หน้าแรก > ข่าวสาร > องค์กร > ประกาศอัปเดตสถานการณ์ COVID-19

ประกาศอัปเดตสถานการณ์ COVID-19

ประกาศอัปเดตสถานการณ์ COVID-19
เหตุการณ์: พนักงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงาน อาคารอารีย์ ฮิลล์ ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(4 มิถุนายน 2564)
*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด

ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน อาคารอารีย์ ฮิลล์ วันสุดท้าย วันที่ 2 มิถุนายน 2564
 • มีอาการไม่สบาย ไข้ขึ้นสูง รับประทานยาแล้วไม่ดีขึ้น จึงไปโรงพยาบาล และได้รับการตรวจ COVID-19
 • ทราบผลการตรวจพบเชื้อ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การดำเนินการของบริษัท :
 • หน่วยงานสืบประวัติ และให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึงให้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 • ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานของพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
 • รายงานไทม์ไลน์แก่ฝ่ายอาคารเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่อไป
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงาน อาคารอารีย์ ฮิลล์ ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(28 พฤษภาคม 2564)
*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด

ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 19 เม.ย. 64 หลังจากนั้นทำงานที่บ้าน (Work from Home) ตามประกาศของบริษัท
 • เข้ารับการตรวจ เนื่องจากมีบุคคลในครอบครัวได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19
 • ทราบผลการตรวจพบเชื้อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การดำเนินการของบริษัท :
 • สืบประวัติ และให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึงให้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 • รายงานไทม์ไลน์แก่ฝ่ายอาคารเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่อไป
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงาน อาคาร KSL Tower ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(16 พฤษภาคม 2564)
*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด

ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 19 เม.ย. 64 หลังจากนั้นทำงานที่บ้าน (Work from Home) ตามประกาศของบริษัท
 • เข้ารับการตรวจ เนื่องจากมีบุคคลในครอบครัวได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19
 • ทราบผลการตรวจพบเชื้อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การดำเนินการของบริษัท :
 • สืบประวัติ และให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึงให้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 • รายงานไทม์ไลน์แก่ฝ่ายอาคารเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่อไป
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน สำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(3 พฤษภาคม 2564)
*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด

ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 28 เม.ย. 64
 • ทราบผลการตรวจพบเชื้อ วันที่ 3 พ.ค. 64 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
การดำเนินการของบริษัท :
 • วันที่ 4 พ.ค. 64 หน่วยงานผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานของพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
 • วันที่ 5 พ.ค. 64 ให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง และ ทำการกักตัว สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน พร้อมรายงานสุขภาพรายวันอย่างเคร่งครัด
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน สำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(27 เมษายน 2564)

*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด
  
ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 21 เม.ย. 64
 • ทราบผลการตรวจพบเชื้อ 27 เม.ย. 64 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
การดำเนินการของบริษัท :
 • วันที่ 28 เม.ย. 64 หน่วยงานผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานของพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
 • วันที่ 28 เม.ย. 64 ให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง และ ทำการกักตัว สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน พร้อมรายงานสุขภาพรายวันอย่างเคร่งครัด
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน สำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(26 เมษายน 2564)

*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด
 
ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 22 เม.ย. 64
 • ทราบผลการตรวจพบเชื้อ 26 เม.ย. 64 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
การดำเนินการของบริษัท :
 • วันที่ 22 เม.ย. 64 หน่วยงานผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานของพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
 • วันที่ 27 เม.ย. 64 ให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง และ ทำการกักตัว สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน พร้อมรายงานสุขภาพรายวันอย่างเคร่งครัด
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน สำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(22 เมษายน 2564)

*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด
 
ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 22 เม.ย. 64
 • ทราบผลการตรวจพบเชื้อ วันที่ 22 เม.ย. 64 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
การดำเนินการของบริษัท :
 • วันที่ 22 เม.ย. 64 หน่วยงานผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานของพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
 • วันที่ 23 เม.ย. 64 ให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง และ ทำการกักตัว สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน พร้อมรายงานสุขภาพรายวันอย่างเคร่งครัด
 
 

เหตุการณ์: พนักงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงาน อาคาร KSL Tower ตรวจพบเชื้อ COVID-19
(18 เมษายน 2564)

*พนักงานดังกล่าวไม่ได้พบเจอ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้าแต่อย่างใด
 
ลำดับเหตุการณ์ :
 • พนักงานมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 17 เม.ย. 64
 • ทราบผลการตรวจพบเชื้อ วันที่ 18 เม.ย. 64 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การดำเนินการของบริษัท :
 • วันที่ 18-20 เม.ย. 64 หน่วยงานผู้ให้บริการทำความสะอาดที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าทำความสะอาด อาคารสำนักงาน KSL Tower พญาไท เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและพื้นที่ทำงานของพนักงานทั้งหมด
 • วันที่ 19 เม.ย. 64 ให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง และให้พนักงานในสำนักงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าว ทำการกักตัวและติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และรายงานสุขภาพรายวันอย่างเคร่งครัด
 • วันที่ 20 เม.ย. 64 บริษัทประกาศปิดทำการสำนักงาน ณ อาคาร KSL Tower พญาไท เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด  อาทิ ขอความร่วมมือพนักงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ และขอให้มั่นใจว่า แม้ในสถานการณ์ปกติฝ่ายอาคารมีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดทุกชั่วโมง

ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการตรวจพบเชื้อไวรัส บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อควบคุมมิให้บุคคลภายนอกได้รับผลกระทบ รวมถึงการแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

Back to top