หน้าแรก > อยากซื้อประกันภัย > ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

“ประกันสุขภาพ” หรือ “ประกันอุบัติเหตุ”
ทำไมต้องเลือก? เงินติดล้อจัดให้!
ให้คุณอุ่นใจ ดูแลลูกน้อยกับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ จากเมืองไทยประกันภัย กรมธรรม์เดียวคุ้มครองครบ

ไซส์เล็ก แต่ใจใหญ่

ลูกรักปลอดภัย พ่อแม่อุ่นใจ

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids

เมืองไทยประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคCare for Kids

เบี้ยเริ่ม 1,600 บาท/ปี

เพียงวันละ 4 บาท

ทําไมต้องทําประกัน Care for Kids

  • อุ่นใจ หายห่วง คุ้มครองคุณ และลูกในกรมธรรม์เดียว
  • คุ้มครองทั้งกรณีอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยโรคฮิตตามฤดูกาล
  • วงเงินค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

รายละเอียด และเงื่อนไข

หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
  2. ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
  4. กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  5. ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 เพื่อสอบถามการข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อประกันอุบัติเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids ผู้เอาประกันภัยหลัก (บิดา หรือมารดา) อายุ 20-70 ปี ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุตรอายุ 5-20 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นผู้วิกลจริต

ข้อยกเว้นสำคัญ

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids ไม่รับประกันภัยอาชีพดังต่อไปนี้ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง

Back to top