หน้าแรก บทความ รู้ทันประกัน ประกันรถ ข้อแนะนำก่อนทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์

ข้อแนะนำก่อนทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์

ข้อแนะนำก่อนทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข
 
 
 
1 ปีที่ผ่านมา คุณเคยซื้อประกันรถยนต์กับเงินติดล้อหรือไม่?

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

รถกระบะเป็นรถที่นิยมนำมาใช้เป็นรถเพื่อการพาณิชย์ หรือใช้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ การโจรกรรม จนทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย ผู้ประกอบการหลายคนจึงอยากทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์นี้ แต่อาจจะมีความกังวลเรื่องเงื่อนไขต่าง ๆ และไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมกับความต้องการ เงินติดล้อจะมาแนะนำเพื่อให้คุณได้ประกันรถที่ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

ทำความเข้าใจประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์คืออะไร?

สำหรับการต่อเติมรถกระบะขายของ หรือการดัดแปลงเพื่อนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นย่อมส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายที่มากกว่ารถกระบะที่ใช้งานทั่วไปอยู่แล้ว การทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการทำธุรกิจหรือกระทบการเงินส่วนตัวของคุณ แต่จะทำอย่างไรให้ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่า เรามีคำตอบ!

การใช้เชิงพาณิชย์คืออะไร?

ทำความเข้าใจก่อนว่าการใช้เชิงพาณิชย์ คือ การใช้เพื่อธุรกิจหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นเรื่องกำไรหรือเพื่อการสร้างรายได้ พูดง่าย ๆ คือ การทำอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ หรือทำเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ขนส่งสินค้า บริการรับส่ง งานก่อสร้าง การเกษตร โลจิสติกส์ เป็นต้น และมักจะมีการใช้งานในลักษณะนี้เป็นประจำและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป

การใช้เชิงพาณิชย์คืออะไร

โดยบริษัทประกันภัยจะแยกความแตกต่างระหว่างการใช้งานแบบส่วนบุคคลและการใช้เชิงพาณิชย์ เพราะการใช้เชิงพาณิชย์มีความเสี่ยงสูงกว่า ทั้งเรื่องการขับขี่บ่อย ระยะทาง ไปจนถึงความเร็วในการขับขี่ ดังนั้นความคุ้มครองของประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความเสี่ยงเหล่านั้นโดยเฉพาะนั่นเอง

กรณีดัดแปลงหรือใส่คอกกระบะต้องแจ้งขนส่งไหม?

สำหรับการต่อเติมรถกระบะขายของด้วยการเสริม ดัดแปลง ต่อเติมใส่คอกกระบะ หรือส่วนต่าง ๆ จะต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน ว่าเป็นรถเพื่อการพาณิชย์กับกรมการขนส่งทางบก ไม่อย่างนั้นจะมีความผิดฐานดัดแปลงรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 60 ซึ่งระบุเอาไว้ว่า ในการดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถจากรายการที่ได้จดทะเบียนนั้น มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และถ้าหากคุณทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ แต่ไม่ได้ทำการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาจทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันเลยก็ได้

ใส่คอกสูงเท่าไหร่ให้ถูกกฎหมาย เงินติดล้อจะบอกให้!

ความสูงในการต่อเติมใส่คอกกระบะหรือใส่หลังคาให้ถูกกฎหมาย จะยึดตามมาตรฐานการบรรทุกของรถกระบะคือ จะต้องมีความสูงจากพื้นไม่เกิน 3 เมตร แต่ถ้าหากตัวรถมีความกว้างเกิน 2.3 เมตร จะสามารถบรรทุกสูงได้ไม่เกิน 3.8 เมตร

ทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์อย่างไรให้คุ้มค่า

เนื่องจากประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าประกันรถกระบะที่ใช้งานทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม ตอบโจทย์การใช้งาน และคุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปมากที่สุด มีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

ทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์อย่างไรให้คุ้มค่า

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งานรถกระบะ

พิจารณาว่าจะนำรถกระบะไปใช้ทำอะไร เพราะแต่ละธุรกิจจะมีความเสี่ยงเรื่องการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น หากใช้ขนส่งระยะทางไกล อาจต้องการความคุ้มครองสำหรับการเดินทางระยะทางไกล ไปจนถึงการคุ้มครองสินค้าที่ขนส่ง ก็จะช่วยให้คุณกำหนดประเภทความคุ้มครองที่ต้องการ และจ่ายค่าเบี้ยประกันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

2. วงเงินความคุ้มครอง

เนื่องจากเป็นรถกระบะที่มีการเสริม ดัดแปลง หรือต่อเติมอะไหล่ต่าง ๆ เพิ่มเข้ามา ไปจนถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เงินติดล้อขอแนะนำให้ประเมินมูลค่าทั้งหมดเพื่อนำไปพิจารณาวงเงินความคุ้มครอง ว่าครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งวงเงินความคุ้มครองก็จะส่งผลโดยตรงต่อค่าเบี้ยประกันที่จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นอย่าลืมตั้งงบประมาณที่คุณพร้อมจะลงทุนสำหรับการทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ในครั้งนั้น ๆ ด้วย

3. เงื่อนไขต่าง ๆ ของกรมธรรม์

ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกประเภทเสมอ โดยเฉพาะกรณีที่มีสัญญาเพิ่มเติม ว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือไม่ หรือสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณจริง ๆ หรือไม่ โดยเงื่อนไขที่ตกลงกันนั้นจะต้องมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ไม่มีการปกปิดเงื่อนไขใด ๆ เอาไว้ในภายหลัง 

4. การบริการของบริษัทประกันภัย

ความพร้อมและความรวดเร็วในการให้บริการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการทำธุรกิจหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยดูจากการรีวิวตามช่องทางต่าง ๆ นอกจากเรื่องบริการแล้ว อย่าลืมให้ความสำคัญเรื่องความน่าเชื่อและความมั่นคงของบริษัทประกันนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการบริการและความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์

 

สรุป การทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์

เพราะการดำเนินธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับมากมาย ผู้ประกอบการหลายคนจึงให้ความสำคัญกับการทำประกันประเภทต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะอย่างที่รู้กันดีว่าการทำประกันรถยนต์สำหรับรถเพื่อการพาณิชจะช่วยเพิ่มความสบายใจได้อย่างแน่นอน ให้คุณสามารถทำธุรกิจได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างที่เราได้แนะนำไปข้างต้น สิ่งสำคัญของการทำประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์หรือประกันรถบรรทุก โดยเฉพาะการนำไปเสริม ดัดแปลง หรือต่อเติมส่วนต่าง ๆ เป็นกระบะตู้ทึบหรือใส่คอกกระบะ ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองตามที่ได้ส่งเบี้ยประกันไปนั่นเอง

เงินติดล้อ ประกันรถยนต์ผ่อนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
  • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
  • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงยุติธรรม

กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข
 
 
 
1 ปีที่ผ่านมา คุณเคยซื้อประกันรถยนต์กับเงินติดล้อหรือไม่?

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น