หน้าแรก ข่าวสาร แคมเปญ เงินติดล้อ กล้าการันตี! คืนเล่มไวภายใน 15 วันทำการ หลังลูกค้าปิดบัญชี

เงินติดล้อ กล้าการันตี! คืนเล่มไวภายใน 15 วันทำการ หลังลูกค้าปิดบัญชี

07 กรกฎาคม 2564
เงินติดล้อ กล้าการันตี! คืนเล่มไวภายใน 15 วันทำการ หลังลูกค้าปิดบัญชี

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเงินติดล้อในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นผู้ริเริ่มสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย อาทิ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 10 นาที สินเชื่อรถเก๋งกระบะ อนุมัติไวภายใน 1 ชม. พร้อมรับเงินสดทันทีที่สาขา เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ลูกค้านำเงินไปสร้างสภาพคล่องหรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเงินติดล้อยังคงยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อเนื่อง โดยการการันตีคืนเล่มทะเบียนรถให้กับลูกค้าผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถอย่างรวดเร็ว ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าปิดบัญชีสำเร็จ และสินเชื่อเช่าซื้อ คืนเล่มทะเบียนรถภายใน 30 วัน หลังได้รับเอกสารชุดโอนครบ ซึ่งเงินติดล้อถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่การันตีการคืนเล่มทะเบียนรถให้กับลูกค้าและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยังการันตีมอบเงินจำนวน 500 บาท ให้กับลูกค้า กรณีคืนเล่มให้ลูกค้าหลังปิดบัญชีล่าช้ากว่าวันที่กำหนด ซึ่งการคืนเล่มทะเบียนรถที่รวดเร็วมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับลูกค้า เพราะลูกค้าอาจมีความจำเป็นในการนำทรัพย์สินอันมีค่าของตนเองไปขายต่อแปลงเป็นทุนหมุนเวียน หรือเพื่อความสบายใจในการครอบครองทรัพย์สินของตัวเอง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการบางราย อาจจงใจคืนเล่มทะเบียนรถล่าช้า เพราะอาจนำเล่มทะเบียนรถของลูกค้าไปประกอบการกู้ยืมเงินจากธนาคารอีกทอด เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจ ซึ่งเงินติดล้อเองเป็นผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนและมีสภาพคล่อง ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักประกันการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ด้านมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ที่เงินติดล้อมีการดูแลรักษาเอกสารสำคัญของลูกค้า โดยการนำเอกสารสำคัญทั้งหมดของลูกค้าไปเก็บรักษาไว้ยังพื้นที่จัดเก็บเอกสารสำคัญโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกโจรกรรม ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนผู้ใช้สินเชื่อมักเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถโดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว โดยไม่นำข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม และมาตรฐานการให้บริการด้านอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาเลือกใช้สินเชื่อ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นปัญหาซ้ำเติมผู้ขอสินเชื่ออีกต่อไป

เงินติดล้อ เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นทางเลือกและที่พึ่งให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส และยังเป็นการลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย สนใจเยี่ยมชมรายละเอียดสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vtla.or.th

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น