ประกันภัยการเดินทาง

เป็นประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เพราะช่วยรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าหาย, เที่ยวบินล่าช้า, เจ็บป่วย, อุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

ประกันเดินทาง MSIG Travel Easy

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

ประกันเดินทาง MSIG Travel Easy

เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท/วัน

จุดเด่นประกัน

 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยรวมถึง COVID-19
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
 • ขยายความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งกระเป๋าเดินทางเสียหาย ไฟลท์ดีเลย์
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
ประกันเดินทาง Travel Protect

ธนชาตประกันภัย

ประกันเดินทาง Travel Protect

เบี้ยเริ่มต้น 209 บาท/วัน

จุดเด่นประกัน

 • Asia ราคาเท่ากันทุกประเทศ เริ่มต้น 209 บาท
 • Schengen / Worldwide เริ่มต้น 269 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5,000,000 บาท*
 • เลือกซื้อเพิ่ม ความคุ้มครอง เริ่มต้นเพียง 40 บาท*
 • แถมฟรี! บุตร2คน เมื่อเดินทางพร้อมกันทั้งครอบครัว พ่อและแม่ ทุกที่ทั่วโลก
 • เข้าพักรักษาตัวไม่ต้องสำรองจ่าย

เพราะเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่ประกันติดล้อจะช่วยดูแล

กระเป๋าหาย ไฟลท์ดีเลย์

กระเป๋าหาย ไฟลท์ดีเลย์

ปัญหาคลาสสิคที่สร้างความปวดหัวมาแบบนับทริปไม่ถ้วน ของสำคัญที่นำมา หรือขนกลับ แล้วหายไป มีใครบ้างล่ะจะช่วยรับผิดชอบอย่างจริงจัง

เจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เรื่องไม่คาดคิด มักจะเกิดขึ้นเสมอ เมื่อเราอยู่ในต่างแดน การที่จะทำทุกอย่างตามแพลนที่ควบคุมได้ อาจไม่ใช่ทุกทริปเสมอไป มีแผนประกันไว้อุ่นใจกว่าเยอะ

พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ถ้าเกิดก็ควรต้องมีใครที่จะคอยดูแล ยิ่งรอบคอบ ก็ยิ่งปลอดภัย ทุกครั้งที่ออกเดินทาง จะได้มีแต่ความสบายใจที่สุด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy กับเงินติดล้อ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 2. MSIG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของ MSIG และ บมจ. เงินติดล้อถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขและรายละเอียดการรับ Starbucks E-Coupon

 1. MSIG จะจัดส่ง Starbucks E-Coupon ในรูปแบบของลิงค์ โดยส่งผ่านทาง SMS เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ มูลค่าของ Starbucks E-Coupon ขึ้นอยู่กับค่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าซื้อ
  • เบี้ยประกันภัย 500 บาท ต่อ ท่าน รับ Starbuck E-Coupon มูลค่า 100 บาท ต่อ ท่าน
  • เบี้ยประกันภัย 1,000 บาท ต่อ ท่าน รับ Starbuck E-Coupon มูลค่า 200 บาท ต่อ ท่าน
 3. สงวนสิทธิ์ในการรับ Starbucks E-Coupon เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่กดลิงค์ และตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น จึงจะสามารถรับ Starbucks E-Coupon ได้
 4. ลูกค้าจะได้รับ Starbucks E-Coupon ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในการสมัครทำประกันภัย ภายใน 30 วันทำการหลังสิ้นเดือนที่ทำรายการและกรมธรรม์ได้รับอนุมัติ โดยกรมธรรม์ต้องไม่ยกเลิก ณ วันที่ MSIG ส่งมอบ Starbucks E-coupon ให้ลูกค้า
 5. Starbucks E-Coupon ไม่สามารถแลก/ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้ Starbucks E-Coupon จะเป็นไปตามที่สตาร์บัคส์กำหนด
 6. ขอสงวนสิทธิ์การรับ Starbucks E-Coupon 1 สิทธิ ต่อ 1 ท่านและยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของรายการอื่น ๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธินี้ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี โทร. 02-007-9004

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.

เงื่อนไขและข้อยกเว้น

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 2. ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 4. ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 เพื่อสอบถามการข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อประกันอุบัติเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยวันเริ่ม - สิ้นสุดการเดินทางอ้างอิงตามวันเวลาในประเทศไทย
 2. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นผู้วิกลจริต
 4. รายละเอียดของเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ ของแต่ละบริษัทประกันภัย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัยตกลงซื้อประกัน เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

แผนประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy

 1. แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1 - 80 ปีบริบูรณ์, แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์
 2. แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

แผนประกันการเดินทาง Travel Protect

 1. การเดินทางแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม จำนวนผู้เดินทางไม่เกิน 10 คน รับประกันอายุ 1 - 75 ปีบริบูรณ์, การเดินทางแบบครอบครัว ผู้เอาประกันภัย และคู่สมรส อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และบุตรที่ร่วมเดินทางไปด้วยสูงสุด 2 ท่าน อายุระหว่าง 1 - 21 ปีบริบูรณ์ และอยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย, ผู้สูงอายุ: รับประกันตั้งแต่อายุ 75 – 85 ปีบริบูรณ์

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายหรือ พยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. การเดินทางไปยังประเทศที่มีสงครามและมีความเสี่ยงในความปลอดภัย กรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละบริษัทประกันมีเงื่อนไขความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อตกลงการทำประกัน ก่อนตัดสินใจซื้อและเดินทาง

  กรมธรรม์ประกันภัย MSIG Travel Easy

  ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน อาเซอรไบจาน คิวบา อิรัก อิสราเอล คีรกีซสถาน เลบานอน ลิเบีย นิการากัว เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ซีเรีย ทาจิกิสถาน เติร์กมินิสถาน อุซเบกิสถาน อิหร่าน เนปาล (ยกเว้นเฉพาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา)

  กรมธรรม์ประกันภัย Travel Protect

  ไม่คุ้มครองการเดินทางไปยังประเทศ Cuba, Iran, Syria, Ukraine, Belarus, Somalia, Sudan, South Sudan, Democratic Republic of the Congo, Zimbabwe, Nepal (The height more than 1,500 Meters above the sea level) และประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

 5. บริษัทประกันภัยมีข้อยกเว้นสำคัญของการรับประกันภัยแตกต่างกัน เป็นไปตามเงื่อนไขและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัท ขอสงวนคำตัดสินของบริษัทประกันภัยถือเป็นที่สิ้นสุด
Back to top