หน้าแรก > บทความ > การเงินน่ารู้ > การบริหารหนี้ > หลักเกณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง

หลักเกณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง

VIEW 523 คน
หลักเกณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี ... เงินติดล้อก็รับครับ
Enter security code:
 Security code

ทำไมดอกเบี้ยมันสูงเกินไปละ? จำนวนเงินที่ต้องชำระไม่เท่ากับตอนที่ตกลงกันนี่?

นั่นอาจจะเป็นคำถามที่หลายคนได้สงสัยเมื่อตัวเองทำการขอสินเชื่อทะเบียนรถ เนื่องจากสมัยก่อนทางภาครัฐยังไม่ให้ความสนใจมากเพียงพอ แต่เรื่องเหล่านั้นกำลังจะกลายเป็นอดีต เมื่อทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นอีกในอนาคต

ลองมาดูกันดีกว่าครับว่าหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถนั้นมีอะไรบ้าง ครอบคลุมข้อปฏิบัติไปถึงไหน แล้วสุดท้ายประชาชนอย่างเราจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

หลักเกณฑ์ใหม่ของสินเชื่อทะเบียนรถ

หลักเกณฑ์ใหม่ของสินเชื่อทะเบียนรถ

 1. ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ (ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ) สามารถคิดดอกเบี้ยจากสินเชื่อทะเบียนรถได้ไม่เกิน 28% ต่อปี (Effective rate)

 2. ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท) สามารถคิดดอกเบี้ยจากสินเชื่อทะเบียนรถได้ไม่เกิน 36% ต่อปี (Effective rate) โดยให้สินเชื่อวงเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท

 3. ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีผู้กู้ชำระเงินกู้ก่อนกำหนด

 4. ผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถต้องได้รับคืนเงินส่วนต่างจากการขายรถทอดตลาด

 5. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 6. มีการแจ้งเตือนผู้ขอสินเชื่อล่วงหน้า เพื่อให้จ่ายเงินค่างวดตามเวลาที่กำหนดไว้

 7. มีการแจ้งเตือนผู้ขอสินเชื่อล่วงหน้าล่วงหน้าก่อนทำการยึดรถ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

 1. ได้รับวงเงินและดอกเบี้ยที่เหมาะสม
  ผู้ยื่นขอสินเชื่อจะต้องได้รับรายละเอียดของวงเงินและดอกเบี้ยอย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้มีการสำรวจแล้วพบว่า ลูกค้าของผู้ใช้บริการสินเชื่อบางส่วนไม่ทราบว่าตัวเองต้องจ่ายดอกเบี้ยจริงๆ ด้วยอัตราเท่าใด จะทราบเฉพาะจำนวนเงินที่จะต้องผ่อนชำระรายเดือน ซึ่งบางครั้งอัตราดอกเบี้ยนั้นสูงถึง 65% เลยทีเดียว ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สูงเกินจริงอีกมาก

 2. มีการแจ้งเตือนให้ผู้กู้จ่ายเงิน รวมถึงแจ้งเตือนก่อนการยึดรถ
  เนื่องจากบางครั้งเกิดการยึดรถโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า รวมไปถึงไม่มีการเตือนผู้ขอสินเชื่อให้ชำระให้ชัดเจน ทำให้ทางลูกค้าต้องเสียค่าติดตามทวงถามโดยไม่จำเป็น ซึ่งมาตราการใหม่นี้จะบังคับให้ทุกบริษัทต้องมีการบอกกล่าวก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนวันชำระเงิน หรือว่าการยึดรถ

 3. ได้รับส่วนต่างที่เหมาะสมกรณีมีการนำรถขายทอดตลาด
  จากเดิมที่อาจได้รับส่วนต่างน้อยเกินไป จนถึงไม่ได้รับเลยกรณีรถถูกขายทอดตลาด เนื่องจากตัวลูกค้าไม่รับทราบจำนวนเงินที่ขายได้ หลังจากนี้ทางบริษัทจะต้องมีการแจ้งทั้งส่วนต่างเงินค้างจ่าย การขาย จำนวนเงินที่ได้รับ และส่วนแบ่งให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนและยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

 4. ได้รับทราบเงื่อนไขต่างๆ อย่างครบถ้วน
  ผู้ยื่นขอสินเชื่อจะได้รับข้อมูลทุกอย่าง อย่างครบถ้วน ก่อนทำสัญญาหรือยื่นขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าบริการ เงื่อนไขการชำระเงิน การส่งมอบสัญญาให้กับทางลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจเลือกบริการที่เหมาะสมได้

