หน้าแรก > อยากซื้อประกันภัย > ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์

ทำไมต้องซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับเงินติดล้อ?

 • ค่าเบี้ยเบาๆ สบายกระเป๋า เลือกได้ตามใจ
 • คุ้มครองครอบคลุมทั้งชีวิตผู้ขับขี่ และรถของคุณ
 • เงินติดล้อมี Call Center คอยให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
 • ซื้อประกันได้แล้ววันนี้ ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ!
ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
มาใหม่ มาใหม่!่
ติดรถไว้ ถ้าไม่อยากช้ำใจ

ติดรถไว้ ถ้าไม่อยากช้ำใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล Health Mini

วิริยะประกันภัย

ประกันภัยโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น

เพียง 290 บาท/ปี

จุดเด่นประกัน

 • ค่าเบี้ยเบาๆ มีหลากหลายแผนให้เลือก
 • คุ้มครองกรณีรถสูญหายจากการถูกโจรกรรม
 • คุ้มครองกรณีรถเสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทุกกรณี
 • ซื้อประกันได้แล้ววันนี้ ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ!
มาใหม่ มาใหม่!่
ตอบโจทย์คนวัยทำงาน

ขับขี่ปลอดภัย ไร้กังวล

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล Health Easy

ชับบ์

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ (ประเภท 2+ และ 3)

ค่าเบี้ยเริ่มต้น

เพียง 1,820 บาท/ปี

จุดเด่นประกัน

 • ค่าเบี้ยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต และร่างกาย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ซื้อประกันได้แล้ววันนี้ ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ!
ประกันภัยโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์

ประกันภัยโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์

วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย

แผน 1

 

แผน 2

 

แผน 3

 

แผน 4

 

แผน 5

 

เบี้ยประกันภัย

290 บาท

590 บาท

890 บาท

990 บาท

1,290 บาท

ตัวรถจักรยานยนต์สูญหายทั้งคันจากสาเหตุการถูกโจรกรรม ลักทรัพย์, ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

ตัวรถจักรยานยนต์เสียหายทั้งคันโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

(การพิจารณาความเสียหายโดยสิ้นเชิงจะประเมินจากรถเสียหายมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของราคาซื้อขายรถป้ายดำ - รถมือ2 ณ วันที่เกิดเหตุ)

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

ผู้เอาประกันที่ระบุชื่อในหน้าตารางกรมธรรม์ และเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทุกกรณี

(ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อบ.1)

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ

ชับบ

ชับบ์

ประเภท 2+

 

ประเภท 3

 

เครื่องยนต์ไม่เกิน
125 CC

2,199

1,620

เครื่องยนต์เกิน
125 CC

2,899

1,820

*เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ไม่รวม พ.ร.บ.)

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ต่อคน)
  2. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ต่อครั้ง)
  3. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)

500,000

10,00,000

200,000

500,000

10,000,000

200,000

 1. ความรับผิดต่อตัวรถจักรยานยนต์

  1. เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
  2. เนื่องจากภัยน้ำท่วม
  3. รถยนต์สูญหาย – ไฟไหม้

5,000

ไม่คุ้มครอง

5,000

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 1. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม

  1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (ต่อคน)
  2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (ต่อคน)
  3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (ต่อครั้ง)

50,000

ไม่คุ้มครอง

200,000

50,000

ไม่คุ้มครอง

200,000

รายละเอียด และเงื่อนไข

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 2. ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 4. ประกันภัยโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์ กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจประเภท 2 + และ 3 กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

ประกันภัยโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 1. ผู้เอาประกันภัย: ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง ตามที่ระบุเล่มทะเบียน
 2. รับประกันรถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ ตาม Master รถซีซีตั้งแต่ 50-600 ซีซี ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบก
 3. รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1-10 ปี นับจากปีจดทะเบียน
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางแผนคุ้มครอง (First Loss) บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100% ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
 5. สามารถทำได้ 1 กรมธรรม์ ต่อรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน

ข้อยกเว้นสำคัญ:

การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองความสูญหายอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจาก

 1. การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมาย หรือครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือ สัญญาจำนำ หรือ โดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น
 2. การใช้รถมอเตอร์ไซค์ นอกอาณาเขตความคุ้มครอง (นอกประเทศไทย)
 3. การใช้รถในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปปล้นทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด
 4. การทุจริต การกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
 5. วัตถุอาวุธปรมาณู การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
 6. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศ สงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ เหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 7. การใช้รถจักรยานยนต์ในการแข่งขันความเร็ว

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ

ประเภท 2+ และ 3 เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็นอัตราซึ่งหักส่วนลดทุกอย่าง ไม่มีส่วนลดใด ๆ เพิ่มอีก
 2. ชนิดของรถและจำนวนที่นั่ง
  1. รถมอเตอร์ไซค์ใช้ส่วนบุคคล ไม่เกิน 2 ที่นั่ง (รหัส 610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  2. รถมอเตอร์ไซค์เกิน 250 CC. ขึ้นไป ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้
 3. อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ราคารถต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามข้อ 2.1 และ 2.3 ในตารางคุ้มครอง
Back to top