หน้าแรก บทความ ไลฟ์สไตล์ เงิน ม.33 เรารักกัน เช็กสิทธิยังไง เงินเข้าที่ไหน ใครใช้ได้บ้าง

เงิน ม.33 เรารักกัน เช็กสิทธิยังไง เงินเข้าที่ไหน ใครใช้ได้บ้าง

เงิน ม.33 เรารักกัน เช็กสิทธิยังไง เงินเข้าที่ไหน ใครใช้ได้บ้าง

สิ้นสุดกันไปแล้วกับการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน ในสถานะการเป็น “ผู้ประกันตนมาตรา 33” และตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้เงินงวดแรก 1,000 บาทผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตังค์ได้แล้ว และบุคคลที่เป็น “ผู้ไม่ได้รับสิทธิ” ให้ยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

เช็กสิทธิ ม.33 เรารักกัน แต่ถ้าไม่ได้ ลองยื่นทบทวนสิทธิกันอีกรอบได้

เมื่อเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในประกันสังคม แล้วเช็คสิทธิ ม.33 พบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” อย่าเพิ่งถอดใจหรือหมดหวัง ต้องขอตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของตนเองอีกครั้ง เพราะยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้อีกครั้งในเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มีนาคม 2564

ใครบ้างต้องยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564)
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับสถาบันการเงินเกิน 500,000 บาท (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินเยียวยา 4,000 บาท

วิธียื่นทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน รับเงินเยียวยา 4,000 บาท

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ย้ำอีกครั้งว่าถ้าผู้ประกันตน ม.33 ที่เช็กสิทธิเรารักกัน แล้วพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ต้องยื่น “ทบทวนสิทธิ”ภายในวันที่ 15 - 28 มีนาคม 2564 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 2. คลิกคำว่า “ทบทวนสิทธิ” (แถบสีเหลือง) คลิกคำว่า ทบทวนสิทธิ
 3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักเกณฑ์​ เงื่อนไข และความยินยอม สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน ให้คลิกที่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ว่า “ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขข้างต้น” หน้าหลักเกณฑ์​ เงื่อนไข และความยินยอม
 4. คลิกคำว่า “ขอทบทวนสิทธิ” (แถบสีฟ้า) คลิกคำว่า ขอทบทวนสิทธิ
 5. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล คือ คำนำหน้า ชื่อภาษาไทย ชื่อกลาง (ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่) นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เลือกจังหวัดที่พำนักอาศัยในปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ อีเมล (ถ้ามี) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
 6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกคำว่า “ขอทบทวนสิทธิ” (แทบสีฟ้า) คลิก ขอทบทวนสิทธิ

ผู้ทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน จะเริ่มได้เงินตอนไหน?

เมื่อยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะสามารถตรวจสอบสิทธิอีกได้ในวันที่ 5 เมษายน - 31 พฤษภาคม ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com ถ้าเกิดว่าได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน จะได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท โดยเงินจะถูกโอนเข้าแอพพลิเคชันเป๋าตังค์แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ

 1. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2564

  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท ในวันที่ 12 เมษายน 2564

 2. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท ในวันที่กดใช้งานจำนวน 4,000 บาท

เงินเยียวยา 4,000 บาท ม.33 เรารักกันได้ตอนไหน?

สำหรับกลุ่มคนที่เช็กสิทธิ ม.33 เรารักกัน แล้วอยู่ในกลุ่ม “ได้รับสิทธิ” ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะมีขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สำเร็จสมบูรณ์ คือ ยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชันเป๋าตังค์ และผู้ประกันตน มาตรา 33 หลายคนยังไม่ทราบว่า เงินเยียวยา 4,000 บาทที่ได้รับจะโอนเข้าแอพพลิเคชันเป๋าตังค์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดัง

เงิน ม.33 เรารักกัน ได้ตอนไหน
 1. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564

  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับวงเงินงวดละ 1,000 บาท แบ่งออกเป็น 4 งวด โดยเงิน 1,000 บาทจะโอนเข้าแอพพลิเคชันเป๋าตังค์ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์​ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม, 29 มีนาคม, 5 เมษายน และ 12 เมษายน ตามลำดับ

 2. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 11 เมษายน 2564

  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับวงเงินครั้งแรกที่กดใช้งาน โดยเงินนั้นจะเป็นเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับวงเงิน 1,000 บาททุกสัปดาห์แบบต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

 3. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

  ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับวงเงินแบบเต็มจำนวนคือ 4,000 บาท

สรุป

ม.33 เรารักกัน เป็นอีกหนึ่งเงินที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการเยียวจากรัฐบาลไทยเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท โดยคุณสามารถใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ หรือบริการที่มีธงฟ้าที่ใช้แอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” และโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเราชนะ เงินติดล้อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินเยียวยาจากรัฐบาล 4,000 บาทจะช่วยให้สภาพทางการเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก facebook ไทยคู่ฟ้า

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น