 5. สามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมกับสถาบันเงินกู้หรือสินเชื่ออื่นๆ ได้
  เนื่องจากสามารถทราบอัตราเงินต้น ดอกเบี้ย เงื่อนไขต่างๆ ได้ครบถ้วนทุกสถาบันการเงินแล้ว ดังนั้นเราสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เพื่อความคุ้มค่ามากที่สุด

 6. ชำระหนี้ก่อนได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
  จากเดิมที่อาจต้องจ่ายค่าปรับกรณีชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญา แต่ในตอนนี้ทางผู้ขอสินเชื่อจะไม่ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้แล้ว สามารถชำระหนี้ให้ครบก่อนกำหนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลาหมดสัญญาแต่อย่างใด

 7. เพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจของประชาชน
  เนื่องจากหลังจากนี้ผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถจะต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งรายงานทางการเงิน และยังมีการควบคุมไปถึงคุณสมบัติของผู้บริหาร จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้น

 8. สามารถร้องเรียนได้ถ้าหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
  จากเดิมที่ไม่รู้จะร้องเรียนที่ไหนเป็นหลัก ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจะสามารถร้องเรียนทางธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในประกาศได้

สรุป

ใจความสำคัญของประกาศฉบับนี้นอกจากหลักเกณฑ์ดอกเบี้ยที่เป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ขอสินเชื่อชำระเงินก่อนกำหนดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงมีการกำหนดให้แจ้งเตือนก่อนชำระหรือยึดรถ

สิ่งสำคัญที่สุดของตัวหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้คือการที่เราสามารถ “ร้องเรียน” ได้ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังจากที่ไม่ทราบได้อย่างแน่ชัดว่าเราจะสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน ในที่สุดเราก็มีหน่วยงานรองรับเพื่อความยุติธรรมของประชาชน

ที่เงินติดล้อ เราให้คุณมากกว่า

เพราะสำหรับพวกเราแล้ว มาตรฐานและความเป็นธรรมคือสิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติกับลูกค้า เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด ตามหลักการของเงินติดล้อ

 • ลูกค้าทุกคนจะต้องได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้อย่างละเอียด และจะได้ใบเสร็จรับรองเพื่อเก็บเป็นหลักฐานหลังการชำระเงินเสมอ
 • หากคุณยื่นขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับประกันอุบัติเหตุนาน 1 ปีเต็ม
 • เรายึดหลักสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน
 • ผู้ขอสินเชื่อสามารถรับเล่มคืนได้ภายใน 15 วันแบบไม่โอนเล่ม และแบบโอนเล่มภายใน 30 วันเมื่อปิดบัญชี
 • ผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหลักประกันคืนได้ภายใน 30 วัน และได้รับเงินส่วนต่างคืนในกรณีรถถูกขายทอดตลาด
 • หากชำระค่างวดตรงเวลา จะได้เป็นผู้มีประวัติการเงินที่ดี สามารถเพิ่มโอกาสทางการเงินในอนาคตได้

ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ขอสินเชื่อทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านการเงิน และบริการจากเงินติดล้อ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เงินติดล้อทุกสาขา หรือ เบอร์ 088-088-0880 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

แหล่งที่มาของข้อมูล

แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย :
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/CarforCash2018/ConsultationPaper.pdf

หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี ... เงินติดล้อก็รับครับ
Enter security code:
 Security code
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

บทความอื่น ๆ

โอนรถยนต์เสียเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมได้ไหม?

ใครที่มองหาข้อมูลว่า โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง โอนรถที่ไหน เสียกี่บาท กี่วันได้เล... อ่านต่อ
VIEW 156270 คน

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ เสริมมงคล แคล้วอุบัติภัย

ออกรถมาใหม่ คนไทยส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อในการกราบไหว้แม่ย่านาง ดูวิธีการไหว้แม่ย... อ่านต่อ
VIEW 887594 คน

เริ่มใช้แล้ว! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ โทษหนัก ปรับเงินเป็นแสน

รู้หรือไม่! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ล่าสุดประกาศใช้แล้ว เช่น ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเสียค... อ่านต่อ
VIEW 35 คน
Back to top