หน้าแรก > บทความ > รู้ทันประกัน > ประกันรถ > ซื้อรถต่อคนอื่นมีค่าโอนรถหรือไม่? ต้องใช้เอกสารใดบ้าง?

ซื้อรถต่อคนอื่นมีค่าโอนรถหรือไม่? ต้องใช้เอกสารใดบ้าง?

VIEW 48496 คน
ซื้อรถต่อคนอื่นมีค่าโอนรถหรือไม่? ต้องใช้เอกสารใดบ้าง?


Enter security code:
 Security code

ในการซื้อรถต่อจากผู้อื่น นอกจากการตรวจเช็คสภาพรถแล้ว ขั้นตอนในการโอนรถเองก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากไม่ได้ดำเนินการโอนรถอย่างถูกต้อง อาจจะเกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์กับผู้ซื้อในภายหลังได้

เงินติดล้อจึงได้ทำการรวบรวมขั้นตอนและสิ่งต่างๆ ที่ต้องเตรียมในการโอนรถมาให้ มาดูกันเลยว่า ในการซื้อรถต่อจากคนอื่น มีค่าโอนรถหรือไม่? และต้องใช้อะไรในการโอนรถบ้าง

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโอน

หนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อรถต่อคนอื่นก็คือ ค่าโอนรถ หรือที่เราเรียกกันว่าค่าธรรมเนียมนั่นเอง โดยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้คุณควรเตรียมเอาไว้ให้พร้อมก่อนไปที่สำนักงานขนส่ง จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

 1. ค่าคำขอ: 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการโอน: 100 บาท
 3. ค่าอากรแสตมป์: 500 บาทต่อราคาประเมินทุก 100,000 บาท
 4. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน: 200 บาท (กรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน)
 5. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน: 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนเก่าหรือชำรุดฉีกขาด)

สำหรับราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบริการอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์หลักของกรมการขนส่งทางบก ได้เลยครับ

ขั้นตอนการโอน

เอกสารที่ต้องใช้

นอกจากการเตรียมตัวด้านค่าโอนรถแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ เอกสาร โดยเอกสารเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จำเป็นต้องเตรียมเอาไว้อย่างครบถ้วน

โดยจะมีด้วยกันดังนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
 • สัญญาซื้อขาย พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

นอกจากนี้คุณอาจต้องเตรียมเอกสารอื่นๆ หากมีกรณีพิเศษต่างๆ เช่นไม่สามารถไปรับโอนด้วยตัวเองได้ เจ้าของรถเสียชีวิตไปแล้ว ฯลฯ โดยจะมีด้วยกันดังนี้

 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเจ้าของรถเสียชีวิต)
 • คำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง)
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโอน

ขั้นตอนการโอน

เมื่อเอกสารต่างๆ พร้อมเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็เป็นขั้นตอนการโอนรถ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มคำขอรับการโอนรถที่ส่วนงานทะเบียนของสำนักงานขนส่ง
 • นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ของสำนักงานขนส่ง
 • เมื่อตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นเรื่องกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม
 • รับใบเสร็จ คู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

หากต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์หลักของกรมการขนส่งทางบก ได้เลยครับ

การโอนประกันรถยนต์

นอกจากการโอนตัวรถแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมนั่นก็คือ การโอนประกันรถยนต์ หากคุณตรวจสอบแล้วว่ารถที่คุณกำลังจะซื้อมีประกันรถยนต์ติดมาด้วย คุณสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี เพราะถ้าลืมนอกจากจะเสียค่าโอนรถแล้ว ยังต้องเสียค่าประกันรถยนต์ใหม่อีกด้วย

โดยจะมีวิธีการด้วยกัน ดังนี้

 1. ประกันรถยนต์ไม่ระบุผู้ขับขี่: หากประกันไม่ได้ระบุชื่อคนขับก็สามารถใช้ต่อได้ทันที โดยจะได้รับการคุ้มครองตามประกันที่รถยนต์คันนั้นมีตามเดิม โดยการเตรียมเอกสารและขั้นตอนในการโอนมีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเดิม พร้อมเซ็นยินยอมการโอนประกันให้เจ้าของรายใหม่
  • เจ้าของรายใหม่ต้องยื่นใบซื้อขายเพิ่ม เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันเป็นของตนเอง
  • ส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันก็เป็นอันเสร็จสิ้น
 2. ประกันรถยนต์ระบุผู้ขับขี่: สำหรับประกันที่ระบุชื่อผู้ขับขี่เอาไว้ จะต้องยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อของผู้ขับขี่กับทางบริษัทประกัน โดยการเตรียมเอกสารและขั้นตอนในการโอนมีดังนี้

  • เจ้าของรถคนใหม่ต้องกรอกแบบฟอร์มโอนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากเจ้าของเดิมมาเป็นของตัวเอง
  • ยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการซื้อขายให้กับบริษัทประกัน เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

รถยนต์และมอเตอร์ไซค์มีการโอนเหมือนกันหรือไม่

หลายๆ คนอาจสงสัยกันว่า รถยนต์และมอเตอร์ไซค์มีการโอนเหมือนกันหรือไม่? มีค่าโอนรถ และเอกสารที่ต้องเตรียมเหมือนกันหรือเปล่านะ?

เงินติดล้อขอตอบว่ามีขั้นตอนที่เหมือนกันเกือบทุกอย่าง เพียงแต่ในการโอนรถมอเตอร์ไซค์จะต้องทำการตรวจสภาพก่อน แล้วจึงไปกรอกแบบฟอร์มคำขอ ต่างจากการโอนรถยนต์แค่ลำดับในการตรวจสภาพเท่านั้น ส่วนขั้นตอนถัดไปสามารถทำได้แบบเดียวกัน

เท่านี้ทุกคนก็น่าจะได้ทราบคำตอบกันแล้วว่าในขั้นตอนการซื้อรถจากผู้อื่นนั้นมีค่าโอนรถหรือไม่? และต้องใช้เอกสารใดบ้าง? ดังนั้นอย่าลืมตระเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้พร้อม จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานานๆ ที่กรมการขนส่งทางบกนะครับ

ในการซื้อรถต่อจากผู้อื่น นอกจากเรื่องของราคาที่สำคัญแล้ว คุณยังต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างละเอียดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรถยนต์ที่คุณกำลังจะซื้อไม่มีประกันรถยนต์ติดเอาไว้ต้องระวังให้ดีๆ นะครับ คุณอาจโดนหลอกให้ซื้อรถที่ไปชนมาจนเละเทะแล้วไปซ่อมย้อมแมวจากอู่ไม่ได้มาตรฐานมาขายก็ได้ แต่ถ้าหากคุณตรวจสอบมาเป็นอย่างดีแล้วว่ารถคันนี้ไม่มีปัญหา ก็จัดการทำเรื่องโอนรถได้เลยครับ!

ถ้าคุณกำลังมองหาประกันรถยนต์ที่เหมาะกับรถของคุณ แต่ไม่รู้จะไปที่ไหน ลองปรึกษาเงินติดล้อดูสิครับ! เรามีรูปแบบประกันรถยนต์มากมายให้คุณได้เลือกสรร รวมทั้งประกันที่เหมาะกับรถยนต์มือสองอีกด้วย หากเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรามีบริการผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือนอีกด้วย!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์เงินติดล้อ หรือสอบถามพวกเราได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ พวกเรายินดีให้บริการครับ!Enter security code:
 Security code

บทความอื่น ๆ

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องโอนเล่ม

สินเชื่อที่ให้วงเงินสูง ได้เงินเร็ว อนุมัติไวแบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน รับเงินสดทันที อ่านต่อ

เกษตรกรฟังทางนี้!!! แค่มีรถบรรทุกก็กู้เงินด่วนฉุกเฉินได้ที่เงินติดล้อ

เป็นเกษตรกรต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน อยากกู้เงินด่วน มีแหล่งกู้เงินไหนบ้างที่ได้เงินก... อ่านต่อ
VIEW 45 คน

เสียงบีบแตรรถยนต์ไม่ดัง ไม่บีบแตรรถ ผิดกฎหมายไหม เสียค่าปรับเท่าไหร่?

เสียงบีบแตรรถยนต์ เป็นการส่งสัญญาณให้คนเดินฟุตบาทหรือรถคันอื่นๆ รู้ว่าจะบอกอะไร แต... อ่านต่อ
VIEW 48 คน
Back to top