หน้าแรก บทความ รู้ทันประกัน ใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง อายุเท่าไหร่ถึงจะสมัครได้?

ใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง อายุเท่าไหร่ถึงจะสมัครได้?

View 223,590 คน
ใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง อายุเท่าไหร่ถึงจะสมัครได้?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข
สนใจประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ

การกดยืนยันข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ใบขับขี่เป็นเอกสารที่ผู้ใช้ยานยนต์ต้องมีเพราะคือใบอนุญาตให้ใช้รถอย่างถูกกฎหมาย โดยใบขับขี่มีให้เลือกหลายประเภทของยานยนต์หรือการใช้งาน เช่น ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ใบขับขี่สากล ใบขับขี่รถยนต์ แต่ในหมวดหมู่การขนส่งสินค้า ขับรถบรรทุกสิบล้อต้องเป็นใบขับขี่ประเภท 2 ที่ไม่สามารถใช้ใบขับขี่ประเภทอื่น ๆ มาแทนได้ เพื่อไขข้อข้องใจว่า ใบขับขี่ประเภท 2 มีกี่ชนิด ใบขับขี่ บ.2 และใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง ใช้งานร่วมกันได้ไหม ต้องอายุเท่าไหร่ถึงสมัครใบขับขี่รถบรรทุกได้ มาหาคำตอบกันครับ

ใบขับขี่ประเภท 2 มีกี่ชนิด ใบขับขี่รถบรรทุก

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร ใบขับขี่ประเภท 2 มีกี่ชนิด

ใบขับขี่ประเภท 2 คือ ใบอนุญาตการขับขี่ที่สามารถขับรถได้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ขับรถได้ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ เช่น รถบรรทุกหกล้อ รถตู้ รถเก๋ง กระบะ หรือรถประเภทอื่น ๆ ถ้าจะจำแนกให้เข้าใจง่าย ๆ ใบขับขี่ประเภท 2 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 • ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลป้ายทะเบียนสีขาว ที่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์
 • ใบขับขี่ประเภท 2 ท.2 สำหรับรถสาธารณะป้ายทะเบียนสีเหลือง ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

ใบขับขี่รถประเภท 2 ท.2 ใช้ขับรถอะไรได้บ้าง?

ถ้าใบขับขี่ประเภท 2 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด แล้วต้องทำใบขับขี่ประเภทไหนดีที่จะตอบโจทย์การใช้งาน ก็ต้องลิสต์กันเป็นข้อว่าคุณจะนำใบขับขี่ไปทำอะไรครับ ถ้าขับรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถเก๋ง รถกระบะขนส่งของในธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเองทำใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ก็พอแล้ว

แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นหรือวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องใช้ใบขับขี่ประเภท 2 หาเลี้ยงครอบครัว สร้างรายได้ ควรเปลี่ยนไปเป็นการทำใบขับขี่ประเภท 2 ท.2 แทนจะดีกว่า เพราะสามารถใช้ขับรถได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถเก๋ง รถกระบะ และสามารถขับรถยนต์สาธารณะ เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถขนส่งสินค้าได้อีกด้วย!

ทำใบขับขี่รถบรรทุก ประเภท 2 ท.2 รอกี่วัน

ทำใบขับขี่รถบรรทุก ท.2 อายุกี่ปี ต้องรอกี่วัน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ใบขับขี่ประเภท 2 สามารถใช้ขับรถได้ทั้งป้ายทะเบียนสีขาว และป้ายทะเบียนสีเหลือง เหมาะสำหรับการใช้งานควบคู่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะสมัครสอบใบขับขี่ประเภท 2 เอาไว้ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุใบขับขี่ชั่วคราวไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผู้ถือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว และรถสามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวอายุมากกว่า 22 ปี
 • ผู้ถือใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราว อายุมากกว่า 20 ปี
 • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
 • ไม่เคยได้รับคำพิพากษาที่โดนลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบปรับ 2 ครั้งขึ้นไป
 • รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจ ตามที่กฎหมายกระทรวงกำหนดไว้
 • ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ไม่เคยมีความผิดต่อชีวิต
 • ไม่เคยมีความผิดต่อร่างกาย
 • ไม่เคยมีความผิดต่อเสรีภาพ
 • ไม่เคยมีความผิดฐานยักยอก
 • ไม่เคยมีความผิดฐานรับของโจร
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยคุณสมบัติที่เงินติดล้อแจกแจงไปข้างต้น เป็นคุณสมบัติการทำใบขับขี่ ประเภท 2 กรมการขนส่งทางบก ถูกหยิบยกมาจาก มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : มาตรา 49

ทำใบขับขี่ประเภท 2 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เมื่อตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครใบขับขี่ประเภท 2 ไปแล้วหากผ่านฉลุยก็เข้าสู่ขั้นตอนไปต่อไปคือเตรียมเอกสาร โดยเอกสารที่จะต้องมีในการทำใบขับขี่รถบรรทุก หรือ ใบขับขี่ประเภท 2 เงินติดล้อรวบรวมมาให้แล้ว คือ

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สำหรับใบรับรองแพทย์ ไม่ได้ใช้แค่ใบขับขี่ประเภท 2 เท่านั้น เพราะใบขับขี่ทุกประเภทจะขอใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบกันเสมอเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครหรือผู้ต่อใบขับขี่ไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับรถ

ทำใบขับขี่ประเภท 2 ใช้เวลากี่วันถึงจะได้ใบขับขี่ตัวจริง

จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของผู้ทำใบขับขี่ประเภท 2 มีเงื่อนไขเยอะมาก และต้องทดสอบสมรรภาพในการขับด้วย แปลว่า คุณจะต้องรอ 90 วันเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งระยะเวลา 90 วันที่ต้องรอในการทำใบขับขี่รถบรรทุกประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น ตาบอดสี สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก และทดสอบปฏิกิริยา
 • เข้ารับการอบรมการต่อใบขับขี่ประเภท 2
 • ทดสอบภาคทฤษฎีเรื่องกฎหมายการใช้รถใช้ถนนใช้ไฟรถบรรทุก
 • ทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้รถหกล้อเป็นเครื่องมือด้วย 3 ท่า ทอดเทียบฟุตบาท ท่าจอด และท่าเดินหน้า
 • ถ่ายรูปติดบัตร และมีค่าธรรมเนียม 200 บาท

ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่รถประเภท 2 ผิดกฎหมายไหม?

เมื่อสมัครใบขับขี่ประเภท 2 ผ่านฉลุยแล้ว ได้เป็นเจ้าของสมใจ นำไปใช้ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น แต่อย่าเพิกเฉยวันหมดอายุของใบขับขี่ประเภท 2 ด้วย เพราะถ้าใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าแต่ใบขับขี่หมดอายุหรือไม่แสดงใบขับขี่ มีโทษจำคุก 2 ปีและมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 151

ต่ออายุใบขับขี่ประเภท 2 ล่วงหน้าได้กี่วัน

ถ้าประกันรถบรรทุกมีต่ออายุประกันล่วงหน้า ใบขับขี่รถบรรทุก หรือใบขับขี่ประเภท 2 ก็มีต่ออายุล่วงหน้าเช่นกัน โดยกรมการขนส่งทางบกได้ให้คำตอบเอาไว้ว่า สามารถต่ออายุใบขับขี่ประเภท 2 ได้ล่วงหน้า 6 เดือน แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุสามารถขอต่ออายุได้ภายในไม่เกิน 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรมการขนส่งทางบก

ประกันบรรทุก เงินติดล้อ ผ่อนได้

ประกันรถบรรทุก เงินติดล้อ เพื่อนคู่กายไปไหนไปกัน!

เงินติดล้อเล็งเห็นว่ากว่าจะได้ใบขับขี่ประเภท 2 หรือใบขับขี่รถบรรทุกมานั้นแสนยากเย็น ไหนจะต้องฝ่าด่านคุณสมบัติที่เพียบพร้อม ไหนจะต้องทดสอบทักษะการขับรถบรรทุกอีกตั้งหลายขั้นตอนกว่าจะได้มา แต่ก็คุ้มค่าครับเพราะใบขับขี่ประเภท 2 สามารถขับรถได้ทุกประเภท

ดังนั้น เงินติดล้อจึงอยากนำเสนอเพื่อนคู่ใจไปไหนไปกันกับ ประกันรถบรรทุก เงินติดล้อ ผ่อนได้ 0% นาน 6 เดือน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ให้สมกับความเหนื่อยล้าที่กว่าจะมาซึ่งใบขับขี่ประเภท 2 มีใบขับขี่ที่ดีก็ต้องมีประกันที่ดีด้วย เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นก็ยังสามารถขอเคลมได้ แม้จะผ่อนประกันรถบรรทุกอยู่ก็ตาม!

สรุป ใบขับขี่ บ.2 ท.2 ต้องมีอายุเท่าไหร่

ใบขับขี่ประเภท 2 คือใบขับขี่ที่สามารถขับรถส่วนบุคคล หรือรถสาธารณะได้ทั้งคู่ โดยบุคคลที่จะทำใบขับขี่รถบรรทุก หรือใบขับขี่ ท.2 จะต้องมีอายุมากกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 90 วันจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเพราะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติมด้วย การได้มาซึ่งใบขับขี่ประเภท 2 จึงยากพอ ๆ กับประเภทอื่น และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคู่กันในการขับรถบรรทุกคือ ประกันรถบรรทุก เงินติดล้อ ที่คุณสามารถผ่อนได้ 0% นาน 6 เดือน แม้ไม่มีบัตรเครดิตครับ!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข
สนใจประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ

การกดยืนยันข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น