หน้าแรก บทความ รู้ทันประกัน ประกันสุขภาพ [สรุปให้!] ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีออนไลน์ที่ไหนดี

[สรุปให้!] ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีออนไลน์ที่ไหนดี

View 2,076 คน
[สรุปให้!] ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีออนไลน์ที่ไหนดี
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

คุณคงภาวนาว่าอย่าได้เจอโชคร้ายเลย ยิ่งเป็นโชคร้ายจากอุบัติเหตุยิ่งขอหนีให้ไกล เพราะถ้าเจ็บตัวขึ้นมาก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่ายา ค่าหมอ ค่ารักษาพยาบาล แถมยังขาดรายได้เพราะต้องพักฟื้นอีก หลายคนเลยอ้อนวอนให้เทวดาช่วยคุ้มครอง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะเป็นที่พึ่งทางใจ แต่ที่พึ่งทางกายอย่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล คงต้องใช้ประกันอุบัติเหตุมากกว่าอ้อนวอนเทวดา ว่าแต่ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีแบบออนไลน์ซื้อที่ไหนดีที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายตอนเกิดอุบัติเหตุ เพราะตอนนี้มีแค่ประกันกลุ่มหรือประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ที่โรงเรียนมีไว้เป็นสวัสดิการประกันอุบัติเหตุนักเรียน หรือบริษัทมีให้พนักงาน วันนี้เงินติดล้อมีคำตอบมาให้แล้วครับ

ประกันอุบัติเหตุมีกี่ประเภท ประกัน PA คืออะไร

ประกันอุบัติเหตุคืออะไร ประกันอุบัติเหตุกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ประกันอุบัติเหตุ คือ ประกันที่จะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเมื่อประสบอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายแก่ร่างกาย เช่น บาดเจ็บ กระดูกหัก สูญเสียอวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิต โดยประกันอุบัติเหตุจะมีเบี้ยให้เลือกตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึงหลัก 1000 บาท โดยจะออกค่าใช้จ่ายให้ตามวงเงินประกันภัย รวมถึงจ่ายค่าชดเชยตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ซึ่งประกันอุบัติเหตุแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่คุ้มครองผู้เอาประกันเพียงคนเดียว หรือจะใช้สิทธิ์คุ้มครองคนในครอบครัวก็ได้ ดังนั้น หากใครสงสัยว่าจะซื้อประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุครอบครัว หรือประกันอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ แบบไหนดี คำตอบคือ ประกัน PA
 • ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม หรือประกันกลุ่ม คือ ประกันอุบัติเหตุที่ให้คุ้มครองกันเป็นกลุ่ม แต่ไม่ได้หมายถึงจับกลุ่มกันเองแล้วทำประกันนะครับ แต่หมายถึงกลุ่มที่เกิดขึ้นภายใต้องค์กร เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ทางองค์กรควรมอบให้ลูกจ้าง
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน คือ เป็นประกันกลุ่มสำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จัดขึ้นโดยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่อยากมอบความคุ้มครองให้นักเรียนหรือนักศึกษาภายใต้รั้วโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งก็จะคิดเบี้ยประกันแบบเหมาหัว

ดังนั้น ใครที่อยากซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ แบบไม่ต้องขึ้นตรงกับใคร หรือบริษัทไม่ได้มีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้ ก็จะต้องซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีหรือที่เรียกว่า PA ครับ!

ใครบ้างที่ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายปีไม่ได้

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ใครบ้างที่ไม่สามารถทำได้?!

แม้ชีวิตจะมีความเสี่ยง แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายปีได้ เพราะประกัน PA ก็จะมีคุณสมบัติของผู้ซื้อประกันอุบัติเหตุเขียนกำกับเอาไว้อยู่ว่าเป็นใครได้บ้าง เป็นใครไม่ได้บ้าง และโดยส่วนมากแล้วคนที่ทำประกันอุบัติเหตุไม่ได้ มักจะมีเงื่อนไข 2 อย่างนี้ คือ

ทำประกัน PA แบบรายปีไม่ได้เพราะติดเงื่อนไขเรื่องอายุ*

แม้การทำประกันอุบัติเหตุให้ครอบครัว หรือผู้สูงอายุจะอยู่ในหมวดประกัน PA แต่ยังมีเงื่อนไขที่บางคนไม่สามารถซื้อประกัน PA ได้ คือ “อายุ” ซึ่งส่วนมากแล้ว บริษัทประกันจะเขียนเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่า บุคคลที่จะซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายปีต้องอายุไม่เกิน 65 ปี หรือต้องไม่น้อยกว่า 16 ปี เป็นต้น

