หน้าแรก อยากซื้อประกันภัย ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

  • จ่ายเพียง 99 บาท/ปี เจอ แพ้ จ่าย

  • รับเงินปลอบขวัญเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล

  • สะดวก ง่าย ในราคาคุ้มค่า

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19
ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19
ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันภัย

  • คุ้มครองตั้งแต่เด็กแรกเกิด
  • เงินปลอบขวัญกรณีเข้าพักในโรงพยาบาล
  • คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม