หน้าแรก > ข่าวสาร > องค์กร > ประกาศอัปเดตสถานการณ์ COVID-19

ประกาศอัปเดตสถานการณ์ COVID-19

ประกาศอัปเดตสถานการณ์ COVID-19
เหตุการณ์: พนักงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงานอาคาร KSL Tower ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(15 กันยายน 2564)
*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด

ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานอาคาร KSL Tower วันสุดท้าย ในเดือน เมษายน 2564
 • วันที่ 10 กันยายน 2564 บุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อ
 • วันที่ 12 กันยายน 2564 ทราบผลการตรวจพบเชื้อจากโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน (home-isolation)
การดำเนินการของบริษัท :
 • สืบประวัติ และให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึงให้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 • รายงานไทม์ไลน์แก่ฝ่ายอาคารเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่อไป
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงานอาคาร อารีย์ ฮิลล์ ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(15 กันยายน 2564)
*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด

ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานอาคาร อารีย์ ฮิลล์ วันสุดท้าย ในเดือน สิงหาคม 2564
 • วันที่ 11 กันยายน 2564 มีอาการป่วยเป็นไข้ อาเจียนและท้องเสีย
 • วันที่ 12 กันยายน 2564 ทราบผลการตรวจพบเชื้อจากโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
การดำเนินการของบริษัท :
 • สืบประวัติ และให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึงให้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 • รายงานไทม์ไลน์แก่ฝ่ายอาคารเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่อไป
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงานอาคาร KSL Tower ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(15 กันยายน 2564)
*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด

ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานอาคาร KSL Tower วันสุดท้าย ในเดือน เมษายน 2564
 • วันที่ 5 กันยายน 2564 บุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อ
 • วันที่ 11 กันยายน 2564 ทราบผลการตรวจพบเชื้อจากโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน (home-isolation)
การดำเนินการของบริษัท :
 • สืบประวัติ และให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึงให้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 • รายงานไทม์ไลน์แก่ฝ่ายอาคารเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

Back to top