ซื้อประกัน PA แบบรายปีออนไลน์ไม่ได้เพราะติดเงื่อนไขอาชีพ*

บางอาชีพก็มีผลต่อการซื้อประกัน PA นะครับ เพราะต้องทำเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากๆ เช่น ชาวประมง กรรมกรก่อสร้าง แต่ถ้าคุณอยู่นอกเหนือจากอาชีพที่ว่า เช่น คุณครู พยาบาล นักแสดง นักร้อง พนักงานทำความสะอาด แม่ค้า ก็สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายปีออนไลน์ได้เลย

*ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน*

อบ.1 อบ.2 ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุคืออะไร

อบ.1 อบ.2 ที่เขียนในกรมธรรม์ประกัน PA หมายความว่าอะไร?

ก่อนซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปี ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุครอบครัว หรือประกันอุบัติเหตุให้ตัวเอง คุณควรจะต้องรู้เรื่องความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลด้วย สำหรับประกัน PA จะมีความคุ้มครอง อบ.1 และ อบ.2 โดยสามารถแจกแจงได้ ดังนี้

ความคุ้มครอง อบ.1 มีอะไรบ้าง?

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 • การรักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง อบ.2 มีอะไรบ้าง

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 • การรักษาพยาบาล
 • การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

ซึ่งความคุ้มครองที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเป็นสิทธิ์ในการเคลมประกันอุบัติเหตุของคุณ ดังนั้น อยากได้ความคุ้มครองแบบใดก็สามารถเลือกซื้อได้เลยตามความต้องการ

ทำประกันอุบัติเหตุที่ไหนดี ที่ราคาถูก เบี้ยประกันไม่แพง

ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายปีที่ไหนดีที่ราคาถูกๆ!

ถ้ากำลังมองหาว่าจะซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายปีที่ไหนดีและราคาถูก เห็นทีคงจะต้องบอกว่า ซื้อประกัน PA แบบรายปีกับเงินติดล้อ คิดเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 1 บาท อีกทั้งยังผ่อนประกันอุบัติเหตุแบบสบายๆ ได้ถึง 6 เดือน ดอกเบี้ย 0% อีกด้วย เพราะเราเข้าใจว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ โดยมีวงเงินให้เลือกคุ้มครองหลายราคามากๆ เลยด้วย ซึ่งแบ่งแผนประกันออกเป็น 3 แบบ คือ

 • ประกันอุบัติเหตุสุดคุ้ม ใช้งบน้อย เน้นคุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 1 บาท หรือ 365 บาทต่อปี เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็รับเงินก้อนไปได้เลย
 • ประกันอุบัติเหตุครอบครัวอุ่นใจ สบายใจทั้งครอบครัว เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 8 บาท หรือ 2,879 บาทต่อปี จ่ายคนเดียวคุ้มครองทั้งครอบครัว ไม่ต้องสำรองจ่าย มีเงินชดเชยรายได้
 • ประกันอุบัติเหตุทวีคูณ ความคุ้มครองสูงปรี๊ด เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 9 บาท หรือ 3,199 บาทต่อปี คุ้มครองในวงเงินที่สูง ทุนประกันเพิ่มขึ้นทุกปีที่ถือกรมธรรม์ นอนรักษาตัวก็ไม่ขาดรายได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ประกันอุบัติเหตุ เงินติดล้อ

สรุป

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีมีเอาไว้เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย เช่น โดนรถเฉี่ยวจนต้องเข้าโรงพยาบาล ขาหักจนต้องนอนเข้าเฝือก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุครอบครัว ผู้สูงอายุ หรือของตัวเอง ถูกจัดอยู่ในประกัน PA ทั้งสิ้น โดยคุณสามารถเลือกซื้อประกัน PA รายปีแบบออนไลน์ได้ที่เงินติดล้อ เรามีความคุ้มครองให้เลือกหลายแผนตามความต้องการอีกด้วย ซื้อเลย อย่ารอช้า!

สนใจติดต่อเราได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก oic.or.th, tgia.org

กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น