ประกันโควิด

ทำประกันโควิด

กับเงินติดล้อ ดีกว่าอย่างไร

 • ครอบคลุม มีให้เลือกเพียบ เจอ จ่าย แต่ไม่จบ
 • คุ้มค่า เบี้ยเริ่มต้นเพียง 259 บาท
 • สะดวกง่าย ซื้อออนไลน์ได้ ไม่ต้องไปสาขา
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
 • มีแผนคุ้มครองทันใจ ไม่มีระยะเวลารอคอย รักษาตัวก็ได้เงินชดเชย
ประกันภัย ไวรัสโคโรนา

แผนประกันภัยและ/หรือรายละเอียด
ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง

แผนที่ 1

450 บาท

แผนที่ 2

850 บาท

* การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มี
สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19)

500,000

1,000,000

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)

50,000

100,000

คุ้มครองทันใจ ไม่มีระยะเวลารอคอย คุ้มครองทันใจ ไม่มีระยะเวลารอคอย

คุ้มครองทันใจ ไม่มีระยะเวลารอคอย

มาใหม่ มาใหม่!่

มาใหม่!

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน A
 

450บาท

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน B
 

830บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

10,000

30,000

ภาวะโคม่า
หรือ เสียชีวิต

100,000

300,000

ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

10,000

40,000

กรณีได้รับผลกระทบวัคซีน COVID-19

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

10,000

100,000

10,000

100,000

ชดเชยรายได้

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัส Covid19 (สูงสุด 30 วัน/ปี )

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน /ปี (กรณีรักษาตัวห้องปกติ )

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน/ปี (กรณีรักษาตัวห้อง ICU )

300/วัน

300/วัน

600/วัน

500/วัน

500/วัน

1,000/วัน

คุ้มครองทันใจ ไม่มีระยะเวลารอคอย คุ้มครองทันใจ ไม่มีระยะเวลารอคอย

คุ้มครองทันใจ ไม่มีระยะเวลารอคอย

มาใหม!่ มาใหม่!

มาใหม่!่

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน C
 

1,110บาท

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน D
 

1,530บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

50,000

100,000

ภาวะโคม่า
หรือ เสียชีวิต

500,000

1,000,000

ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

50,000

60,000

กรณีได้รับผลกระทบวัคซีน COVID-19

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

10,000

100,000

10,000

100,000

ชดเชยรายได้

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัส Covid19 (สูงสุด 30 วัน/ปี )

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน /ปี (กรณีรักษาตัวห้องปกติ )

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน/ปี (กรณีรักษาตัวห้อง ICU )

800/วัน

800/วัน

1,600/วัน

1,00/วัน

1,000/วัน

2,000/วัน

ครอบคลุม หมดห่วงทุกความกังวลใจ ครอบคลุม หมดห่วงทุกความกังวลใจ

ครอบคลุม หมดห่วงทุกความกังวลใจ

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

โควิดโททอล
แผน 1
 

515บาท

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

โควิดโททอล
แผน 2
 

1,115บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

50,000

100,000

ภาวะโคม่า
หรือ เสียชีวิต

500,000

1,000,000

ค่าตรวจหาเชื้อ
คนในครอบครัว (สูงสุด 5 คน)

5,000

10,000

ตรวจเจอเชื้อครั้งแรก รับเงินก้อน

10,000

10,000

ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ค่าทำความสะอาด
ค่าทำความ
สะอาด

10,000

5,000

10,000

10,000

กรณีได้รับผลกระทบวัคซีน COVID-19

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

-ชดเชยเงินปลอบขวัญกรณีเข้า พักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน COVID-19

30,000

300,000

3,000

50,000

500,000

5,000

ครอบคลุม หมดห่วงทุกความกังวลใจ ครอบคลุม หมดห่วงทุกความกังวลใจ

ครอบคลุม หมดห่วงทุกความกังวลใจ

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

โควิดคอมพลีท
 

259บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

30,000

ภาวะโคม่า
หรือ เสียชีวิต

300,000

ค่าตรวจหาเชื้อ
คนในครอบครัว

5,000

ตรวจเจอเชื้อครั้งแรก รับเงินก้อน

10,000

ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ค่าทำความสะอาด
ค่าทำความ
สะอาด

30,000

5,000

กรณีได้รับผลกระทบวัคซีน COVID-19

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

30,000

300,000

เน้นค่ารักษาพยาบาล เน้นค่ารักษาพยาบาล

เน้นค่ารักษาพยาบาล

 
ทิพยประกันภัย
ทิพยประกันภัย
ไวรัสโคโรนา
แผน 1
 

450บาท

ทิพยประกันภัย
ทิพยประกันภัย
ไวรัสโคโรนา
แผน 2
 

850บาท

ค่าตรวจเชื้อคนในครอบครัว (สูงสุด 3 คน)
10,000
10,000
ค่ารักษาพยาบาลจากจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19
50,000
100,000
กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล สามารถใช้สิทธิ์รับค่าชดเชยรายได้รายวัน
การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) จากการติดเชื้อไวรัส หรือจากการแพ้วัคซีน  COVID- 19 สูงสุด 20 วัน ต่อปี
2,500
(ต่อวัน)
5,000
(ต่อวัน)
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19
500,000
1,000,000
ตรวจเจอเชื้อครั้งแรก รับเงินก้อน
ไม่มี
ไม่มี
ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม
ไม่มี
ไม่มี
 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ทำประกันโควิดไว้ อุ่นใจกว่า

ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
ซื้อประกันโควิดไว้ ไม่ต้องกังวล
เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองค่ารักษา
พยาบาล
ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
มีค่าตรวจหาเชื้อให้คนในครอบครัว
อุ่นใจ ซื้อประกันโควิดได้ง่ายๆ ไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพ
สบายใจกว่า มีค่าตรวจหา
เชื้อให้คนในครอบครัว

(หากผู้เอาประกันติดโควิด)
แผนความคุ้มครองหลากหลาย
สบายใจกับแผนความคุ้มครองหลาก
หลาย

รวมทั้งแพ็กเกจคุ้มครองจากการ
แพ้วัคซีน

และเปรียบเทียบเบี้ยประกันโควิดได้ง่ายๆ

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี
 2. รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (กรณีชาวต่างชาติ รับเฉพาะของทิพยประกันภัยเท่านั้น และต้องตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด)
 3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 4. กรมธรรม์ประกันภัยมีระยะรอคอย (Waiting Period) 14 วัน ยกเว้นบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่มีระยะเวลารอคอย
 5. รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเพิ่มเติม เป็นไปตามที่ระบุในแผนประกันของแต่ละบริษัทประกัน ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้ง
 6. กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนประกันสุขภาพอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Back to top