หน้าแรก > บทความ > รู้ทันประกัน > ประกันอุบัติเหตุ > เมาแล้วขับโดนปรับกี่บาท ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ถึงผิดกฎหมาย?

เมาแล้วขับโดนปรับกี่บาท ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ถึงผิดกฎหมาย?

VIEW 95464 คน
เมาแล้วขับโดนปรับกี่บาท ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ถึงผิดกฎหมาย?

ต่ออายุประกันผ่านแอปได้แล้ววันนี้ รับโค้ดส่วนลด Shopee 300 บาท!

Enter security code:
 Security code

เมาแล้วขับถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้เกิดคดีความเรื่องเมาแล้วขับเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยอุบัติเหตุเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ หรือวันเฉลิมฉลองอื่นๆ เพราะมักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมวงด้วย ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้

ผู้ดื่มขาดสติในการขับรถ เงินติดล้อจึงสงสัยว่า ถ้าเมาแล้วขับประกันจ่ายไหม? เป่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ถึงถือว่าขาดสติ เมาแล้วขับมีค่าปรับเท่าไหร่ ถ้าสงสัยเหมือนกัน เชิญหาคำตอบได้เลย!

เมาแล้วขับ ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกินเท่าไหร่

เมาแล้วขับเป่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ถือว่าไม่มีสติ

หากเป็นกฎกระทรวงฉบับเก่า จะตอบได้ทันทีเลยว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาสุราตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ.2537 ออกความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ข้อ 3 แต่กฎกระทรวงได้เปลี่ยนฉบับแล้วครับ และเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ลงไปด้วย

กฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ.2550 ออกความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ระบุว่า ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาสุรา ยกเว้นผู้ขับขี่ใน 4 กรณีต่อไปนี้ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาสุราคือ

 • ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ชั่วคราว (ใบขับขี่อนุญาตแบบ 2 ปี)
 • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ประเภทอื่น ซึ่งใช้แทนกันไม่ได้
 • ผู้ขับขี่ที่ถูกยกเลิกใบขับขี่ หรืออยู่ระหว่างการพักใช้งานใบขับขี่
เป่าแอลกอฮอล์เท่าไหร่ ถึงโดนจับ

ค่าปรับเมาแล้วขับกี่บาท มีโทษตามกฎหมายอะไรบ้าง?

แม้วิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง “ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถโดยไม่ผิดกฎหมาย” ระบุเอาไว้ว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (เทียบเท่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 กระป๋อง) ไม่ผิดกฎหมาย แต่จะกี่ดีกรีก็ไม่ควรดื่มหากจะต้องใช้รถใช้ถนน ทุกคนควรมีความรับผิดชอบและเคารพตามกฎหมายจราจร เพราะถ้าคุณแหกกฎและสร้างความเสียหายต่อชีวิตแก่ผู้อื่นบนท้องถนนจะมีค่าปรับเมาแล้วขับและข้อหาที่คุณจะได้รับหลังจากก่อเรื่องเมาแล้วขับไปแล้ว โดยค่าปรับและโทษที่ได้ต้องรับเมื่อก่อเหตุเป็นข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ดังนี้

 • เมาแล้วขับ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่

 • เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่

 • เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส จำคุกตั้งแต่ 2-6 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000-120,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่

 • เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต จำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท และยกเลิกใบอนุญาตขับขี่ทันที

เมาแล้วขับผิดกฎหมายและมีโทษปรับที่ร้ายแรงจริงๆ ครับ ดังนั้น เมาไม่ขับดีที่สุด

ค่าปรับเมาแล้วขับเท่าไหร่ ประกันจ่ายไหม

เมาแล้วขับ ประกันรถยนต์จ่ายไหม คุ้มครองหรือเปล่า

เรื่องนี้ต้องแบ่งคำตอบออกเป็น 2 ข้อครับ เพราะประกันรถยนต์มีทั้ง พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 3+) แต่ละประเภทมีเงื่อนไขในการคุ้มครองที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าถามว่าเมาแล้วขับ ประกันรถยนต์จ่ายไหม ตอบได้ดังนี้

เมาแล้วขับ พ.ร.บ.รถยนต์ จะคุ้มครองผู้เอาประกันหรือไม่

ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไร หน้าที่ของ พ.ร.บ.รถยนต์ คือคุ้มครองผู้เอาประกันรถยนต์และคู่กรณี โดยไม่พิสูจน์ความถูกหรือผิด ซึ่งจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แต่ค่าเสียที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกัน พ.ร.บ.รถยนต์ จะไม่คุ้มครองครับ

เมาแล้วขับ ประกันรถสมัครใจ คุ้มครองผู้เอาประกันหรือไม่?

ถ้าแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ประกันรถยนต์จะคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและฝ่ายเสียหาย ถ้าแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครองผู้เอาประกัน แม้จะซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่มีเบี้ยสูงสุดก็ตาม แต่คุ้มครองฝ่ายเสียหายตามเงื่อนไขของประกันรถยนต์ที่ซื้อไว้ ซึ่งบริษัทประกันจะไล่เบี้ยค่าเสียหายทั้งหมดจากผู้เอาประกันเพื่อนำไปชดใช้ให้ผู้เสียหายในลำดับถัดไปอีกด้วย

สรุป

เมาแล้วขับผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท และจำคุกสูงสุด 10 ปี และถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาขาดสติ หากเมาแล้วขับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครองและไล่เบี้ยเก็บค่าเสียหายกับผู้เอาประกันเพื่อชดใช้ให้กับผู้เสียหาย แต่ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.รถยนต์) จะคุ้มครองโดยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่พิสูจน์ความถูกผิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ต่ออายุประกันผ่านแอปได้แล้ววันนี้ รับโค้ดส่วนลด Shopee 300 บาท!

Enter security code:
 Security code
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

บทความอื่น ๆ

รู้ไหม! ติดแบล็กลิสต์ มีหนี้เสีย ก็ซ่อมประวัติการเงินได้

มีประวัติผ่อนชำระล่าช้า เป็นหนี้ NPL จะกู้สินเชื่อได้ไหม แล้วถ้าอยากแก้หนี้เสียให... อ่านต่อ
VIEW 1621 คน

บอลพรีเมียร์ลีกมาแล้ว ระวังผีพนันบอลเข้าสิงจนเสียเงินหมดตัว

ฤดูกาลบอลมาถึงแล้ว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยคือการพนันบอลหรือแทงบอลออนไลน์ภัยร้ายท... อ่านต่อ
VIEW 80 คน

5 แหล่งขอสินเชื่อด่วนยอดนิยม กู้ง่าย ไม่ขอเอกสารเยอะ!

ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน สินเชื่อแบบด่วน ๆ ควรขอจากที่ไหนดี? เราได้เลือก 5 แหล่งเง... อ่านต่อ
VIEW 339604 คน
Back to top