > สินเชื่อ > ขยายเวลาโปรโมชั่นทุบดอกเบี้ย เหลือ 0.88% ต่อเดือน!
ขยายเวลาโปรโมชั่นทุบดอกเบี้ย เหลือ 0.88% ต่อเดือน!

ขยายเวลาโปรโมชั่นทุบดอกเบี้ย เหลือ 0.88% ต่อเดือน!

จัดหาสินเชื่อรถทุกประเภท ต้องการเงินสดด่วน อนุมัติไว วงเงินสูง
ถึงจะหมดโปรโมชั่น แต่หากสนใจสมัครสินเชื่อ สามารถกรอกรายละเอียด
เพื่อรับเสนอดีๆ จากเงินติดล้อได้เลย!

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
สินเชื่อทะเบียน
รถเก๋ง - กระบะ
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อทะเบียน
รถมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง - กระบะ
กู้ได้ ไม่ต้องใช้สลิป
กู้ได้ ไม่ต้องใช้สลิป
ไม่ต้องใช้คนค้ำ
ไม่ต้องใช้คนค้ำ
รับเงินสดทันที
รับเงินสดทันที
อายุรถสูงสุด 20 ปี
อายุรถสูงสุด 20 ปี
สนใจสมัคร
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
กู้ได้ ไม่ต้องใช้สลิป
กู้ได้ ไม่ต้องใช้สลิป
ไม่ต้องใช้คนค้ำ
ไม่ต้องใช้คนค้ำ
รับเงินสดทันที
รับเงินสดทันที
อายุรถสูงสุด 15 ปี
อายุรถสูงสุด 15 ปี
สนใจสมัคร
ติดต่อขอรับสิทธิ์

หมายเหตุ

  1. ดอกเบี้ยหมายถึงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม คำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
  2. สำหรับอัตราดอกเบี้ย 0.88% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 18.95% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน)
  3. กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการสาขา และถือกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท และอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และถือครองกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
  4. กรณีรับเงินสด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำนวนเงินที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (รถมอเตอร์ไซค์ ไม่เกิน 50,000 บาท)
  5. สำหรับรถทุกประเภท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถกระบะ โดยรถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 15 ปี รถเก๋ง กระบะ อายุรถไม่เกิน 20 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด
  6. การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  7. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63

โปรโมชั่นอื่น ๆ

Back to top