นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้เงินติดล้อ

หุ้นกู้เงินติดล้อ หุ้นกู้เงินติดล้อ
ในปี 2562 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” (Stable) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สม่ำเสมอ และเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ มีฐานลูกค้ากระจายตัวดีและเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ
Back to top