หน้าแรก > บทความ > รู้ทันประกัน > ประกันรถ > ทำไมต้อง “ประกันรถยนต์ชั้น 1”

ทำไมต้อง “ประกันรถยนต์ชั้น 1”

VIEW 541 คน
ทำไมต้อง “ประกันรถยนต์ชั้น 1”


Enter security code:
 Security code

หลายๆ คนที่ขับขี่รถบนท้องถนนนั้นคงต้องยอมรับว่าสักวันหนึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะถึงขั้นมีบาดแผลตามร่างกาย ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่คู่กับคนที่ขับขี่รถมาเสมอ แน่นอนว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้ด้วยตัวเอง แต่เราสามารถป้องกันและบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการทำประกันภัยครับ

รู้จัก “ประกันภัยรถยนต์”

ก่อนที่จะรู้ว่าประกันภัยมีแบบไหนบ้าง ลองดูก่อนครับว่าประกันภัยรถยนต์คืออะไร และมันทำงานยังไงกันก่อนดีกว่าครับ

ประกันภัยรถยนต์ เป็นหนึ่งในประกันวินาศภัยที่คุ้มครองผู้เอาประกันจากความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายหรือว่าทรัพย์สิน ทั้งของเราและของคู่กรณี

ไม่ว่าตัวผู้เอาประกันจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ก่อเหตุ หากเราได้ทำประกันที่ครอบคลุมไว้แล้ว บริษัทประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณี โดยตัวเงินชดเชยนี้จะถูกเรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ซึ่งจะจ่ายตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ตกลงกันไว้ตามกรมธรรม์

เมื่อเข้าใจหลักการขั้นต้นแล้ว มาดูกันครับว่าจริงๆ แล้วประเภทของประกันมีอะไรบ้าง

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันประเภทต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันประเภทต่างๆ

ประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ความครอบคลุมของประกันภัยรถยนต์คือตัวแบ่งประเภทของประกันครับ ว่าหากเกิดเหตุแต่ละครั้ง แผนประกันจะครอบคลุมแค่ไหน จากเหตุการณ์อะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยที่มีการคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ถือว่าแทบจะทุกกรณีที่กฎหมายกำหนดเลยก็ว่าได้ โดยจะมีการคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้ครับ
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งจากการชน สูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นทางประกันจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ครับ เว้นแต่เกิดจากการจงใจของผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้ายเลยครับ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันที่คนนิยมทำมากที่สุด เนื่องจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความครอบคลุมในกรณีที่มีคู่กรณีหรือว่าไม่มีคู่กรณี แต่ว่าในความคุ้มครองที่ดีเช่นนี้ก็มาพร้อมกับเบี้ยประกันที่มีราคาแพงที่สุด ดังนั้นแล้วบริษัทประกันจึงมีการออกแบบประกันแบบใหม่มาคือประกันรถยนต์ชั้น 2+ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งจากการชน (กรณีรถชนรถเท่านั้น หากชนสิ่งอื่นจะไม่ครอบคลุม) สูญหาย หรือไฟไหม้
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้ายเลยครับ

ความแตกต่างหลักๆ ของประกันภัยชั้น 2+ กับชั้น 1 คือการคุ้มครองรถที่เอาประกันครับ คือต้องเป็นกรณีที่มีคู่กรณีเท่านั้น ประกันถึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในจุดๆ นั้นได้ อีกทั้งกรณีน้ำท่วมก็บางบริษัทก็ไม่ครอบคลุมด้วย นอกนั้นจะไม่ต่างกับประกันชั้น 1 เท่าใดนัก

ประกันรถยนต์ชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากการ สูญหายและไฟไหม้
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้าย

ประกันประเภท 2 เป็นประกันที่ไม่ครอบคลุมตัวรถของเราในกรณีเกิดการชนครับ หลักๆ จะเป็นการคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น

ประกันประเภท 2 เป็นประกันที่ไม่ครอบคลุมตัวรถของเราในกรณีเกิดการชนครับ หลักๆ จะเป็นการคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากการชน (กรณีรถชนรถเท่านั้น หากชนสิ่งอื่นจะไม่ครอบคลุม)
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ 3+ จะไม่ครอบคลุมตัวรถไปถึงกรณีรถหายหรือไฟไหม้นะครับ ตัวประกันจะครอบคลุมแค่อุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมตัวบุคคลในกรณีก่อการร้ายด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ 3 จะเหลือแค่การคุ้มครองบุคคลเป็นหลักแล้วครับ ทั้งบุคคลภายนอกและภายในรถ แต่จะไม่มีการคุ้มครองตัวรถไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกันรถยนต์ชั้น ​4

ประกันรถยนต์ชั้น 4 เป็นประกันที่หลายท่านไม่ทราบว่ามีครับ เนื่องจากให้ความคุ้มครองน้อยถึงน้อยมาก โดยมีการคุ้มครองครอบคลุมดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอกในด้านทรัพย์สินเท่านั้น

อย่างที่บอกครับ ประกันรถยนต์ชั้น 4 มีคนรู้จักน้อย และไม่ค่อยมีใครแนะนำให้ทำ เนื่องจากมันแทบไม่ครอบคลุมเรื่องไหนๆ เลย อีกทั้งสามารถเรียกเงินประกันได้ไม่มาก ทำให้ภาระเงินที่เหลือจะตกอยู่กับผู้เอาประกันแทน

ในส่วนของเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือประกันชั้นไหนๆ ก็ตาม จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของตัวบุคคลและบริษัทประกันว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันมากหรือน้อยขนาดไหน ครอบคลุมวงเงินเท่าไหร่

และจากการแบ่งประเภทที่ผ่านมาทำให้เห็นแล้วว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันที่ครอบคลุมมากที่สุด คุ้มค่ามากที่สุด เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้ขับรถที่เพิ่งออกรถใหม่ หรือคนที่อยากซื้อรถให้คนที่คุณรัก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งทีสำคัญที่สุดคือการขับรถอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก เพราะไม่ว่าประกันจะคุ้มค่าขนาดไหน บางครั้งมันก็ไม่อาจทดแทนสิ่งที่เสียไปได้ครับ

ถ้าหากว่าคุณกำลังสนใจประกันรถยนต์อยู่ คุณสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ เงินติดล้อโบรกเกอร์ ประกันรถ ครบทุกชั้น หรือโทรติดต่อเราได้ที่เบอร์ 088-088-0880 ตลอด 24 ชั่วโมงครับEnter security code:
 Security code

บทความอื่น ๆ

ซื้อประกันรถยนต์แบบผ่อนชั้นไหนดี ที่จะตอบโจทย์การขับรถของเรา?!

ประกันรถยนต์แบบผ่อน 0% มีอยู่จริง ที่เงินติดล้อ เป็นการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ชั้น... อ่านต่อ
VIEW 1069 คน

ขับรถชนของหลวง แบบไม่ได้ตั้งใจ ประกันรถจ่ายเท่าไหร่?

อยู่มาวันหนึ่งเกิดขับรถชนเสาไฟฟ้า ขับรถชนแบริเออร์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว... อ่านต่อ
VIEW 5999 คน

ไฟเตือนหน้าปัดคอนโซลหน้ารถยนต์บอกอะไรได้บ้าง? รู้ไว้มีชัยไปกว่าครึ่ง

ไฟเตือนหน้าปัดคอนโซลหน้ารถยนต์ มีไว้เพื่อให้คุณสังเกตความผิดปกติของรถยนต์ ถ้าอย... อ่านต่อ
VIEW 7079 คน
Back to top